הדפסה

בית משפט השלום בנצרת ה"ט 60666-08-18

לפני כבוד השופטת הבכירה רים נדאף

המבקש

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

נגד

המשיבים
1.חמייד סבאח
2.מוחמד חמיידי סבאח

פסק דין

1. זוהי בקשה למניעת הטרדה מאיימת. ניתן צו במעמד צד אחד ביום 30.8.18 ע"י כב' השופט אדהם ספדי, התקיים דיון שני ביום 5.9.18 בפני כב' השופט ארנון קימלמן, ודיון של ישי במעמד הצדדים ביום 15.10.18 בפניי. באותו דיון נחקרו המצהירים על תצהיריהם וב"כ הצדדים סיכמו את טענותיהם.

2. המבקש טוען כי משיב מס' 1 הוא בעל חשבון אצלו, ועקב חריגה בחשבונו התכוון המבקש שלא לכבד שיקים שנמשכו מחשבון המשיב. פקיד של המבקש בשם באסם נוג'ידאת (להלן: "נוג'ידאת" הודיע למשיב מס' 1 כי אם לא יביא כספים לכיסוי השיקים עד סוף היום, הוא יחזיר את השיקים. המשיב התחיל לצעוק ולאיים, יצא מהסניף , ואחרי תקופה קצרה באותו יום נכנס משיב מס' 2, אביו של משיב מס' 1 לבנק והתחיל לצעוק, לאיים ולקלל, כי אם נוג'ידאת יחזיר שיקים הוא יחסל אותו וידאג שלא יכנס לכפר, עד שנכנסו לקוחות ומשכו אותו בכוח מהחדר. גם אז המשיך לקלל אחרי שהוצא מהסניף. אחרי 10-15 דקות נכנס שוב משיב מס' 1 לבנק מכניסה צדדית של העובדים ונתן לנוג'ידאת בעיטה עם רגל ו בפלג גופו העליון מצד ימין של נוג'ידאת, ואז שוב התערבו לקוחות ומשכו אותו מחוץ לבנק , נוג'ידאת שנאנק מכאבים הפעיל אזעקה והזמין משטרה למקום והוגשה תלונה על ידו.

בבקשה נטען כי המשטרה נתנה צו הרחקה למשך 14 ימים נגד שני המשיבים שלא יתקרבו לבנק, ולאחר אותה תקופה שוב נהג משיב מס' 1 להיכנס לבנק.

העתק התלונה למשטרה וכן דיסק סרטון שמראה את הוצאת המשיבים מהבנק צורפו לבקשה.

לבקשה צורף תצהיר של נוג'ידאת ולתגובה שהוגשה מטעם הבנק ביום 2.10.18 צורף תצהיר נוסף של פקיד נוסף בבנק בשם אוסאמה קודסי.

3. מטעם המשיבים הוגשה תגובה בה הם מכחישים את הטענות בדבר קללות ואיומים או תקיפה או עשיית שימוש באלימות כלשהי מצדם כלפי פקידי הבנק. לתגובה צורפו תצהירי המשיבים.
המשיבים מאשרים בתגובתם כי עקב סירובו של נוג'ידאת לתת למשיב מס' 1 פנקס שיקים שהוזמן על ידו, הרוחות התלהטו והקולות עלו, אך המשיבים לטענתם לא איימו ולא נקטו בשום אלימות כלפי נוג'ידאת, אלא שנוג'ידאת הוא שקילל את אביו המנוח של משיב מס' 2. אומנם הוגשה תלונה באותו יום במשטרה, והמשיבים נחקרו, אך שוחררו לביתם ללא כל תנאי, וללא צו הרחקה מטעם המשטרה.
המשיבים עירבו מכובדים מהכפר כדי לעשות סולחה, אך לצערם נוג'ידאת ביקש פיצוי כספי בסך 20,000 ₪ לכל הפחות כדי לסגור את העניין, הצעה שנדחתה על ידי המשיבים.

4. באשר לקלטת שצורפה, בה נראה משיב מס' 2 יוצא מהעמדה של נוג'ידאת ואחד הלקוחות מנסה להוציא אותו החוצה, מלבד כך לא נראה שום שימוש באלימות, ובסרטון כלל לא שומעים הקלטה של הקולות. יתרה מכך, טענו המשיבים כי חרף טענתו של נוג'ידאת לחבלה בגופו, לא הוצגה שום אסמכתא רפואית שמלמדת על קבלת טיפול רפואי.

5. המשיבים טוענים כי האירוע הנטען התרחש לכאורה ביום 24.7.18 ולא ניתן הסבר המניח את הדעת מדוע הבקשה הוגשה רק ביום 30.8.18. השיהוי הרב בהגשת הבקשה מלמד על כך שאין בה ממש.

דיון והכרעה:
6. באשר לסמכותו של בית המשפט לתת צו למניעת הטרדה מאיימת לטובת תאגיד בנקאי, אני דוחה את הטענות של המשיבים אשר הועלו בתגובה ובסיכומי בא כוחם.
זכותם של עובדיו ופקידיו של תאגיד בנקאי להגנתו של החוק למניעת הטרדה מאיימת, כשבהגדרה של אדם עפ"י סעיף 4 לחוק הפרשנות התשמ"א 1981 הוגדר אדם כ דלקמן:"מקום שמדובר באדם – אף חבר – בני אדם במשמע, בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד".
גם מקובלת עליי הפסיקה אליה הפנתה ב"כ המבקש בבקשה המקורית לקבלת צו למניעת הטרדה מאיימת (ראה ה"ט 41163-12-16 עמידר נ' גואל, פורסם בנבו ביום 1.1.17 וכן ה"ט 40780-06-15 בנק לאומי נ' כהן, ה"ט 21114-03-14 בנק מרכנתיל נ' רינאווי, ה"ט 34444-07-17 בנק מרכנתיל נ' מטר).

7. לאחר ששמעתי את טענותיהם של המצהירים, נוג'ידאת וקודסי מטעם המבקש ושני המשיבים, וכן שמעתי את סיכומי ב"כ הצדדים, שוכנעתי כי דין הבקשה להתקבל.
אני מאמינה לנוג'ידאת וקודסי כי שני המשיבים נהגו בפראיות חסרת רסן, קללות ואיומים, ומשיב מס' 1 אף חבל בגופו של נוג'ידאת בעת שבעט בו עם רגלו בחזה של נוג'ידאת מצד ימין. קודסי היה עד ראיה למעשה התקיפה, כשהעמדה שלו סמוכה לעמדתו של נוג'ידאת, ובין הכיסאות לא מפריד שום חוצץ. קודסי הותיר בי רושם מהימן ואמין וגרסתו לא נסתרה. אני גם מאמינה לנוג'ידאת שהמשיבים קיללו אותו ואיימו עליו מאחר והוא התכוון להחזיר שיקים מחשבונו של המשיב, ומשיב מס' 1 אף חזר באותו יום ובעט בו בגופו בחזה מצד ימין.

8. חשוב לציין שבית המשפט לא צפה בסרטונים שמתעדים את האירוע, אך מתוכן הבקשה והתגובה וכן מהעדויות עולה כי נראה בסרטונים שלקוחות ואנשים נוספים מושכים בכוח את המשיבים מחוץ לחדרו של נוג'ידאת ואף מחוץ לסניף.
אמנם לא רואים בסרטונים את מעשה התקיפה, אך ההסבר לכך הוא שבאזור או בעמדה של נוג'ידאת לא הוצבה כל מצלמה, והמצלמות בבנק הן במרחב הציבורי באזור הכניסה של הבנק .
עצם הוצאת שני המשיבים בכוח על ידי לקוחות ואנשים נוספים מחוץ לעמדה של נוג'ידאת ואף מחוץ לסניף מלמדת על כך שמצדם של שני המשיבים נשקפה סכנה לעובדי המבקש, מאחר והתנהגו בצורה פראית שחייבה את הוצאתם מהבנק כדי למנוע הסלמה של המצב.

9. יש גם להתחשב בעובדה שביום האירוע הוזמנה משטרה למקום, אשר הגיעה לאחר שהמשיבים עזבו את הבנק, ושניהם נחקרו במשטרה. אינני מוצאת לנכון להכריע בשאלה אם המשטרה הוציאה צו הרחקה כנגד המשיבים אם לאו מאחר ועניין זה לא הוברר דיו, ובכל מקרה אין זה מעלה או מוריד מבחינת ההכרעה בבקשה הנדונה.

10. בנסיבות העניין, ומשנקבע כי אני מעדיפה את גרסתם של נוג'ידאת וקודסי על פני גרסתם של המשיבים, ומשהוכח כי המשיבים נהגו באלימות פיזית ומילולית כלפי עובדי הבנק, במיוחד מר באסם נוג'ידאת, אני מותירה את הצו שניתן ביום 30.8.18 בתוקף עד ליום 30.11.18.

11. חשוב לציין כי במקביל להליך זה הגיש משיב מס' 1 בקשה למניעת סגירת חשבונו אצל המבקש. הבקשה הוגשה בבית משפט זה, נתתי צו ארעי למניעת סגירת חשבונו, ולאחר שהצדדים הסכימו שהסמכות העניינית נתונה לבית המשפט המחוזי, הוריתי על העברת התיק לבית המשפט המחוזי.

12. בחקירתו של המשיב עלה כי הוא מנהל חשבונות בבנקים נוספים והוא יכול להתנהל חשבונאית באחד מחשבונותיו הנוספים בבנקים האחרים. יתרה מכך, עלה בחקירתו כי יש בחשבונו אצל המבקש הרשאה לבצע פעולות ללא הגעה לבנק, באמצעות פקס או באתר האינטרנט של הבנק, כך שאין בצו הזה כדי לפגוע בפעילות השוטפת בחשבונו של המשיב.

13. צו זה מאזן נכונה בין זכותם של עובדי הבנק לא להיות מוטרדים ומותקפים על ידי המשיבים, לבין זכותו של המשיב להמשיך לנהל את חשבונו בצורה שוטפת ותקינה.

14. לסיכום, אני מקבלת את הבקשה וקובעת כי הצו יישאר בתוקף עד ליום 30.11.18.
המשיבים ישלמו למבקש הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,000 ₪.

15. המזכירות תמציא פסק דין זה לב"כ הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, ט"ו חשוון תשע"ט, 24 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.