הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא ת"א 58449-06-19

מספר בקשה:10
לפני
כבוד ה שופט מיכאל קרשן

המבקש

ניר יוסטר

נגד

המשיב
נדב יניר

בקשה שניה לתיקון כתב התביעה
החלטה

עיינתי בבקשה, בתשובה ובתגובה.

זוהי בקשתו השנייה של התובע לתיקון כתב תביעתו. בקשתו הראשונה הוגשה ביום 24.11.2019 ונדחתה על ידי לאחר שמצאתי כי היא אינה מפורטת דיה (התובע לא פירט במסגרתה מהי מהותו המדויקת של התיקון שהתבקש על ידו ).

בבקשה זו ניסה התובע לרפא את הפגם שגרם לדחיית בקשתו הראשונה וציין מהי הטענה העובדתית אותה הוא מבקש להוסיף. התובע טען כי הנתבע הוציא דיבתו רעה לאחר הגשת כתב התביעה ולשם הוכחת הדבר הסתמך הוא על דיון שהתנהל לכאורה במסגרת הליך אחר בו מעורבים הצדדים , דיון בו הודה לכאורה הנתבע כי כך עשה. למעשה לאורך כל בקשתו חזר התובע והפנה לאותו דיון ואף על מנת לחזק טענתו ציין דברים שאמר לכאורה המותב באותו הליך לגבי הדבר ים שנאמרו לכאורה על ידי הנתבע.

והנה, למרות שזוהי כל טענתו, התובע לא מצא לנכון לציין בבקשה או בתצהיר המצורף לה את מספרו של אותו הליך או אסמכתאות מאותו דיון על מנת לתמוך בקשתו בדרך אחרת כלשהי.

לא זו בלבד שהבקשה היא לתיקון כתב התביעה על דרך של הוספת עילה, ולבקשות מסוג זה נעתרים בצמצום מקום בו הראיות לגביהן שונות מאלה הדרושות להוכחת העילה שבכתב התביעה המקורי [ע"א 5016/91 שאוליאן נ' שאוליאן, פ"ד מט(5) 387, 395 (1996)], כבענייננו, הרי בהתאם לתקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, צריכה בקשה לתיקון כתב טענות להיות מגובה בתצהיר שיתמוך בכל טענה עובדתית המופיעה בה. לא כך נעשה במקרה דנן שכן כאמור לעיל התצהיר אינו מפורט די הצורך.

נוכח כל האמור למעלה מצאתי כי תיקון כתב התביעה אינו דרוש על מנת "להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין", ועל כן דין הבקשה להידחות וכך אני עושה.

התובע יישא בשכ"ט ב"כ הנתבע בסך של 2,000 ₪.

ניתנה היום, י"ג אלול תש"פ, 02 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.