הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא ת"א 51886-06-19

מספר בקשה:10
לפני
כבוד ה שופט מיכאל קרשן

המבקשים

  1. אורית שוורץ
  2. עופר בנימין שוורץ

נגד

המשיב
ברוך יהודה ברלינר

בקשה לגילוי מסמכים
החלטה

תביעה על סך 80,505 ₪ שהגישה הועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא (להלן: התובעת) נגד המשיב (להלן: הנתבע) ועניינה חובו הנטען של הנתבע בתשלום היטל השבחה בגין תכנית השבחה שפורסמה במקרקעין שבבעלותו (להלן: המקרקעין).

הנתבע הגיש הודעת צד ג' נגד המבקשים (להלן: צדדי ג') בטענה כי במסגרת הסכם המכר לרכישת דירה בפרויקט הבנוי על המקרקעין התחייבו לשלם היטל השבחה זה. לציין כי הסכם המכר היה בין צדדי ג' לחברת האחים דוניץ בע"מ (להלן: האחים דוניץ ) אשר בנתה את הבניין בו מצויה הדירה שרכשו צדדי ג' על המקרקעין, במסגרת עסקת תמורות בינה ובין הנתבע.

בבקשה זו מבקשים צדדי ג' שהנתבע ימסור לעיונם שלושה סוגי מסמכים – הסכם המכר מיום 4.4.2004 בין האחים דוניץ לנתבע (להלן: הסכם המכר) בשלמותו, שכן הנתבע מסר רק שלושה עמודים מתוכו ; הסכמי פשרה/ויתור וכתבי שיפוי ככל שנעשו בין הנתבע לאחים דוניץ ובינם לבין התובעת; ודיווח מפורט למיסוי המקרקעין בגין עסקת המכר בין הנתבע לאחים דוניץ.

בנוסף לאמור טענו צדדי ג' כי תצהיר גילוי המסמכים שהגיש הנתבע אינו ערוך בהתאם לנדרש בתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות).

הנתבע התנגד לבקשה בטענה כי יתר דפי ההסכם וכן הדיווח למיסוי המקרקעין אינם רלבנטיים לתובענה וכי מסירתם תפגע בפרטיותו . ביחס להסכמי הפשרה וכתבי השיפוי טען הנתבע כי אין ברשותו מסמכים מהסוג הזה. תשובת הנתבע לא נתמכה בתצהיר.

בתגובתם טענו צדדי ג' שתשובת הנתבע אינה מגובה בתצהיר לאימות העובדות הכתובות בה. בנוסף שבו וטענו טענות ביחס לרלבנטיות של המסמכים הנדרשים.

עיינתי בבקשה, בתשובה ובתגובה ומצאתי כי דין הבקשה להתקבל.

הנתבע כאמור טען כי המסמכים המבוקשים אינם רלבנטיים וחשיפתם תפגע בפרטיותו, אלא שתשובתו לא כללה, כנדרש בתקנות, תצהיר המאמת את העובדות הרבות הנטענות בה. יתרה מכך, גם לאחר שצדדי ג' העמידו את הנתבע על מחדל זה ברי שת תגובתם לתשובתו (תגובה שהוגשה עוד ביום 25.8.2020) לא השכיל הנתבע לבקש לתקן המחדל.

משטענותיו העובדתיות של הנתבע ביחס לחשיפת המסמכים המבוקשים לא גובו בתצהיר, וכיוון שאי אפשר לומר על פני הדברים שאין למסמכים אלה רלבנטיות להליך (כך, למשל, הנתבע הרי מסר לצדדי ג' חלק מהסכם המכר), אין לי אלא לדחות את טענות הנתבע וכך אני עושה.

הנתבע ימסור את כלל המסמכים המבוקשים לצדדי ג'. ככל שמסמכים מסוימים אינם ברשותו יגיש הנתבע תצהיר המאמת טענה זו.

בנוסף הנתבע אינו מכחיש את העובדה שתצהיר גילוי המסמכים הכללי שהעביר בהתאם לדרישת צדדי ג' לא נערך בהתאם לנדרש בתקנות . תקנה 112 לתקנות הביאה למיסוד הנוסח של תצהיר גילוי המסמכים ונוסחו של טופס 11 לתוספת מחייב את המצהירים העושים תצהיר לגילוי מסמכים . טענת הנתבע כי כל התוכן הנדרש מצוי בנוסח שהעביר אינה יכולה לעמוד. לפיכך יתקן הנתבע את תצהירו כך שיהיה תואם לנדרש בתקנה.

הנתבע יפעל בהתאם לאמור בגוף ההחלטה וזאת עד ליום 14.10.2020.

הנתבע יישא בשכ"ט ב"כ צדדי ג' בסך של 1,500 ₪

ניתנה היום, כ"ה אלול תש"פ, 14 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.