הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא 17

בפני
כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר

תובעת

שלמה את גבי שיווק והפצה בע"מ

נגד

נתבע
מאיר אבו

פסק דין

בפני תביעה כספית, בסך של 6,000 ש"ח (קרן, לא כולל הוצאות ושכ"ט) , שעניינה יתרת התמורה שלא שולמה בעד רהיטים שהזמין הנתבע מהתובעת.

הישיבה המקדמית התנהלה באופן בלתי פורמאלי, ובנסיבות, הסכימו הצדדים להכרעה לפשרה על פי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט, בלא נימוקים, ובהסתמך על כתבי הטענות, ועל הטענות שעלו בעל פה, שלא לפרוטוקול, באופן שפסק-הדין יכריע מהו הסכום שעל הנתבע לשלם לתובעת, בהינתן שהרהיטים יישארו ברשותו, כמות שהם.

כך הסכימו הצדדים, וטוב שכך הסכימו, שכן "יפה כוח פשרה מכוח הדין" (תוספתא, סנהדרין א', ט"ו).

בקליפת אגוז: אין חולק, כי בעת אספקת הרהיטים, היו באלה ליקויים מסוימים. התובעת טוענת כי מדובר בליקויים בני-תיקון, וכי היא היתה מוכנה בכל עת לתקנם, אלא שהנתבע טרפד את נסיונותיה לעשות כן. הנתבע טוען כי התובעת לא ניסתה לתקן את הליקויים, וכי ממילא ישנם ליקויים נוספים, חמורים בהרבה מאלה שגם התובעת מכירה בהם, וכי מבחינתו ניתן היה לבטל את העסקה לחלוטין. הנתבע גם טוען לאי התאמה מבחינת החומר ממנו עשויים הרהיטים.

"פסיקה בדרך של פשרה פירושה שבית המשפט לא ידרש להכריע את הדין ולתת פסק דין על פי קביעה שבעל דין זה או אחר צודק במחלוקת על פי הוראות החוק או הדין אלא משמעותה שביהמ"ש יתן פסק דין על דרך הביניים והמיצוע שבין טענות שני הצדדים." (ר' ת.א. (ב"ש) 187/93 – פרץ אשר נ. קופ"ח של ההסתדרות, תק-מח 95(3), 240).

מהסכמת הצדדים, כאמור, יש לראות את כל אחד מן הצדדים כמי שמבקש לסיים את הסכסוך שנתגלע בינו לבין חברו בדרך של פשרה ולא בהכרעה שיפוטית חדה ונוקבת. הסכמה זו טומנת בחובה את נכונותו של כל צד שלא לעמוד בתוקף על כל טענותיו בבחינת "ייקוב הדין את ההר", אלא לקבל מענה הולם למכלול הסיכונים והסיכויים העומדים בפניו (ראה רע"א 5192/01 די וורולי נ' הלין (תק-על 2002(1), 408)).

לאחר ששקלתי את הסיכויים והסיכונים של שני הצדדים, ועיינתי בכתבי הטענות ובטענות הצדדים ובמסמכים שלפני, הנני קובע שיהיה זה נכון וצודק, כסילוק סופי ומוחלט של כל טענות הצדדים בעניין זה, לחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך כולל של 3,600 ש"ח. סכום זה ישולם תוך 30 יום מהיום, אחרת יצבור הפרשי הצמדה למדד וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל.

ניתן היום, ט"ז חשוון תשע"ז, 17 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.