הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא ת"א 63023-10-18

בפני
כבוד ה שופט רונן פלג

ת"א 63023-10-18

התובעת (הנתבעת שכנגד)

קרין אורמנס ת"ז XXXXXX841

נגד

הנתבעים

  1. רוחמה דנגוט ת"ז XXXXXX002
  2. שריתה אזולאי ת"ז XXXXXX844
  3. ארי מלכה בניה וגמר בע"מ ח.פ. 514 765775

(התובעת שכנגד)
4. מלכה יקיר שמעון ת"ז XXXXX905

תא"מ 55175-11-17

התובעות

  1. רוחמה דנגוט ת"ז XXXXXX002
  2. שריתה אזולאי ת"ז XXXXXX844

נגד

הנתבעת
קרין אורמנס ת"ז XXXXXX841

פסק דין

1. בהליך שמספרו 63023-10-18, הגב' קרין אורמנס (להלן: "התובעת") הגישה תביעה כספית נגד הנתבעים לסך של 308,295 ₪ בעילה חוזית ובעילה נזיקית. התביעה הוגשה בגין ליקויי בנייה נטענים בעבודות שיפוץ שבוצעו בדירת התובעת בנתניה.

הנתבעת 3 הגישה תביעה שכנגד לסך של 200,000 ₪ בעילה מכוח חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965.

בהליך שמספרו 55175-11-17, הגב' רוחמה דנגוט והגב' שריתה אזולאי הגישו נגד הגב' קרין אורנס בלשכת ההוצאה לפועל בכפר סבא, בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב של 35,000 ₪, עבור שכר עבודתן לפי הסכם שנחתם בין הצדדים.

2. הדיון בשני התיקים אוחד בהחלטה מיום 24/2/19. בהמשך לכך נדחו בקשות הנתבעים לסילוק תביעת התובעת על הסף.

3. בדיון קדם משפט ראשון שהתקיים ביום 5/6/19, מונה בהסכמת הצדדים מהנדס הבניין מר יוסף גולדקלנג כמומחה מטעם בית המשפט. המומחה ערך חוות דעת מיום 8/12/19 ובהמשך השיב במענה לשאלות הבהרה מטעם התובעת במסמך מיום 26/1/20.

4. יצוין כי המומחה מטעם בית המשפט קיבל לעיונו את חוות דעת המומחים מטעם הצדדים וערך בדיקה בדירה. חוות דעתו שללה את אחריותם של הנתבעים לגבי חלק הארי של הליקויים שנמצאו בדירה. המומחה מצא שעל הנתבעות 2-1 לפצות את התובעת בסך של 2,000 ₪ ושאומדן הליקויים המיוחסים לעבודתם של הנתבעים 4-3 הוא 2, 457 ₪ , כולל מע"מ.

5. בדיון קדם המשפט השני שהתקיים ביום 27/1/20, נשמעו טענות ב"כ הצדדים. לאחר מכן, הצדדים הסכימו להצעת בית המשפט, כי בית המשפט יפסוק בעניין כולו בדרך של פשרה על פי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, ללא הנמקה, ובהסתמך על חומר המסמכים המצוי בתיק ועל סיכומי טיעון שיוגשו על ידי ב"כ הצדדים.

6. עיינתי במסמכים שהוגשו לתיק בית המשפט ובסיכומי הטיעון מטעם ב"כ הצדדים.

7. בתביעה העיקרית שהוגשה במסגרת ת"א 63023-10-18, ישולמו התשלומים הבאים:

א. התובעת תשלם לנתבעות 2-1 הוצאות משפט בסך של 8,500 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 15,000 ₪ בתוספת מע"מ . מהסכומים הנ"ל ינוכה סך של 2,000 ₪.

ב. התובעת תשלם לנתבעים 4-3 הוצאות משפט בסך של 8,500 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 15,000 ₪ בתוספת מע"מ . מהסכומים הנ"ל ינוכה סך של 2,457 ₪.

8. בתביעה שכנגד, שהגישה הנתבעת 3 נגד התובעת ( ת"א 63023-10-18), על הנתבעת שכנגד לשלם לתובעת שכנגד את הסכומים הבאים:

א. פיצוי בסך של 5,000 ₪.
ב. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.
ג. החזר אגרה חלקי בסך של 374 ₪.

9. בתביעה שהוגשה במסגרת תא"מ 55175-11-17, תשלם הנתבעת לתובעות את הסכומים הבאים:

א. שכר עבודה בסך כולל של 30,000 ₪.
ב. שכ"ט עו"ד בסך של 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
ג. אגרה בסך של 438 ₪.

10. סכומי פסק הדין ישולמו תוך 30 יום מהיום.

11. אגרות התביעה ששולמו בתביעה ובתביעה שכנגד בהליך שמספרו 63023-10-18 יוחזרו בכפוף להוראות התקנות.

ניתנה היום, כ"ט אדר תש"פ, 25 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.