הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא ת"ת 61265-08-16

בפני כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר

המבקש

דוד תורג'מן

נגד

המשיבה
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

נוכחים:
המבקש בעצמו
אין התייצבות למשיבה
<#1#>
פרוטוקול

המבקש:
עו"ד בן ארוש עדיין מייצג אותי, וכתובתו תשמש כתובתי עד להודעה אחרת. לדיון היום לא ראיתי צורך בהתייצבותו. המשיבה לא התייצבה, אבקש לקבל את ההתנגדות, ולחייב את המשיבה בהוצאות. נגרמו לי הוצאות רבות, הפסדתי ימי עבודה, אני עצמאי, קיבלתי הצעת פשרה מהצד שכנגד, ולא הסכמתי כי עמדתי היא עקרונית.
<#3#>
החלטה

השעה עתה – 10.40, הדיון קבוע לשעה -10.20 ואין התייצבות למשיבה, הגם שלכאורה הוזמנה כדין לדיון היום.
בהעדר המשיבה, ניתנת בזה למבקש רשות להתגונן, באופן שתצהירו ישמש כתב הגנה.
המשיבה תישא בהוצאות המבקש בסך 900 ₪.

לאור סכום התביעה יידון התיק בסדר דין מהיר.

המשיבה תשלם את הפרשי האגרה, ותגיש תצהיר והשלמת מסמכים מטעמה, בהתאם להוראות תקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, תוך 30 יום, עם העתק ישירות למבקש.

מבלי שיהא בכך משום הארכת מועד מראש, אבהיר כי אי השלמת האמור תוך 60 יום תביא למחיקת התביעה מחמת חוסר מעש (או מחמת אי-תשלום אגרה מספקת), בלא צורך בהחלטה נוספת (אלא אם יוארך לכך המועד בהחלטה אחרת).

המבקש יגיש השלמת מסמכים מטעמו, בהתאם להוראות תקנה 214ב1 האמורה, תוך 30 יום מקבלת מסמכי המשיבה, עם העתק ישירות למשיבה.

תצהירי עדות ראשית, חוות דעת מומחים (ככל שיש), וכן כל בקשה להזמנת עד, שאינו מסכים לתת תצהיר, יוגשו על ידי הצדדים במקביל, תוך 30 יום מהגשת מסמכי המבקש. בקשה כאמור תפרט את זהות העד, מעמדו בקשר לסכסוך, תוכנה הצפוי של עדותו, וכן את הנסיונות שנעשו לקבלת תצהיר. בעל דין שאינו מגיש תצהיר, חוות דעת או בקשה כאמור ייחשב כמסתמך על התצהיר התומך בכתבי הטענות, בלבד.

תזכורת פנימית למזכירות ליום 15.03.2017 לש ם קביעת התיק לישיבה מקדמית בהתאם, לאחר הגשת מסמכי המשיבה ותשלום הפרשי האגרה, ובכפוף להגשה ולתשלום כאמור, או – לפי המקרה – לשם מחיקת התביעה על פי ההתראה דלעיל, ככל שלא יוגשו המסמכים או לא תשולם האגרה.

<#2#>

ניתנה והודעה היום ו' טבת תשע"ז, 04/01/2017 במעמד הנוכחים.

צוריאל לרנר , רשם בכיר

הוקלד על ידי מאיה גרוואני