הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא 22

לפני
כב' סגנית הנשיאה השופטת, רחל קרלינסקי

המבקשות

  1. שירותי בריאות כללית
  2. מדינת ישראל – משרד הבריאות

נגד

המשיבה

פלונית

החלטה

1. לפני בקשה למחיקת תביעה לפיצוי בגין רשלנות רפואית של המבקשות בטיפול באמה של המשיבה , על הסף.
התובעת ביקשה לחייב את המבקשות בפיצוי בגין נזק נפשי שנגרם לה כתוצאה מהתנהלות רשלנית המיוחסת למבקשות במהלך טיפול הרפואי באמה עובר לפטירתה.

2. בתמצית, עניינה של התביעה בטיפול שניתן ע"י נציגי המבקשת לאמה של המשיבה (בת 73) עת אושפזה בביה"ח מאיר בעקבות נפילה. לטענת המשיבה, במהלך האשפוז נדבקה אמה בחיידק שמצוי רק בבתי חולים והמהווה זיהום קטלני שעה שהוא גורם להדבקה אצל קשישים החולים במחלות כרוניות. אמה, שהייתה אמורה להשתחרר מבית החולים לאחר ימים בודדים של מעקב ,לאור דברי רופא חדר המיון, איבדה את הכרתה ונאבקה על חייה לאחר שנמצא בדמה החיידק הנ"ל.
כנטען, המבקשות הפרו חובת זהירות בנסיבות העובדתיות המתוארות בכתב התביעה והסבו נזק לא ממוני למשיבה, כמי שלוותה את המנוחה לאורך שנות חייה האחרונות וטיפלה בה לנוכח מצבה הרפואי עובר לאשפוז. מות האם פקד את המשיבה לטענתה בהפתעה והיות ש שהתה לבדה לצידה של האם בליל מותה ,נחשפה למראות הגסיסה שהובילו לנזק נפשי, וכאב וסבל. בנוסף נטען כי המבקשת 2 כשלה בפיקוח על מוסדות רפואיים בהעדר ניתור ובקרה נאותים.

3. לטענת המבקשות, בהיות טענות המשיבה טענות שברפואה, שאינן נתמכות בחוות דעת רפואית יש בחסרונה של חוו"ד כנ"ל כדי להביא לדחיית התביעה או למצער למחיקתה על הסף. עוד נטען, כי בתביעת רשלנות רפואית נועדה חוו"ד לבסס את שאלת האחריות , הקשר הסיבתי והנזק ולכן צירופה מחויב כתנאי בסיסי להגשת התביעה.
יתר על כן, גם טענת המשיבה על פיה עומדת לה עילת תביעה בגין נזק נפשי שחוותה בעקבות מות אמה, טעונה הוכחה שהיא עומדת בתנאי הלכת אלסוחה (רע"א 444/87) וזאת בין היתר בהוכחת גרימתה של נכות פסיכיאטרית משמעותית בגין האירועים הנטענים.

המבקשת 2 הוסיפה לגופה של התביעה וטענה כי דין התביעה להידחות כנגדה גם מעצם העובדה שלא היה בידה למנוע הידבקות המנוחה בחיידק העמיד ואין לנסות להטיל עליה אחריות בגין כל מעשה או מחדל רשלני בטיפול רפואי שניתן ע"י בי"ח.

4. המשיבה בתגובתה הפנתה לבקשתה למתן פטור מהגשת חוו"ד הנשענת על מבחן הנסיבות המיוחדות של המקרה, סיכוייה הסבירים של התביעה וקיומה של ראשית ראיה לכאורה שהעניין שברפואה מבוסס. מעבר לכל אלו נטען, כי כתב התביעה מצביע על אינטרס ציבורי גבוה לבירורה ,לאור התנהלות בית החולים ומערכת הבריאות המחויבים במניעה ושליטה בהתפשטות חיידקים והדבקת חולים בהם.
בהחלטתי מיום 13.1.19 קיבלתי את עמדת המבקשות בתגובתן בנפרד, כי אין המקרה מקים חריג לכלל המחייב תובע בהגשת חוות דעת רפואית. ודוק, המשיבה לא טענה למצב כלכלי המצדיק מתן הפטור, ולא הצביעה על סיכויי תביעה אפילו סבירים לנוכח הטענות בדבר פגיעה משנית.
היות שניתנה במסגרת ההחלטה הנ"ל שהות נוספת למשיבה להגיש חוו"ד לצורך העמדת עילת תביעה, ו המשיבה הודיעה בהודעה לקונית כי לא עלה בידה להשיג חוות דעת מומחים ולשיטתה אין הדבר נחוץ , חדשו המבקשות את בקשתן למחיקת התביעה על הסף.

5. אין חולק, שככלל על המבקש להוכיח עניין שברפואה לצרף לכתב טענותיו חוות דעת רפואית לביסוס הנטען.
בפרט, בתביעות בשל רשלנות רפואית יש לחובה זו משמעות מיוחדת כשחווה"ד עומדת ביסוד הוכחת העילה – החבות והנזק.
[ראה רע"א 1358/12 מרכז רפואי רבין בי"ח בלינסון נ' עזבון המנוח שלמה אייזנבך ז"ל (8.5.12)]

6. כאמור בהחלטתי הנ"ל ,שהפכה חלוטה משלא הוצג טעם מיוחד לפטור את התובעת מהגשת חוו"ד, וכאשר לא טרחה לפרט טעם כנ"ל מעבר לאינטרס כללי של בירור מקרי מוות כתוצאה מקיומם של חיידקים, אזי לא הונחה תשתית עובדתית-ראייתית מקדמת ליסודה של עילה ולכן דין התביעה להימחק על הסף.
ודוק, התובעת היא כאמור נפגעת משנית. על כן להצגת תשתית ביסוד עילת התביעה 2 פנים: האחד – הנחת יסוד לאחריות בגין רשלנות, קשר סיבתי ונזק בגין פטירת המנוחה; השני – נכות נפשית המקימה קיומה של עילת תביעה לנפגעת משני ת. אין ספק שקשה עוד יותר מלאכתה של המשיבה בנוגע לפן השני, אלא שללא חוות דעת רפואית גם לעילה זו לא הונח יסוד ולו לכאורי.

7. מכל הטעמים הנ"ל, אני מורה על מחיקת התביעה על הסף.
רק לפנים משורת הדין ולנוכח סבלה הנטען של המשיבה, אינני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ז אייר תשע"ט, 22 מאי 2019, בהעדר הצדדים.