הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא 25

בפני
כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר

תובעת

אגד ליסינג שירותי ליסינג למוניות בע"מ

נגד

נתבעת
שרה סיבוני

החלטה

1. בהחלטתי מיום 19.01.2017 התגלתה טעות בהחלט ה קודמת, לעניין סכום התביעה בתיק מספר 20540-11-15 שהוגש כאמור על סכום העולה על 75,000 ₪ שמקורה בקליטה שגויה של פרטי התיק בעת פתיחתו. עיון מהיר בתיקים הראה אז כי סכום כל אחד מהם נמוך מ- 75,000 ₪, ולפיכך ניתנו הוראות לשמיעת התיקים במאוחד בסדר דין מהיר. איש מהצדדים לא העמיד את בית המשפט על טעותו.

2. לפיכך, נקבע באותה החלטה על העברת תיקים אלה לפני מותב שהוא שופט , בשל חוסר סמכות הח"מ לדון בת יק הגדול, ובהתאם – בשני התיקים שהדיון בהם אוחד.

3. עם זאת התובעת הגישה בקשה להותרת התיקים בפני מותב זה וזאת על ידי הפחתת סכום התביעה על סך של 75,000 ₪. הנתבעת הסכימה לבקשה.

4. על כן, ולאור הסכמת הצדדים, אני מורה בזה על תיקון כתב התביעה בתיק 20540-11-15, והעמדתו על סך של 75,000 ₪.

5. בכך, קנה מותב זה סמכות לדון בשני התיקים גם יחד, ועל כן יישמע דיון ההוכחות בפני הח"מ.

6. עם זאת, דיון ההוכחות שהיה מיועד להתקיים ביום 22.5.2017 בוטל, ויומן בית המשפט אינו מאפשר החזרתו על כנו, ועל כן יתקיים הדיון ביום 18.9.2017 בשעה 12:00.

7. כל ההוראות שניתנו בהחלטה מיום 18.1.2017 לעניין ישיבת ההוכחות – תעמודנה על מכונן, בשינויים המחויבים.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ז, 25 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.