הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא 11

בפני
כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר

תובעת

מססה ושות' חברת עורכי דין

נגד

נתבע
מאיר רצון

פסק דין

בפני תביעה כספית, בסך של 13,000 ₪ ומע"מ (קרן, לא כולל הוצאות ושכ"ט). התיק נפתח בהוצאה לפועל ( תיק 522413-06-16), עת הוגשה התביעה לביצוע. הנתבע הגיש התנגדות.

הדיון בהתנגדות התנהל באופן בלתי פורמאלי, ובנסיבות, הסכימו הצדדים להכרעה לפשרה על פי סעיף 79 א(א) לחוק בתי המשפט, בלא נימוקים, ובהסתמך על טענות הצדדים, באופן שפסק-הדין יכריע במלוא טענותיהם העולות מהסכם שכר-הטרחה שביניהם, ובאופן שבית המשפט יוסמך לפרוס את התשלום. כך הסכימו הצדדים, וטוב שכך הסכימו, שכן " יפה כוח פשרה מכוח הדין" (תוספתא, סנהדרין א', ט"ו).

בקליפת אגוז: בין הצדדים נכרת הסכם שכר-טרחה, שהצדדים חלוקים לגבי נסיבות חתימתו, וייצוג הנתבע ע"י התובעת הופסק בנסיבות שגם הן שנויות במחלוקת. ההסכם קובע כי שכר-הטרחה ישולם גם במקרה של הפסקת ייצוג, למעט בנסיבות מסוימות.

"פסיקה בדרך של פשרה פירושה שבית המשפט לא ידרש להכריע את הדין ולתת פסק דין על פי קביעה שבעל דין זה או אחר צודק במחלוקת על פי הוראות החוק או הדין אלא משמעותה שביהמ"ש יתן פסק דין על דרך הביניים והמיצוע שבין טענות שני הצדדים." (ר' ת.א. (ב"ש) 187/93 – פרץ אשר נ. קופ"ח של ההסתדרות, תק-מח 95(3), 240).

מהסכמת הצדדים, כאמור, יש לראות את כל אחד מן הצדדים כמי שמבקש לסיים את הסכסוך שנתגלע בינו לבין חברו בדרך של פשרה ולא בהכרעה שיפוטית חדה ונוקבת. הסכמה זו טומנת בחובה את נכונותו של כל צד שלא לעמוד בתוקף על כל טענותיו בבחינת " ייקוב הדין את ההר", אלא לקבל מענה הולם למכלול הסיכונים והסיכויים העומדים בפניו ( ראה רע"א 5192/01 די וורולי נ' הלין ( תק-על 2002(1), 408)).

לאחר ששקלתי את הסיכויים והסיכונים של שני הצדדים, ועיינתי בכתבי הטענות ובטענות הצדדים ובמסמכים שלפני, הנני קובע שיהיה זה נכון וצודק, כסילוק סופי ומוחלט של כל טענות הצדדים בעניין זה, לחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך כולל של 7,425 ₪, וזאת ב-11 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, בסך של 675 ₪ כל אחד, אשר ישולמו עד ליום ה-10 בכל חודש, מיום 10.2.2017 ועד יום 10.12.2017.

אם לא ישולם אחד הסכומים, במלואו ובמועדו (ואיחור של עד 7 ימים לא ייחשב כאי-ביצוע תשלום במועדו), תעמוד מלוא יתרת החוב הפסוק דלעיל לפרעון מיידי. במקרה כזה, יחודשו הליכי ההוצאה לפועל בתיק 522413-06-16 לגביית אותה יתרה שטרם שולמה.

ניתן היום, י"ג טבת תשע"ז, 11 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.