הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא ת"א 34669-03-17

מספר בקשה:11
לפני
כבוד ה שופט מיכאל קרשן

המבקשים

  1. אבי חלא
  2. רן אונגר

נגד

המשיב
יגאל להב

בקשה להתיר הגשת ראיות נוספות
החלטה

לפניי תביעת לשון הרע על סך 300,000 ₪ שהגישו המבקשים (התובעים) נגד המשיב (הנתבע). הצדדים הגישו עדויותיהם הראשיות בתצהירים. לאחר שהוגשו תצהירי הנתבע מבקשים התובעים להוסיף ולהגיש שלושה תצהירי עדות ראשית מטעמם.

לטענת התובעים הגשת תצהירים אלה נדרשת נוכח טענות חדשות שעלו לראשונה במסגרת תצהיר עדותו הראשית של הנתבע . למעשה טוענים התובעים כי מדובר בעדי הזמה , אשר מטרת עדותם להפריך את אותן טענות חדשות שהעלה הנתבע.

הנתבע מתנגד לבקשה וטוען כי בתצהירו לא עלו טענות עובדתיות חדשות שלתובעים לא הייתה אפשרות להתייחס אליהן קודם לכן.

עיינתי בבקשה, בתשובה ובתגובה ומצאתי כי דין הבקשה להתקבל בחלקה .

אציין כבר עתה כי מובן שנושאים שהועלו לראשונה בתגובת התובעים (וזכרם לא בא בבקשה), לרבות תצהירים נוספים שצורפו באותו שלב – לא יידונו בהחלטה זו .

בניגוד לטענת התובעים, השלב בו מצוי המשפט אינו שלב מקדמי. תצהירי שני הצדדים הוגשו. העדויות הראשיות נשמעו. הגשת תצהירים חדשים מטעם התובעים בשלב זה של המשפט בהכרח תפגע בזכויות הדיוניות של הצד שכנגד. אשר על כן, הגשת ראיות בשלב זה תותר רק אם יוצג טעם מיוחד שיש בכוחו לגבור על הפגיעה בזכויותינו הדיוניות של הצד שכנגד, כגון במקרה בו הדין מאפשר הגשת ראיות הזמה.

על פי הפסיקה, יתיר בית המשפט הגשת ראיות מפריכות רק במקרים יוצאי דופן בהם התובע הופתע מטיעונו או מראיותיו של הצד שכנגד או במקרים בהם נדרש הדבר על מנת לערער את מהימנותו של עד מעדי ההגנה [רע"א 800/14 קרגל בע"מ נ' י.א. אריזות (21.5.2014)].

לאחר עיון מצאתי להתיר הגשת תצהירי ההזמה של העדים דני אורן ויוסי גולדברג בלבד.

בסעיף 45 לתצהיר הנתבע ט ען הוא כי מעולם לא אמר בגלוי שהתובעים הם אלה שכתבו את "המכתבים האנונימיים" והוא לא ייחס אותם לתובעים . טענה זו לא עלתה בצורתה הנוכחית בכתב ההגנה והיא נוגעת באופן ישיר לדבר הפרסום מושא התביעה ול אופן פרשנותו. לכן ראיתי לאפשר לתובעים בנקודה זו, ובה בלבד, להביא ראיות נוספות אשר עשויות להפריך את טענתו החדשה של הנתבע ואף להשפיע על מהימנות גרסתו בכללותה.

לפיכך מתיר אני הגשת תצהירים מטעם מר דני אורן ומר יוסי גולדברג אשר יכללו רק את החלקים הרלבנטיים לאמור בסעיף 49 לתצהיר הנתבע. את התצהיר של מר אורן ניתן להגיש כמות שהוא; תצהיר חדש מטעמו של מר גולדברג (או גינזבורג, כטענת ב"כ התובעים בבקשתה) יוגש תוך 15 יום לאחר שיצומצם כאמור לעיל.

אציין כי לאחר עיון בתצהירה של הגב' נעה קשת לא מצאתי כי הוא רלבנטי לעניין הנדון ולכן אין הצדקה להגשתו באיחור.

לא מצאתי כי יתר טענות התובעים בבקשה מצדיקות הגשת ראיות באיחור.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ג' שבט תשע"ט, 09 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.