הדפסה

בית משפט השלום בנצרת מ"י 32003-05-17

מספר פל"א 210347/2017
לפני כבוד ה שופטת רונית גורביץ

המבקשת

מדינת ישראל

נגד

החשודים
.1 מוחמד דחלה ת.ז. XXXXXX867

.2 אימן דחלה ת.ז. XXXXXX283

<#1#>

נוכחים:
מטעם המבקשת: רס"ב האני מוטראן
החשוד 1: הובא, ב"כ עו"ד לואי דיאב מטעם הסניגוריה הציבורית
החשוד 2: הובא, ב"כ עו"ד אלמג'ד פאהום מטעם הסניגוריה הציבורית

פרוטוקול

ב"כ המשטרה לאחר שהוזהר לומר אמת: חוזר על הבקשה, מגיש את תיק החקירה לעיון בית המשפט וכן דו"ח סודי ובו פעולות חקירה לביצוע. מבקשים להיעתר למלוא הימים.

ב"כ המשטרה משיב לשאלות ב"כ החשוד 2:
ש. נכון לדיון הקודם לא היתה לכם עדות המתלונן – הפצוע?
ת. נכון.
ש. מאז הדיון שעבר ועד היום יש הודעה שלו.
ת. כן.
ש. מתי נגבתה ההודעה והאם בהודעתו מזכיר את אימן כמי שתקף אותו.
ת. נגבתה עדות ב 16.5 בבי"ח טען ששניהם תקפו אותו
ש. האם המתלונן ציין שיש הכרות מוקדמת בינו לבין החשוד.
ת. ציין בעדות שלו
ש. ציין שם האבא
ת. חיובי כי גם מסר את שם אביו
ש. הוא אומר שהוא תקף או היה
ת. תקף.
ש. התלונה היא בגין דקירה
ת. כן
ש. האם לפי עדות המתלונן החשוד דקר או היה
ת. גם תקף
ש. האם אימין מעורב בדקירה בפועל או רק נקשר עקב היותו בזירה.
ת. גם תקף וגם נכח בזירה
ש. תקף כי זה לא דקירה. נכון?
ת. לפי העדות – כן.
ש. נכון לכעת אפשר לעשות אבחנה שהחשוד לכל היותר חשוד בתקיפה. נכון.
ת. חשוד בתקיפה וקטטה.
ש. אני מבין שבמהלך השאלות שהוטחו בפניו שהוא לבש חולצה אדומה, האם המתלונן אמר שהאדם עם החולצה האדומה תקף ודקר כי אימן טוען שלבש חולצה שחורה.
ת. נשאל
ש. אמר שלבש שחור ולא אדום
ת. אמר שלבש בגדים שחורים
ש. המקור של אותה שאלה נבע מגרסת המתלונן ונוספים שטוענים שמי שדקר את הפצוע היה עם חולצה אדומה
ת. כנראה אחד העדים מסר באיזה צבע היתה החולצה
ש. תסכים שגם אותה שאלה הופנתה למוחמד ביחס לאימן
ת. בכל מקרה המתלונן מסר שם פרטי אבא ושם משפחה, סביר להניח שמכיר
ש. נכון שאותה שאלה הופנתה למוחמד ביחס לאימן לגבי מה שלבש באותו יום
ת. לא ראיתי.
ש. הוצג בפני שני הצדדים גם כלי שעל פי הטענה שימש לדקירה ופציעת הפצוע.
ת. נתפסה סכין
ש. מבדיקה אין התאמה בין ט.א. על הסכין לט.א. של אימן. נכון?
ת. לא ידוע לי שהיא נבדקה.
ש. האם אתה בא ומנסה להיבנות על עצם אזכור שמו של החשוד מפי המתלונן. האם בקשת מהם לדעת את מקור ההכרות ביניהם או שיש זיהוי בהודעתו
ת. לא נבדק.
ש. לגבי מקור ההכרות של השם -אימן עבדלה דחלה.
ת. לא ידוע לי
ש. ז"א לא מן הנמנע שיש תיאום גרסאות או משהו כזה
ת. כך אתה אומר
ש. בדיון הקודם היו חלק מהעדים שמחזקים את גרסתו שאכן היה בשטח אך לא השתתף באותה מריבה
ת. נגבו עדויות
ש. חלק מהעדויות היו על כך שלא תקף אלא עבר שם בלבד
ת. בינתיים זה בשלבי חקירה ויש עוד עדים לחקור אותם
ש. נכון שזה המצב נכון לרגע זה
ת. בינתיים זה מה שיש לנו.
ש. נוסף לעדותו של המתלונן, יש עד כזה או אחר שמאמת דברי המתלונן או רק נסמכים על דברי המתלונן
ת. זה בשלבי בדיקה וחקירה.
ש. נכון לרגע זה.
ת. אנו בעיצומה של החקירה ולא אפרט
ש. נכון שלרגע זה התשתית הראיתית שרק המתלונן קושר אותו
ת. יש עוד עדים שקושרים אותו לתקיפה.
ש. כמה
ת. לא נכנס לזה. יש ראיות בתיק שקושרות אותו למעשה
ש. יש לו עבר פלילי
ת. אין.

חקירה לב"כ החשוד 1:
ש. היו מצלמות אבטחה בזירה
ת. כן
ש. יש דוח צפיה מהמצלמות
ת. יש דוח צפיה למצלמת אבטחה מסוימת
ש. האם תיעדה את האירוע. תציג לבית המשפט אם אפשר לראות שם את האירוע
ת. מפנה לדוח צפיה.
ש. האם אפשר להבין שהאירוע מתועד.
ת. כן אבל איך שאני קורא את הדוח, יש עדויות של אנשים ויש אדם פצוע
ש. לא מדברים על אירוע דקירה קלאסי אלא אירוע המוני. האם כך ?
ת. יש אנשים עומדים שם
ש. צפית.
ת. לא. מי שצפה רשם דוח.
ש. הסכין נבדקה ?
ת. לא ידוע לי אישית שנבדקה.
ש. מה נעשה עד כה מהארכה ראשונה
ת. נעשו הרבה פעולות חקירה
ש. הסכין לא נבדקה עם ט.א. ועם שני חשודים שנמצאים במעצר.
ת. לא רואה דוח של מז"פ בתיק. אין לי התייחסות בדוח הסודי לגבי הסכין.
ש. כמה פעולות חקירה בדוח של היום.
ת. 10 פעולות שפעולה 9 מסועפת מאד.

ב"כ הצדדים: בהמלצת בית המשפט, אנו מסכימים על הארכת מעצרם של החשודים עד ליום 21.5.17 שעה 12.00.

<#2#>
החלטה

בהסכמת הצדדים אני מאריכה את מעצרם של החשודים עד ליום 21.5.17 שעה 12.00.

דוח הפעולות מיום 16.5.17, סומן ע"י מב/1. דוח הפעולות מיום 18.5.17 סומן על ידי מב/2.

בדוח מב/1 סומנו ב – v פעולות שבוצעו על ידי המשטרה. בדוח מב/2, פורטו פעולות חדשות שעל המשטרה לבצע, בין היתר סומנו גם פעולות שנכללו בדוח מב/1.

מצופה כי המשטרה תפעל לסיום הפעולות אשר טרם הספיקו לבצע כמפורט בדוח מב/1 ותעשה כל שלאל בידה על מנת לסיים גם את הפעולות החדשות שפורטו בדוח מב/2.

במידה והחקירה תסתיים במועד מוקדם מהתאריך הנקוב, קצין משטרה יהיה רשאי לשחרר את החשוד במועד מוקדם יותר.

מובהר לצדדים כי דיוני המעצרים יחלו בשעה 08:30.

זכות ערר לבית המשפט המחוזי.

<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ג אייר תשע"ז, 19/05/2017 במעמד הנוכחים.

רונית גורביץ , שופטת