הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא ת"א 38450-01-20

מספר בקשה:3
לפני
כבוד ה שופט מיכאל קרשן

המבקשת

מרינה שימקוביץ

נגד

המשיבה
אטל ליבוביץ

בקשה למתן צו לגילוי מסמכים ספיציפי
החלטה

תביעת לשון הרע על סך 100,000 ₪ שהגישה המשיבה (להלן: התובעת) נגד המבקשת (להלן: הנתבעת). עניינה של התביעה הוא פרסום שפרסמה הנתבעת בקבוצה ברשת החברתית "פייסבוק" בו על פי הנטען הכפישה את שמה של התובעת וכינתה אותה נוכלת (להלן: דבר הפרסום).

דבר הפרסום נסוב סביב עבודתה של התובעת כמנהלת בחברה לניהול וועדי בתים בין היתר בבניין משותף בו התגוררה הנתבעת (להלן: בניין המגורים).

בבקשה זו מבקשת הנתבעת גילויים של ה מסמכים הבאים:
דוחות שנתיים הנוגעים לניהול בניין המגורים.
פירוט חשבון הבנק בין השנים 2016-2020 ששימש עבור ניהולו השוטף של בניין המגורים.
חשבוניות מס קבלה וכל מסמך חשבונאי אחר שהונפק לטובת ועד הבית בבניין המגורים.
אישור העסקת התובעת מחברת א.ל.מ הנהלת חשבונות בע"מ (להלן: חברת א.ל.מ).
חשבונית מס או כל מסמך אחר המעיד על עריכת זפת בגג בניין המגורים.
הסכמים שנכרתו מול ספקי משנה של בניין המגורים.

כל אלה לטענת הנתבעת רלבנטיים לתביעה בשל טענתה המרכזית כי התובעת ביצעה את תפקידה כמנהלת הבניין באופן כושל שהוביל לכתיבת דבר הפרסום.

התובעת התנגדה למסירת המסמכים בטענה כי אינם רלבנטיים וכי מדובר במסמכים הקשורים למעסיקתה – חברת א.ל.מ ומכאן שאין לדרוש גילויים. לא מצאתי ל פרט כאן טענות נוספות שהעלתה התובעת בתשובתה , כמו גם בקשתה החלופית להתנות הוצאת צו נגדה בהוצאת צו גילוי נגד הנתבעת, שכן אלה אינן קשורות כלל לבקשה זו ומוטב הי ה שלא היו נטענות במסגרת הנוכחית של מתן תשובה לבקשה.

בתגובתה לתשובה טענה הנתבעת כי מרבית הטענות שהעלתה התובעת בתשובתה מהוות הרחבת חזית אסורה ולגופו של עניין לא הסבירה התובעת מדוע מתנגדת היא למסור את המסמכים המפורטים.

דיון
עיינתי בבקשה, בתשובה ובתגובה ומצאתי כי דין הבקשה להתקבל.

טענתה המרכזית של הנתבעת היא כי עומדת לה הגנת "אמת דיברתי" הקבועה בסעיף 14
לחוק איסור לשון הרע התשכ"ה-1965. הגנה זו נשענת על טענות בקשר לתפקודה הלקוי לכאורה של התובעת בניהול בניין המגורים.

עיון ברשימת המסמכים אותם מבקשת הנתבעת מעלה כי קשורים הם לאופן התנהלותה של התובעת כמנהלת בניין המגורים והם בהחלט עשויים לשפוך אור על המחלוקת בין הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בכתבי הטענות.

התובעת טענה כי מסמכים אלה אינם רלבנטיים, אך טענתה זו לא נומקה. לא מצאתי לקבל את טענתה של התובעת כי מסמכים אלה קשורים למעסיקתה ולכן אין לדרוש גילויים, שכן מסמכים אלה ודאי קשורים לעבודתה והתנהלותה של התובעת כמנהלת בניין המגורים והיא כלל לא טענה שאינם בידה. יתרה מכך התובעת אף ציינה כי מסמכים מהסוג האמור נמסרו על ידה לוועד הבית בבניין המגורים במסגרת ישיבה שהתקיימה ביניהם בה נכחה גם הנתבעת. לפיכך לא ברור מדוע מסרבת היא למוסרם כעת.

משנמצא כי המסמכים המבוקשים עשויים להיות רלבנטיים לתביעה שלפני והתובעת לא הציגה שום טעם ענייני מדוע לא למסור אותם, דין הבקשה להתקבל וכך אני עושה.

התובעת תעביר לידי הנתבעת את כלל המסמכים המפורטים בבקשה וזאת עד ליום 1.11.2020.

התובעת תישא בהוצאות בקשה זו בסך של 1,500 ₪.

ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.