הדפסה

בית משפט השלום במסעדה תא"מ 31088-11-17

בפני
כבוד ה שופט רונן פיין

תובעת

הודא ח'אטר

נגד

נתבעים

1.מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
2.סאפי אבראהים
3.כלל חברה לביטוח בע"מ
4.חמזה בטחיש
5.פדלאללה בטחיש

פסק דין

לפניי תביעה בגין נזקים שנגרמו לרכב התובעת, כתוצאה מתאונת דרכים שאירעה ביום 22/4/16.
רקע עובדת י
1. בתאונה היו מעורבים שלושה כלי רכב:
רכב התובעת, מסוג ב.מ.וו.X5 מ"ר 6290516 (להלן: " הב.מ.וו." / "הג'יפ") חנה בחניון סמוך להצטלבות של שני כבישים (להלן: "הצומת") באזור תעשיה במג'דל שמס.
רכב הנתבעים 1-2, (להלן: " המאזדה") שנכנס לצומת בירידה.
רכב הנתבעים 3-5, (להלן: "הטנדר") שנכנס לצומת מימין לכיוון הנסיעה של המאזדה.
2. כתוצאה מהתנגשות בין הטנדר והמאזדה אשר אירעה בצומת, סטה הטנדר והתנגש בב.מ.וו. בחלקו האחורי (להלן: "התאונה").

עיקרי הפלוגתאות
3. גדר המחלוקת הוא בשאלת נסיבות התאונה ובשאלת האחריות להתרחשותה. כן קיימת מחלוקת בשאלת גובה הנזק וזכות התובעת לקבלת פיצוי מהנתבעים.
האחריות לתאונה - המחלוקות
4. לטענת התובעת, שני הנהגים - נהג המאזדה (להלן: "סאפי") ונהג הטנדר (להלן: "פדלאללה") הם האחראים לתאונה שנגרמה כתוצאה מנהיגתם הרשלנית.
5. לטענת הנתבעים 1-2, סאפי נסע ישר וכדין כאשר לפתע התפרץ הטנדר לצומת מדרך צדדית לנתיב הנסיעה של המאזדה , בפזיזות ובחוסר זהירות, פגע במזדה והמשיך ופגע בב.מ.וו. החונה; טענתם זו נסמכת על טופס הודעת נהג שצורף לכתב ההגנה מטעמם.
6. לטענת הנתבעים 3-5, מדובר בתאונת שרשרת שהאשם לה הוא סאפי אשר נהג ברשלנות ופגע בטנדר. לטענתם, כתוצאה מפגיעה זו, הוטח הטנדר לעבר הב.מ.וו. החונה וגרם לו לנזק קל. טופס הודעה על מקרה ביטוח רכב ובו תיאור נסיבות התאונה, צורף כנספח א' לכתב ההגנה מטעמם.
שיעור הנזק - המחלוקות
7. לטענת התובעת, כתוצאה מהתאונה נגרם לב.מ.וו. נזק בשיעור גבוה. התובעת צרפה לכתב התביעה (נספח ב') חוות דעת שמאי להערכת הנזק. לטענת התובעת נגרמו לה הוצאות נוספות כתוצאה מנסיעות למוסך ונזקים בגין הפסד ימי עבודה כאשר הב.מ.וו. הושבת למשך שבוע.
8. לטענת הנתבעים 1-2, חוות דעת השמאי מטעם התובעת, אינה משקפת את הנזקים שנגרמו לרכב בפועל.
9. הנתבעים 3-5 טענו כי הנזק המתואר בתביעה מנופח ולא תואם לאופי הפגיעה. הנתבעים 3-5 צרפו כנספח ב' לכתב ההגנה מטעמם, חוות דעת שמאות נגדית שהוזמנה ע"י הנתבעת מס' 3 (להלן: "כלל").
עדויות ומוצגים
10. בדיון הוכחות שהתקיים ביום 12/2/19, העידו לפניי התובעת והשמאי מטעמה (להלן: "השמאי איהאב"). כן העידו סאפי, פדלאללה והשמאי מטעם "כלל" (להלן: "השמאי מלכה").
11. בהתאם להסדר הדיוני בין הצדדים מיום 12/9/18, העידו הנהגים והשמאים מבלי להגיש תצהירי עדות ראשית.

דיון והכרעה
12. הואיל ומדובר בתביעה שהוגשה בסדר דין מהיר, ינומק פסק הדין באופן קצר ותמציתי, בהתאם לקבוע בתקנה 214טז(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
13. בכדי להכריע בתביעה שלפניי, אדרש לדון בשאלות הבאות:
הראשונה - על מי מוטלת האחריות לתאונה שבעתיה ניזוק רכב התובעת?
השאלה השנייה עניינה בזכות התובעת לפיצוי. באם המסקנה בשאלת הפיצוי תהייה חיובית, אפנה לדון לעניין גובה הנזק בו חייבים הנתבעים כלפי התובעת.
14. אקדים מסקנה לדיון ואומר כי לאחר שחזרתי ועיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ושמעתי עדויות הצדדים בדיון, הגעתי למסקנה כי יש לקבל התביעה בחלקה ולחייב הנתבעים בתשלום לתובעת, כל אחד מהם בהתאם לחלקם היחסי באחריות לגרימת התאונה. ואלה טעמיי.
נסיבות התאונה:
15. נסיבות התאונה כפי שתיאר סאפי בטופס הודעה על תאונת דרכים, מיום 24/4/16 (צורף לכתב ההגנה מטעם נתבעים 1-2):
" במהלך נסיעה בכביש ישר רכב צד ג שיצא מכביש צדדי מבלי לתת זכות קדימה פגע ברכבי וגרם לו נזק והמשיך ופגע ברכב שהיה בחניה ונגרם לו נזקים"
16. תיאור נסיבות המקרה על ידי פדלאללה בטופס הודעה על מקרה ביטוח רכב (ר' נספח א בכתב ההגנה מטעם הנתבעים 3-5):
"הגעתי לצומת נתתי זכות קדימה מימין והמשכתי לנסוע. רכב צד ג בא משמאל במהירות פגע ברכבי ודחף אותי לרכב שהיה בחניה בצד ימין אחרי הצומת".
17. הודעות אלה בנוסף לתמונה ממקום התאונה מיד לאחר התרחשותה (ר' מוצג נ/1) ועדויות הצדדים בדיון, הם עדות כי הג'יפ שחנה סמוך לצומת, נפגע כתוצאה מהתנגשות הטנדר בחלקו האחורי. מן העדויות עולה כי כתוצאה מן ההתנגשות, הטנדר נהדף ע"י המאזדה מכיוון נסיעתו המתוכנן לעבר הג'יפ ופגע בחלקו האחורי כאמור .
18. הנתבעים חלוקים ביניהם באשר לנסיבות ההתנגשות בצומת ובאשר לאחריות מי מהם .
19. לטענת הנתבעים 1-2 , סאפי נסע בנתיבו כדין בזמן שזכות הקדימה במעבר הצומת הייתה שלו, והטנדר אשר נכנס ועבר בצומת מימינו, לא נתן לו זכות קדימה, פגע ב מאזדה ונהדף.
ראו עדות סאפי בדיון (עמ' 4 ש' 27-34):
ש. איפה היה הרכב השני כשהגעת לצומת?
ת. הוא הפתיע אותי ונכנס לצומת כאשר הוא נוסע בכיוון ישר
ש. מה עשית כשראית אותו?
ת. האטתי קצת אבל לא הספקתי לעצור את הרכב.

20. לטענת הנתבעים 3-5, האשם בתאונה הוא סאפי, שלא עצר את המאזדה ולא נתן זכות קדימה בכניסה לצומת. בעדותו בדיון תאר פדלאללה נסיבות התאונה (עמ' 17 ש' 8-12):
"הג'יפ היה בחניה. אני נסעתי לצומת, נתתי זכות קדימה, הסתכלתי שמאלה וימינה ולא ראיתי אותו מגיע. והוא בא ודחף אותי. אני עצרתי לפני הצומת. לא היה אף אחד. עד שעברתי את הכל, הוא פגע בי וזרק אותי לחנייה."
21. פדלאללה העיד כי ראה את המאזדה רק לאחר ההתנגשות (עמ' 17 ש' 30-35):
ת. עצרתי, ואני בנסיעה הראשונה שחציתי את הכביש
ש. האם ראית את הרכב של סאפי?
ת. לא.
ש. מתי ראית אותו לראשונה?
ת. אחרי שפגע בי.

כניסה ומעבר בצומת - המסגרת המשפטית
22. אף אחד מן הצדדים לא טרח להוכיח עובדת קיומם של תמרורים בכניסה לצומת, הן מכיוון נסיעת המאזדה והן מכיוון נסיעת הטנדר. על פי תקנה 64 (א)(1) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 בהעדר תמרורים, זכות הקדימה היא לרכב הבא מימין:
"64. (א) לא הוצב תמרור המורה על מתן זכות קדימה בצומת או על עצירה לפני הצומת בכיוון הנסיעה של נוהג הרכב, יחולו הוראות אלה:
(1) נתקרבו לצומת כמה כלי רכב מצדדים שונים, יתן נוהג
רכב את זכות הקדימה לכלי רכב הבאים מימין;

23. בענייננו, סאפי העיד כי רכב המאזדה בו נהג, נפגע בחלקו הקדמי כתוצאה מ ההתנגשות עם הטנדר שכבר היה בצומת (עמ' 4 ש' 33-34). המאזדה פגעה בטנדר בצדו השמאלי (עמ' 6 ש' 1-7).
24. בהמשך לעדותו, טען סאפי (עמ' 6 ש' 27-35) כי נהג הטנדר הוא האשם לקרות התאונה.
25. לעניות דעתי אין לקבל טענת סאפי הנ"ל. עדויות הצדדים והוראות הדין כמפורט לעיל, מובילות למסקנה כי סאפי נהג בניגוד לקבוע בתקנות התעבורה הנ"ל ומשנכנס לצומת, לא נתן זכות קדימה לטנדר שבא מימינו וכבר החל בחציית הצומת בכיוון נסיעתו.
חובת הזהירות הכללית
26. תקנה 21 לתקנות התעבורה, מחייבת כל נהג לנהוג בזהירות ובהתאם לתנאי הדרך.
27. כבר נקבע בפסיקה כי כאשר אדם המתקרב לצומת, גם אם קיימת לו זכות קדימה, עליו להשתמש בזכות זו בזהירות ובהתאם לתנאי הדרך. יתרה מזאת, מבחינה נורמטיבית אין כיום חולק כי גם נהג החוצה צומת באור ירוק, חב חובת זהירות כלפי הרכב האחר (ראו: "הלכת מקלוף" בע"א 586/84, מיום 16.3.89).
28. כאמור, פדלאללה טען בעדותו כי ראה את המאזדה רק לאחר ההתנגשות בצומת. בחקירה נגדית הוצגה בפניו תמונה של הצומת והוא עומת עם הטענה שכאשר עוצרים בעצירה מוחלטת בקו בכניסה לצומת כפי שטען , שדה הראיה פתוח. תשובתו של פדאללה (עמ' 20 ש' 1- 5) סתרה טענתו הנ"ל. תשובתו הייתה כי רכב המאזדה הגיע אחרי סיבוב אשר היה לא רחוק מן הצומת וכי רק החל הסיבוב. פדאלללה לא ידע ליתן פרטים נוספים בדבר מרחק הסיבוב מן הצומת וכל שטען היה כי רכב המאזדה נסע מהר. (שם, ש' 6-11).
29. אני סבור כי בנסיבות המקרה כאן, לא נהג פדלאללה בהתאם לחובת הזהירות הכללית בה מחויב כל נהג לרבות מי שהנו בעל זכות קדימה במעבר בצומת . הגם שעל פי עדותו הוא עצר טרם נכנס לצומת, היה עליו לבדוק היטב אם לא נראה רכב באופק מכל כיוון. קל וחומר בהינתן שהוא מכיר את המקום ויודע (כך לדבריו) כי רכב עלול להגיע מן הסיבוב הנמצא בסמיכות לצומת.
30. נוכח כלל הראיות שהובאו בפניי ובהתאם לדיון לעיל , סבורני כי שני הנהגים, סאפי ופדלאללה, אחראים להתנגשות ביניהם ולהסטת הטנדר ממסלולו דבר שהביא לפגיעה בג'יפ. נוכח העובדה כי על סאפי חלה החובה ליתן זכות קדימה כאמור לעיל, מצאתי לנכון לחלק האחריות ולייחס לסאפי אחריות בשיעור של 80% ולפדאללה אחריות בשיעור של 20% להתנגשות ביניהם.
31. משקבעתי כי האחריות לתאונה מוטלת על נהגי המאזדה והטנדר גם יחד, אפנה לבחון הנזקים הנטענים על ידי התובעת.
הנזק
32. התובעת תמכה תביעתה בחוות דעת שמאי (להלן: "חוו"ד התובעת") לפיה לאחר חישוב אומדן נזק ישיר + ירידת ערך + הוצאות והפסד ימי עבודה, מסתכמים נזקיה כתוצאה מהתאונה לסך 31,964 ₪ מבלי לכלול שכ"ט השמאי.
33. הנתבעים 3-5 הגישו חוות דעת נגדית מטעם הנתבעת מס' 3, חב' הביטוח "כלל" (להלן: "חוו"ד כלל"), לפיה בחישוב אומדן עלות תיקון הנזק ובתוספת ירידת ערך בגין התאונה , מסתכמים נזקי התובעת, בסך של 8,886.40 ₪.
34. לטענת התובעת בסיכומים, הפער הגדול בין שתי חוות הדעת נובע מהשיהוי בביצוע בדיקת השמאי מטעם "כלל", אשר בדק את הרכב כשנה לאחר קרות התאונה, מצב שניתק את הקשר הסיבתי בין התיקונים שבוצעו ברכב ולבין הנזק שנגרם בעקבות התאונה.
35. השמאי מטעם התובעת העיד כי חוות דעתו נעשתה לפני תיקון הרכב והתייחסה לנזקים שנגרמו בחלקו האחורי של הב.מ.וו. כתוצאה מהתאונה. השמאי לא בדק אם בחלק האחורי של הרכב היו פגיעות קודמות שתוקנו לפני התאונה.
36. במסגרת חוו"ד התובעת נעשה התחשיב על פי מחירי החלפת חלקים מקוריים בציון הסבר מפורש (בעמ' 5 לחווה"ד): "לא נמצא חלקים חלופיים לרכב הנדון".
37. בחוו"ד התובעת צוין כי סכום הפיצוי שנאמד אינו כולל מע"מ מהסיבה שטרם נמסרה חשבונית מקור של ביצוע התיקון.
38. השמאי מטעם "כלל" העיד שבדק את רכב התובעת כשנה לאחר התאונה ולאחר שהג'יפ עבר תיקון. מעדותו עולה כי החלפים שעלותם נאמדה בחוו"ד התובעת כרכיבים מקוריים, תוקנו ולא הוחלפו. משכך, בחוו"ד "כלל" נעשה התחשיב בהתאם לתיקון החלקים שניזוקו ולא לפי ערך החלפתם בחלקים חדשים .
39. לטענת התובעת, היא הייתה מבוטחת בביטוח מקיף אצל הנתבעת 1 (להלן: "מנורה מבטחים"). לאחר שעתרה בבקשה מתאימה ו באישור בית המשפט, צרפה התובעת לסיכומים מטעמה מסמכי מצב תביעות בביטוח רכב מקיף, המעידים על היעדר תביעות מטעמה .
40. "מנורה מבטחים" וסאפי לא צרפו חוו"ד שמאי מטעמם בתיק כאן בטענה כי אין בכך צורך לאחר שהוגשה חוות הדעת הנגדית מטעם "כלל".
41. התובעת טענה כי עובר לתאונה היה בבעלותה רכב יוקרה חדש, נקי מתאונות ופגיעות. לטענתה, זכותה לפיצוי שיעמידה במצב בו הייתה אלמלא נפגע הג'יפ בתאונה והחלפת החלק הנפגע בחלק חדש בהתאם לחוו"ד התובעת.
לחלופין, טענה לפיצוי בהתאם לחוו"ד "כלל" המעידה על הנזק.
הוכחת הנזק - המסגרת המשפטית
42. הן התובעת והן הנתבעים הפנו ל"הלכת הנסון" שם התקבל ערעור לביטול פסק דין שהורה על תשלום פיצויים בגין נזק לפי אומדן. בית המשפט הסתמך בקביעתו על פסיקה קודמת שקבעה כי הוכחת הנזק היא תנאי הכרחי אך לא מספיק לקביעת הפיצוי.
43. כידוע, כשם שעל הנפגע להוכיח את הנזק שנגרם לו, כן מוטלת עליו החובה להוכיח את הנתונים העובדתיים כגון חשבוניות, קבלות או הצעות מחיר מהם ניתן להסיק את הפיצוי, דהיינו, את הערך הכספי של החזרת המצב לקדמותו.
44. בהתאם לפסיקה, באותם המקרים בהם לאור טבעו ואופיו של הנזק ניתן להביא נתונים מדויקים, על הנפגע-התובע לעשות כן, ומשנכשל בנטל זה, לא ייפסק לו פיצוי. לא כך כאשר קיימות נסיבות שלא מאפשרות או שקשה בהן להוכיח את שיעור הנזק בצורה מדויקת ומלאה, כי אז יובאו נתונים לפיהם ניתן באופן סביר להשלים החסר לפסיקת פיצויים על דרך האומדנה.
ראו: רע"א 3608/17 הנסון (ישראל) בע"מ נ' אל סייד ספא אלדין (10.9.17).
45. הנתבעים עתרו לדחיית התביעה מהסיבה שלחוו"ד התובעת לא צורפו חשבוניות המעידות על סכום ששולם בפועל לתיקון רכב התובעת, תוך שהם מפנים ל"הלכת הנסון" הנ"ל.
46. בסיכומים מטעמה, טענה התובעת כי אירוע הנזק קרה עובר לפס"ד ב"עניין הנסון", ולכן אין להחיל במקרה כאן את ההלכה שנקבעה שם. על כך אדייק ואעיר כי אמנם התאונה אירעה קודם למתן פסק הדין ב"עניין הנסון", אך התובעת הגישה תביעתה כאן יותר מחודשיים לאחר מתן פסק הדין ב"עניין הנסון". אולם כפי שיפורט, לטעמי אין הדבר מוסיף או גורע בעניינו.
47. לעניות דעתי אין לקבל טענת הנתבעים כי בהסתמך על "הלכת הנסון", יש לדחות התביעה באופן גורף . זאת משני טעמים -
ראשית, אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי לרכב התובעת נגרמו נזקים בתאונה לה אחראים הנתבעים 2 ו- 5 . ויודגש, לתובעת אין כל אשם תור ם לגרימת התאונה , רכבה עמד בחנייה.
שנית, הפיצוי הנתבע כולל גם רכיב ירידת ערך הרכב כתוצאה מן הנזק שנגרם , אשר לקביעת שיעורו אין צורך בתיעוד של חשבוניות או קבלות.
48. חוו"ד התובעת אכן משקפת חישוב פיצוי על דרך האומדנה ולא על בסיס תיקון בפועל . השמאי איהאב העיד כי חוות הדעת נערכה עובר לתיקון והתבססה על מחיר חלפים מקוריים. מסיבה זו גם לא צורפה לחוות הדעת כל חשבונית המעידה על תיקון הנזק, אלא נספח מחיר חלקים מקוריים עליו התבסס בתחשיב שערך.
49. בסיכומים טענה התובעת כי חווה"ד מטעמה נעדרה חשבונית תיקון מהסיבה שבעל המוסך הסכים לתקן הג'יפ ולהמתין לתשלום עד לאחר שהתובעת תקבל הפיצוי בפועל. בחקירתה הנגדית העידה התובעת כי בעלה דאג לתיקון הרכב אחרי התאונה כמו גם לכל הקשור לתשלום ולקבלות (ר' עמ' 14 ש' 19-28). למיותר לציין כי בעלה של התובעת לא התייצב לעדות ועניין זה פועל לחובתה של התובעת.
50. חוו"ד "כלל" נערכה כשנה לאחר קרות התאונה ולאחר שתוקנו הנזקים בג'יפ. חוו"ד "כלל" משקפת עלות התיקון שבוצע. בעדותו בדיון (עמ' 10 ש' 9-22) מחזק השמאי מלכה האמור בחוו"ד "כלל", כי חלקי ה ג'יפ שנפגעו בתאונה תוקנו ולא הוחלפו בחלקים מקוריים כפי שנאמד בחוו"ד התובעת.
51. חוו"ד "כלל" אינה מכחישה כי נגרם נזק לרכב התובעת, אלא מעידה על שינוי נסיבות לפיהן ניזקי התאונה תוקנו על ידי עבודת פחחות וצבע בעלות נמוכה יותר מזו שקבע השמאי איהאב לפני התיקון, אשר התייחס להחלפת החלקים שניזוקו בחלקים מקוריים.
52. האמור לעיל מב יא אותי למסקנה כי בנסיבות התביעה כאן , לאחר שתוקן רכב התובעת, אין יותר רלוונטיות לחוו"ד התובעת ולשיעור הפיצוי שנאמד בה עובר לתיקון בפועל. משכך ובהעדר חוות דעת נגדית מטעם "מנורה מבטחים", אני קובע שחוו"ד "כלל" מבססת קיומו של נזק , שיעור עלות תיקון הנזק וכן שיעור ירידת ערך הג'יפ בגין התאונה .
53. מכאן נובע שמתייתר הצורך בהצגת חשבונית תיקון להוכחת שיעור הנזק, כתנאי ל קבלת פיצוי. חוות הדעת הנגדית מטעם "כלל", היא ההוכחה לזכות התובעת לפיצוי בגין הנזק שנגרם לרכבה כתוצאה מהתאונה וכן שיעור הפיצוי .
54. מכאן ולאור המפורט לעיל, סכום הפיצוי לו זכאית התובעת בגין הנזק שנגרם לג'יפ בתאונה הוא 8,886.40 ₪ . בהעדר חשבונית תיקון, מצאתי לנכון שלא להוסיף סכום המע"מ על אומדן עלות ביצוע התיקון הקבוע בחוו"ד "כלל". (הסכום בגין ירידת הערך - כולל מע"מ).
לאור מסקנתי זו, מצאתי לנכון לקבוע כי התובעת זכאית להחזר חלקי של שכ"ט השמאי איהאב מטעמה, זאת על דרך האומדנה, סך של 1,800 ₪ (כולל מע"מ).
בסה"כ סך של 10,686 ₪ במעוגל .
סכום זה משוערך מיום התאונה ועד היום, הנו סך של 11,372 ₪ (במעוגל) (להלן: "הפיצוי לתובעת").
בשולי ההכרעה ובהתייחס לטענות נוספות של הצדדים
55. לאור המסקנה אליה הגעתי, אינני נדרש לדון בשאר טענות הנתבעים 1-2 לסתירת טענת פדלאללה לאחריות סאפי לתאונה, משלא טרח להעיד את אשתו שהייתה בטנדר בזמן התאונה ולא דרש מסאפי השתתפות בתיקון נזקי הטנדר.
56. בנוסף סבורני כי אינני נדרש לדון בטענת הנתבעים 1-2 כי לרכב התובעת היו תאונות קודמות בחלקו הקדמי ויתכן שגם בחלקו האחורי. ראשית ה טענה לא הוכחה ושנית, הנתבעים 1-2 בחרו שלא להגיש חוות דעת נגדית מטעמם אלא הסתמכו על חוו"ד "כלל".
57. בנוסף לא הוכחה טענת הנתבעים 3-5 , כי בחלקו האחורי של רכב הנתבעת היו נזקים קודמים מפגיעות קודמות לתאונה.
58. למעלה מן הצורך אעיר כי לחוו"ד התובעת צורפו לה שני מחירוני חלקים מקוריים. האחד לרכיבי הצד האחורי של הרכב והשני לחלק הקדמי של הרכב. אולם תחשיב הנזק הישיר שערך השמאי איהאב, מתבסס על מחיר חלקים לחלק האחורי של הרכב בלבד, הצד שניזוק בתאונה.
59. עוד אתן דעתי לסכום הנתבע בסך 4,000 ₪ המפורט בחוו"ד התובעת, נזקים כספיים בגין נסיעות התובע ת והפסד השתכרות התובעת, בשל השבתת הרכב. אעיר כי בכל מקרה דין רכיבים אלה להידחות לאור עדות התובעת אשר לא הצליחה לתמוך בטענות אלה (עמ' 14 ש' 31-35).
סוף דבר
60. התביעה מתקבלת בחלקה, כמפורט לעיל והתובעת זכאית לפיצוי בגין התאונה בסך כולל של 11,372 ₪.
61. בנוסף לפיצוי לתובעת, יישאו הנתבעים, בהתאם לחלוקת האחריות ביניהם כמפורט לעיל, בהוצאות משפט התובעת ובשכ"ט ב"כ בסכום כולל של 5,000 ₪.
62. אשר על כן ישלמו הנתבעים 1-2 לתובעת, ביחד ולחוד, 80% מן הסכומים המפורטים בסעיפים 60-61 לעיל, ובסה"כ סך של 13,098 ₪.
63. הנתבעים 3-5 ישלמו לתובעת, ביחד ולחוד, 20% מן הסכומים המפורטים בסעיפים 60-61 לעיל, ובסה"כ סך של 3,274 ₪.
64. כל הסכומים הנ"ל ישולמו לתובעת באמצעות ב"כ בתוך 30 יום, שאם לא כן יתווספו אליהם הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי, כדין.

המזכירות תמציא פסק הדין לב"כ הצדדים, בדואר רשום.

ניתן היום, ח' תשרי תש"פ, 07 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.