הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא 10

בפני
כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר

תובעת

הכשרה היישוב חברה לביטוח

נגד

נתבעים
1.קונסטנטין קובלבסקי
2.קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי (2010) בע"מ

פסק דין

1. תביעה זו עניינה נזק לכלי רכב, שהיו מעורבים בתאונת דרכים, אשר ארעה ביום 1.3.15 ברח' עזרא (בנקודה בה מתחלף שם הרחוב לרח' האדמו"ר מנדבורנה) בבני ברק. התובעת טוענת לזכותה לשיבוב נזקים בסך כולל של 12,413 ₪.

2. המחלוקת בין הצדדים היא בשאלת האחריות לקרות התאונה, וממילא להטבת הנזקים.

3. אין חולק, כי רכב התובעת עמד על המדרכה, כשרוב הרכב על המדרכה, וכי אוטובוס הנתבעים חלף לשמאלו, וכי באותו מקום מתעקל הכביש ימינה באופן בולט. אין גם חולק, כי נוצר מגע בין צד ימין של האוטובוס לבין הפינה השמאלית-קדמית של הרכב, שהביאה לתלישת המגן הקדמי ממקומו.

4. נהג התובעת טוען, כי עמד על המדרכה, כשמנח הרכב באופן כללי מקביל לכביש, אולם כשהפינה השמאלית קדמית בולטת לתוך הכביש יותר מאשר האחורית. לדבריו, יתכן שמנוע הרכב אף היה כבוי, ומכל מקום, לא החל בתזוזה. לשיטתו, פגע בו האוטובוס אגב ניסיון התקדמות בעיקול, ככל הנראה עם פינתו הקדמית-ימנית.

5. נהג הנתבעים טוען, כי הרכב עמד על המדרכה, כשחזיתו מופנית הרחק מהכביש, ואחוריו בולטים מעת לכביש. עוד הוא טוען, כי בעת שחלף על פני הרכב, הבחין במראת הצד כי הרכב מתחיל בביצוע תמרון של נסיעה אחורנית אגב קשת ימינה, כך שאחוריו יופנו לעבר הבניינים ופניו לעבר הכביש, אולם בסוף התמרון, פגע עם הפינה השמאלית-קדמית בפינה האחורית-ימנית של האוטובוס, וגרם לעצמו את הנזק המדובר.
6. לא הובאו עדים נוספים, ולא הוצגו ראיות מצד הנתבעים (לרבות סימן שפשוף נטען באזור הפינה האחורית).

7. לאחר ששמעתי את העדויות, ועיינתי ביתר חומר הראיות, לרבות בתוואי הכביש, אני מעדיף את גרסתו של נהג התובעת, אותה מצאתי מהימנה יותר מ רעותה, בהיותה מסתברת יותר: מנח הרכב הנטען על ידי התובעת מתיישב היטב עם אופן התרחשות התאונה, נוכח האלמנט המפתיע משהו שיש בפינה השמאלית הקדמית הבולטת אל הכביש בדיוק באמצע העיקול, מקום בו ממילא על אוטובוס לנווט בזהירות. מנגד, המנח ההפוך, המתואר על ידי נהג האוטובוס, כמעט אינו מאפשר היתכנות פיזית של התאונה, במיוחד כשהיא מתרחשת, לכאורה, מול עיניו של הנהג (דרך המראה) בעודו מתקדם בכביש. הזמן שדורש תמרון כמתואר על ידי נהג האוטובוס אינו מתיישב עם הזמן שאמור לקחת לאוטובוס להשלים את מעברו על פני הנקודה הקריטית; הסיכוי שתמרון כזה יושלם, בלי שהפינה האחורית-שמאלית ברכב תפגע באוטובוס עוד קודם לכן, נראה נמוך; והעדר התמונה שתתעד את מקום הפגיעה באוטובוס (שאינו המקום שתאר נהג התובעת) – כל אלה ביחד יוצרים מסה קריטית המטה את הכף לטובת גרסת נהג התובעת.

8. עם זאת, בעצם העמידה באופן שמפריע לתנועה יש כדי להקים אשם תורם, אותו אני מעמיד על 25%. לאור כל האמור, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך כולל של 9,310 ₪, וכן את אגרת התביעה בסך 374 ₪, כשסכומים אלה נושאים הפרשי הצמדה למדד וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד היום. כן אני מחייב את הנתבע ים לשלם לתובעת את שכר הע ד בסך 300 ₪, וכן שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪. כל הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 יום, אחרת ישאו הפרשי הצמדה למדד וריבית כדין מהיום.

ניתן היום, ה' אדר א' תשע"ט, 10 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.