הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא ת"א 7865-11-12

מספר בקשה:45
בפני
כבוד ה שופט רונן פלג

הכונסים

התובעים

  1. עו"ד יהושע דיאמנט
  2. עו"ד אליעזר פודורובסקי
  1. אריה שרון
  2. דוד שרון
  3. אלחנן שרון

נגד

הנתבעים

  1. גולדי גרנוף
  2. הרמון זלאיט

3. פלנגר סילביה
4. פלנגר ארווינגר
5. לין קלייר
6. ריי פומן
7. הרולד גרנוף
8. מרי אברמוביץ
9. זליג כהן

החלטה

1. לפניי בקשתם של שני כונסי הנכסים, לפסיקת שכר טרחתם המשותף לפי שיעור של 6% בתוספת מע"מ משווי מכירת נכס המקרקעין 18,300,000 ₪. סך שכר הטרחה המבוקש הוא 1,098 ,000 ₪ בתוספת מע"מ ובחלוקה שווה בין שני הכונסים.

2. בנסיבות העניין, בשים לב להיקף הפעולות שכונסי הנכסים נדרשו לבצע, להתנהלותם לפני בית המשפט ולסכום המכירה, סבורני שאין לקבל את הבקשה כפי שהיא, מהטעמים שיפורטו להלן.

3. כונסי הנכסים מונו לתפקידם בפסק דין מיום 20/4/16, אשר ניתן על ידי המותב הקודם שדן בתיק זה, והורה על פירוק השיתוף במקרקעין נשוא התביעה בדרך של מכירה וחלוקת התמורה בין הבעלים. הכונסים שמונו היו ב"כ הצדדים.

4. הליכי פירוק השיתוף לא קודמו באופן מספק ורק ביום 23/7/17, בחלוף יותר מ- 15 חודשים ממועד החלטת המינוי, הוגשה בקשת הכונסים כי בית המשפט יאשר להם לפרסם הצעה להציע הצעות. בית המשפט ביקש הבהרות, שהתקבלו כעבור יותר מחודש ולא היה בהן לטעמי כדי להסביר את השיהוי.

5. בהמשך נתגלעו מחלוקות בין שני כונסי הנכסים ובית המשפט נדרש לפסוק ביניהם, משל היו עדיין ב"כ הצדדים ולא בעלי תפקיד. כך למשל החלטת בית המשפט מיום 1/2/18 במחלוקת בין שני הכונסים לעניין מינויו של שמאי נוסף.

6. הדברים הגיעו לידי כך שבהחלטת בית המשפט (מפי המותב הקודם) מיום 27/11/18, נכתב בין היתר כך:

"מצב הדברים שבו כל אחד מהכונסים מגיש בקשה נפרדת, אינו מקובל על בית המשפט. מדובר בכונסים, שהם זרועו הארוכה של בית המשפט, ובעלי תפקיד מטעמו. בית המשפט אינו אמור לנהל 'משפט' בין הכונסים לבין עצמם, ואם אפילו דו"ח כספי אינו מוגש מטעם שני הכונסים גם יחד, יכול שלא יהיה מנוס מלשקול ביטול מינוי הכונסים, ומינוי בעל תפקיד אחד" .

7. אף החלטה זו לא הועילה. ביום 2/1/19 הוגשה בקשתם של ב"כ התובעים לקבוע מועד דחוף לדיון, נוכח טענותיהם לאי שיתוף פעולה של כונס הנכסים עו"ד פודורובסקי עם כונס הנכסים עו"ד דיאמנט. בדיון שהתקיים ביום 14/1/19 נשמעו טענותיהם של שני כונסי הנכסים, ונקבעה פגישה ביניהם, בשיתוף עם ב"כ הרוכשת, כדי להגיע להבנות.

8. אף לאחר הדיון, בית המשפט נדרש לפסוק במחלוקות ב ין שני הכונסים. בהחלטתי מיום 15/3/19 נכתב בין היתר כך:

"התנהלותם הנפרדת של שני כונסי הנכסים מקשה על בית המשפט והדברים קיבלו ביטוי בהחלטות קודמות ... משלב זה ולהבא, בית המשפט יתעלם מעדכונים ומבקשות שיישאו את חתימתו של אחד מכונסי הנכסים ולא את של שניהם".

9. התנהלות זו של כונסי הנכסים היא שיקול שיש בהחלט להביאו בחשבון בעת קביעת שכר טרחתם.

10. אשר לדרישה בשיעור של 6% מסך התמורה שהתקבל עבור נכס המקרקעין, אכן הכלל הנוהג בהליכי פירוק שיתוף ביחס לשכר טרחת כונס נכסים הוא שיעור של 6% ואף למעלה מכך. עם זאת, לאחרונה ניכרת בפסיקה המגמה להפחית משיעור זה במקרים שבהם שווי הנכס הנמכר הוא גבוה. בהקשר זה אפנה לסקירת הפסיקה בהחלטת בית המשפט השלום בהרצליה בעניין ת"א 51798-12-15 בורשטיין ואח' נ' גריאר (המנוח) ואח' (פורסם במאגרים - 20/1/19 ; החלטת כב' השופט יעקב שקד, סעיפים 9-7).

11. בשים לב להיקף העבודה שלה נדרשו כונסי הנכסים בתיק שלפניי, אני מוצא את דרישת שכר הטרחה בסך של 1,098,000 ₪ כ גבוהה מדי. לטעמי שווי הנכס אמור להיות רק אחד השיקולים בעת קביעת שכר טרחתו של בעל תפקיד אשר מונה על ידי בית המשפט, ולאו דווקא המרכזי שבהם. דומני שהיקף העבודה הנדרשת אמור להיות שיקול בעל משקל דומה, כמו גם האופן שבו נוהלו הליכי הכינוס.

12. יש לציין כי כונסי הנכסים עצמם הפנו בבקשתם בין היתר להוראות תקנה 8 לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א - 1981. חישוב שכר טרחתם של כונסי הנכסים במקרה שלפניי לפי תקנה זו היה מביא לתוצאה של 388,150 ₪ בתוספת מע"מ.

13. בתיקים דומים בהם פסק מותב זה, נקבעו מראש שכרי טרחה צנועים יותר, המבטאים לטעמי שכר ראוי והוגן. אפנה לתיקים הבאים:

א. ת.א. (שלום - כ"ס) 5942-06-16 חלבי נ' שמה ואח' (פורסם במאגרים - 29/3/18) - שכר טרחת כונס הנכסים נקבע על סך של 530,000 ₪ בתוספת מע"מ. הנכס נמכר תמורת סך של 54,904,600 ₪ בתוספת מע"מ.

ב. ת.א. (שלום - כ"ס) 10145-09-16 משקל ואח' נ' טרכטנברג ואח' (פורסם במאגרים - 16/1/19) - שכר טרחת כונס הנכסים נקבע על סך של 350,000 ₪ בתוספת מע"מ. הוגשה בקשה לאישור מכר תמורת סך של 50,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.

ג. ת.א. (שלום - כ"ס) 9874-09-16 בסל ואח' נ' דבש ואח' (פורסם במאגרים - 11/7/18) - שכר טרחת כונס הנכסים נקבע על סך של 530,000 ₪ בתוספת מע"מ. הוגשה בקשה לאישור מכר תמורת סך של 87,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.

14. נוכח האמור אני קובע את שכר כינוס הנכסים בתיק זה בסך של 530,000 ₪ בתוספת מע"מ. סך זה יחולק בין שני כונסי הנכסים בחלקים שווים.

ניתנה היום, כ"ד אייר תשע"ט, 29 מאי 2019, בהעדר הצדדים.