הדפסה

בית משפט השלום בנצרת מ"י 39246-07-16

לפני כבוד ה שופט ארנון קימלמן

המבקשת

מדינת ישראל

נגד

החשוד
אילן שיבלי

מטעם המבקשת: רס"ב גבי דולב
מטעם החשוד: הובא וע"י עו"ד מוויס תאופיק

פרוטוקול

נציג המשטרה לאחר שהוזהר כדין: חוזר על הבקשה ומציג תיק חקירה ודו"ח סודי. הוגש וסומן מב/1.

ב"כ החשוד: האבא חולה לב. צריך טיפול אינטנסיבי מלווה כל הזמן, אפילו מועמד לצנתור שלישי בשלושת החודשים האחרונים. אנו חושבים כי הנושא הגיע לאן שהגיע אתמול בניגוד מוחלט למה שהיה מצופה או ציפינו מן המשטרה ומחקירתה. לכן אנו סבורים כי יש מקום לכמה הבהרות מאת נציג המשטרה. האב ובנו שוחררו הבוקר מבית החולים.

חקירה נגדית:
ש: מה היו נסיבות מעצרם של החשודים?
ת: המתלוננת התקשרה למשטרה והתלוננה שהיא מוכה על ידי החשודים ועל ידי שניים אחרים.
ש: המתלוננת התקשרה למשטרה.
ת: כן.
ש: מה שמה?
ת: אמם. אילנה שיבלי, אמא של אילן. אולי חורגת, לא מבין את הקשר ביניהם.
ש: היא הבת של מר חאלד שיבלי סא"ל בצבא ואחותו של אילן.
ת: אוקי.
ש: היא התקשרה למשטרה ואמרה שמכים אותה.
ת: כן.
ש: היכן עצרתם אותם?
ת: לא זוכר. מעיין בתיק החקירה. לשאלתך – בכפר. מתקן, הם באו לתחנה, אילן ואביו.
ש: הזמנתם אותם לעצור אותם?
ת: אילן הגיע גם רצה להגיש תלונה לפי מה שהבנתי. אז הוא נעצר בעקבות התלונה שהיא כבר הגישה.
ש: אז למעשה שניהם ממה שאני מבין ממך, שניהם הגיעו לתחנה למסור תלונה על המתלוננת.
ת: לגבי אילן, נכון.
ש: אילן הגיע וביקש להגיש תלונה נגד אחותו, המתלוננת.
ת: כן.
ש: מה היה תוכן התלונה.
ת: שהיא גרמה נזק לרכבו או לרכבו של אחיו.
ש: הוא רצה להציג לפניכם תיעוד וידיאו.
ת: הוא מסר דיסק און קי עם סרטון.
ש: עיינתם בדיסק?
ת: לא. מאחר וזה לא נוגע לתלונה על תקיפה מצדם כלפי אילנה ובהתחשב בהיסטוריה של אירועים קודמים כאשר רק השבוע השתחררו שניים מן התוקפים ממעצר אז הקצין החליט שמן הראוי לעצרם. יתרה מכך, האבא עוד בחקירה מאיים לרצוח אותה, את הבת.
ש: אמרת שהסרט הדיסק און קי אינו מתייחס לתלונה שלה לגבי הנזק הגופני.
ת: נכון.
ש: שוב אשאל אותך, אילן התלונן במשטרה על כך שאילנה תקפה את הרכב.
ת: כן.
ש: רכבו של אביו והוא בא עם דיסק און קי, עם תיעוד לתקיפה, לא ראיתם את התיעוד הזה, סירבתם לראותו.
ת: לא יודע אם סירבו, כתבתי בפירוש שזו אחת הפעולות. לא ראינו וזו עובדה.
ש: האם הדיסק און קי לגרסתו של אילן רלוונטי לתקיפה של אילנה.
ת: זה רלוונטי לתקיפה של אילנה את הרכב.
ש: הוא בא להתלונן על אילנה שתקפה את הרכב יש לו ראיה לכאורה בדיסק און קי ואתם לא עיינתם בזה.
ת: נכון, מסכים כי תציג לפני בית המשפט את התיעוד.

הערת בית המשפט: הסרטון מוצג לפני בית המשפט. סרט של אתמול בשעה 15:51, שאורכו 16 דקות.

ש: אתה מכיר את אילנה.
ת: פחות או יותר.
ש: אתה מזהה אותה בתמונות.
ת: יכול להיות.
ש: זו היושבת בצד ימין.
ת: יתכן.
ש: אתה מזהה את התקיפה של אילן את אילנה?
ת: היא אמרה שזה היה בבית.
ש: אתה מזהה את האיש עם הכחול?
ת: כן.
ש: האבא, מה הוא עושה, אוסף את הילדים?
ת: כן. יש קפיצות בסרט. בכל מקרה לא מכחיש את טענת אילן כי תקפה את הרכב.
ש: היא נחקרה ונעצר?
ת: לא נחקרה ולא נעצרה.
ש: מי שמסר לכם הודעה על האירוע זה לא אילנה, אלא איש משטרה שהוא בסכסוך שנים על גבי שנים עם משפחת החשודים ובני משפחתו וכל הזמן מתנכל להם ושמו הופיע במכשיר הקשר שלכם ואת שמו אתם מסרתם כאשר הגעתם לזירת האירוע ואמרתם את שמו במפורש.
ת: מי זה?
ש: אתם עובדים או מי מטעמכם בעד אנשים במערכת.
ת: אתה טוען וזורק ניצוץ.
ש: אם אני רואה מישהו היום תוקף רכב כזה בצורה כזו על תקיפה באבנים כאלה יש אנשים ששילמו בחייהם כתגובה, אני רואה כי מאתמול המשטרה לא חקרה אותה ולא עצרה אותה, המצב אומר דרשני. הדיסק און קי עמד לעיניכם אתמול, שני אנשים, בן אדם בן 70, סא"ל בצבא, משפחה כולה משרתת בכוחות הבטחון ללא כל עבר פלילי, באה ומבקשת את סיועה של המשטרה, אתם בוחרים להתעלם ומי שביצע את התקיפה בדיסק און קי לא חוקרים אותו. האם יש תיעוד רפואי.
ת: היא הלכה לבית החולים, לא קיבלתי עדיין. השוטר שחקר אותה וגבה ממנה עדות הבחין בסימני חבלה וציינם.
ש: הוא יודע לקשור את אותם סימנים עם התקיפה של שני החשודים.
ת: זו לפחות טענתו.
ש: אם יש סימני חבלה על גופה יתכן ונחבלה בגוף או בן זוגה הרביץ לה.
ת. הכל יכול להיות.
ש. אז למה ייחסתם לחשודים את העבירות הללו.
ת. היא טענה כך. איני מכחיש כי פגעה ברכב, אני רואה כי ביצעה פעולה, מצד שני מדוע אילן לא הביא את האוטו שנפגע. מצד שני אני לא יכול להגיד כי היא משקרת בשעה שיש עליה סימני חבלה.

נציג המשטרה לסיכום: אבקש להיעתר לבקשה. שחרור החשוד בשלב זה של החקירה יכול לשבשה הן דרך תיאום גרסאות והן דרך השפעה על עדים. מבקש לציין כי שני החשודים שאילנה טוענת שתקפו אותה, שוחררו הך השבוע האחרון בגין דקירה של מישהו שמקורב לה.

ב"כ החשוד לסיכום: מדובר בשני בניה.

נציג המשטרה ממשיך: לא נפתור את הסכסוך המשפחתי הזה, יש פה סכנה שמשתמעת מעדותו של חאלד וכן לפי עדותו של אילן, לדבריה של אילנה. צריך קודם כל למצות את החקירה בעניינה של אילנה, ואם פגעה ברכב, היא תיחקר על כך.

ב"כ החשוד: האבא מתגורר בכפר דבוריה. יש לו שמונה בנים. אבקש לציין כי אחד מבניו, מר שיבלי אמין ת.ז XXXXXX170 טל' 052-XXXX282, יוכל לערוב לו ולפקח עליו.

ב"כ הצדדים: לאור המלצות בית המשפט, מוסכם עלינו כי החשודים ימנעו מלהתקרב לרדיוס של 1 ק"מ מהכפר שיבלי מכל מקום שבו נמצאת המתלוננת גב' אילנה שיבלי וכן יימנעו מליצור עמה קשר בכל אופן שהוא, בין אם במישרין ובין בעקיפין על ידי מי מטעמם והכל לתקופה של 30 יום עד ליום 21/8/16.

<#2#>
החלטה

הריני מאשר את הסכמת הצדדים דלעיל ומורה כדלהלן:

החשודים ישוחררו למעצר בית מלא בביתו של מר שיבלי אמין שפרטיו דלעיל.
החשודים ימנעו מלהתקרב לרדיוס של 1 ק"מ מכפר שיבלי ומכל מקום שבו נמצאת המתלוננת גב' אילנה שיבלי.
החשודים לא יצרו קשר עם המתלוננת וזאת עד ליום 21.8.16.
כל אחד מהחשודים יפקיד סך של 2,000 ₪ בקופת בית המשפט, להבטחת קיום תנאי השחרור ולהבטחת התייצבותו במשטרה.
כל אחד מהחשודים יחתום על ערבות עצמית בסך של 2,000 ₪, להבטחת קיום תנאי השחרור ולהבטחת התייצבותו במשטרה.
תחתם ערבות צד ג' ע"י מר אמין שיבלי בסך הנ"ל.
המשטרה תהיה רשאית להיכנס למקום מעצר הבית בכל עת.
החשודים יתייצבו לחקירה במשטרה ככל שיידרש.

ניתנה והודעה היום ט"ז תמוז תשע"ו, 22/07/2016 במעמד הנוכחים.

ארנון קימלמן , שופט

הוקלד על ידי מירי בן עמי