הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא 07

מספר בקשה:1
בפני
כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר

מבקשת

רונית גורן

נגד

משיב
תמר אסף

החלטה

1. בתיק זה קבוע דיון לשמיעת התנגדות לביצוע שיקים, ליום 11.6.2019.

2. עיון בהתנגדות ובטענות ההגנה מלמד כי בפי המבקשת טענת הגנה של זיוף חתימה, אשר ספק רב אם ניתן להפריכה בחקירה נגדית, ברמה הנדרשת לשם מניעת רשות להתגונן.

3. לפיכך, ועל יסוד הסמכות הנתונה לי בתקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, אני נותן זה למבקשת רשות להתגונן, באופן שהתצהיר שצורף לבקשה ישמש כתב הגנה, ומורה על ביטול הדיון.

4. עוד אני מורה כדלקמן:

א. לאור סכום השיקים יידון התיק בסדר דין מהיר. תשומת לב המשיב, שאינו מיוצג, כי הליכים בבית המשפט מתנהלים לפי כללים מוסדרים הקבועים בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, וגם בעל דין שאינו מיוצג ע"י עו"ד חייב לפעול על פיהם.

ב. המשיב ישלם את הפרשי האגרה, אם יש, ויגיש תצהיר והשלמת מסמכים מטעמו, בהתאם להוראות תקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, תוך 30 יום, עם העתק ישירות לב"כ המבקשת.

ג. מבלי שיהא בכך משום הארכת מועד מראש, אבהיר כי אי השלמת האמור תוך 60 יום תביא למחיקת התביעה מחמת חוסר מעש (או מחמת אי-תשלום אגרה מספקת), בלא צורך בהחלטה נוספת (אלא אם יוארך לכך המועד בהחלטה אחרת).

ד. המבקשת תגיש השלמת מסמכים מטעמה, בהתאם להוראות תקנה 214ב1 האמורה, תוך 30 יום מקבלת מסמכי המשיב, עם העתק ישירות למשיב.

ה. תצהירי עדות ראשית, חוות דעת מומחים (ככל שיש), וכן כל בקשה להזמנת עד, שאינו מסכים לתת תצהיר, יוגשו על ידי הצדדים במקביל, תוך 30 יום מהגשת מסמכי המבקשת. בקשה כאמור תפרט את זהות העד, מעמדו בקשר לסכסוך, תוכנה הצפוי של עדותו, וכן את הנסיונות שנעשו לקבלת תצהיר. בעל דין שאינו מגיש תצהיר, חוות דעת או בקשה כאמור ייחשב כמסתמך על התצהיר התומך בכתבי הטענות, בלבד.

ו. תזכורת פנימית למזכירות ליום 22.5.2019 לשם קביעת התיק לישיבה מקדמית בהתאם, לאחר הגשת מסמכי המשיב ותשלום הפרשי האגרה, ובכפוף להגשה ולתשלום כאמור, או – לפי המקרה – לשם מחיקת התביעה על פי ההתראה דלעיל, ככל שלא יוגשו המסמכים או לא תשולם האגרה.

המזכירות תשלח העתק החלטה זו למשיב, שאינו מיוצג.

ניתנה היום, ל' אדר א' תשע"ט, 07 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.