הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא 31

בפני
כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר

תובעת

שלמות בנין ופיתוח בע"מ

נגד

נתבעת
הכשרה חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

1. תביעה זו עניינה נזק לכלי רכב, שהיו מעורבים בתאונת דרכים, אשר ארעה ביום 30.10.2014 בשטח מפעל קרגל. התובעת טוען לנזקים בסך כולל של 36,667 ש"ח, בגין עלות תיקונים, ירידת ערך, שכר שמאי, וימי השבתת רכב.

2. המחלוקת בין הצדדים היא בשאלת האחריות לקרות התאונה, וממילא להטבת הנזקים.

3. אין חולק, כי הנזק נגרם כתוצאה ממפגש בין חזית רכב התובעת לבין חזית מלגזה של מבוטחת הנתבעת.

4. התובעת טוענת, כי רכבה נע מאחורי המלגזה, אשר נסעה אחורנית (שכן המטען שנשאה על המזלג שבחזיתה חסם את שדה הראיה של הנהג), ואשר לפתע החלה לנוע קדימה ופגעה ברכב. לדברי נהג התובעת, היתה הנסיעה למשך מרחק מסוים בצדו הימני של מעבר המיועד לכלי רכב, בתוך שטחי המפעל, כאשר בשלב מסוים, עקב מלגזה אחרת שחסמה את הנתיב, עברה המלגזה המדוברת לצד שמאל, והרכב בעקבותיה, אלא שאז החליט נהג המלגזה להחליף דברים עם נהג המלגזה שחסם את המעבר, ולכן חזר "אחורה" (בנסיעה קדימה) ופגע ברכב. הנהג סיפר עוד, כי לאחר הארוע ניסה הממונה על נהג הנתבעת להדיחו למסור גרסה שאינה אמת באשר לזהות הנהג. עוד סיפר, כי בתחילה קיבלו אנשי מבוטחת הנתבעת אחריות על התאונה, אולם בהמשך שינו את עורם.

5. הנתבעת טוענת, כי המלגזה נעה כדרכה, בנסיעה אחורנית, ולא שינתה את כיוון נסיעתה, אלא שבשלב מסוים, כשעצרה המלגזה, פגע בה הרכב. לדברי נהג הנתבעת, אמנם עבר לצד שמאל של הדרך, אולם זאת רק על מנת לפרוק סחורה בצד שמאל. הוא הכחיש כי חזר "אחורה", או כי דרכו היתה חסומה.

6. לבד מהנהגים, העיד גם הממונה על נהג הנתבעת, והוא הכחיש את המיוחס לו מפי נהג התובעת, באשר לניסיון ההדחה. כן העיד המומחה מטעם התובעת, אולם מאחר שהצדדים זנחו את העניין בסיכומיהם, איני מוצא לנכון להתעכב על עדותו. עוד יצוין, כי נהג התובעת ביקש להשמיע הקלטה של שיחה בינו לבין נציג אחר של מבוטחת הנתבעת, בה כנטען מאשר אותו נציג את אחריות המבוטחת לארוע, אולם ההקלטה לא הושמעה, משלא גולתה מבעוד מועד.

7. עסקינן במפגש גרסאות, בלא ראיות אובייקטיביות היכולות לתמוך באחת מהן. הגם שאין מדובר בעד שהוא בעל דין, הרי שנהג התובעת הוא, כך השתמע מהדברים, גם מנהלה, ויש להתייחס לעדותו כעדותו של נוגע בדבר. בנסיבות אלה, שומה על בית המשפט לנקוט משנה זהירות קודם שהוא מתבסס על עדות יחידה כזו להכרעה בהליך אזרחי, ואף על פי כן, אני מעדיף את גרסתו על פני גרסת נהג הנתבעת.

8. הסיבה העיקרית להעדפת גרסת נהג התובעת היא הרושם הכללי שעשתה עדותו, על מורכבותה וריבוי פרטיה – הן של השתלשלות ארוע התאונה והן של ההתרחשויות לאחריה – שיצרו יחד מארג עובדתי משכנע ומפורט. רבים המקרים בהם דווקא ריבוי הפרטים מכשיל את העד ומקהה את מידת מהימנותו, אך לא כך היתה ההתרשמות מהעדות המדוברת. זאת בהשוואה לעדותו של נהג הנתבעת, אשר – גם לאחר שאני מתעלם מקשיי השפה שאפיינו אותה – הותירה בי רושם אחר.

9. איני סבור שיש לייחס משקל של ממש להעדרם של עדים רלבנטיים נוספים, ולזקוף זאת לחובת התובעת, באשר כל העדים המדוברים הם כאלה שעדותם צפויה ממילא לתמוך בגרסת הנתבעת, באשר הם אנשיה. בדומה, איני סבור שיש לייחס משקל של ממש להעדר פירוט כל הארוע בעובדות שבכתב התביעה, באשר מדובר בכתב תביעה המוגש ע"י משרד העוסק במאות ואלפי תביעות מסוג זה מדי שנה, וכמקובל אצל העוסקים בענף זה, מקמץ בתיאור עובדתי בכתב התביעה. לא מצאתי, כי בקצירת-אומר זו יש כדי לפגום במהימנות עד התובעת.

10. בנוסף, אני סבור שיש חיזוק-מה לגרסת התובעת בכך שהנזקים שנגרמו מתיישבים טוב יותר עם תנועה של המלגזה, על המשקל העצום שלה ושל המטען אותו נשאה, כלפי הרכב, מאשר בפגיעה במהירות נמוכה ביותר של הרכב במלגזה.

11. משכך, אני קובע כי האחריות לקרות התאונה מוטלת על שכם נהג הנתבעת, ולפיכך על הנתבעת לשאת בתוצאות הנזקים שנגרמו.

12. נוכח אי-הוכחת ראש הנזק המתייחס לימי השבתה, אני דוחה רכיב זה של התביעה.

13. לאור כל האמור, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 30,667 ₪, וכן את אגרת התביעה בסך 458 ₪, כשסכומים אלה נושאים הפרשי הצמדה למדד וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד היום. כן אני מחייב את הנתבע ת לשלם לתובע ת שכ"ט עו"ד בסך של 5,382 ₪. כל הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 יום, אחרת ישאו הפרשי הצמדה למדד וריבית כדין מהיום.

ניתן היום, כ"ט תשרי תשע"ז, 31 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.