הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא ת"א 27381-12-17

לפני
כבוד ה שופט מיכאל קרשן

התובעת

שלמה מרסל

נגד

הנתבעים

  1. מדינת ישראל
  2. גילרפאל בעמ
  3. יורם דורון

החלטה

במסגרת קדם המשפט שהתקיים ביום 4.12.2019, קדם המשפט השני לו לא התייצבה התובעת מבלי שסיפקה הסבר מניח את הדעת למחדלה זה, התברר כי התובעת עשתה דין לעצמה ולא הגישה תצהירי עדות ראשית במועד.

בנסיבות המיוחדות של מקרה זה, אשר פורטו בהחלטה מאותו יום, הוחלט לחייב את התובעת בהוצאות הנתבעים וכן בהוצאות לטובת אוצר המדינה ולהתנות את הגשת תצהירי התובעת באיחור בתשלום ההוצאות תוך 30 יום .

באותו יום, 4.12.2019, הגישה ב"כ התובעת "הודעה" לפיה חלתה התובעת ועל כן לא התייצבה לדיון. התובעת לא צייתה להחלטתי מאותו יום ולא המציאה אישור רפואי לתיק תוך 7 ימים (או בכלל).

ביום 6.1.2020 הוריתי לנתבעים להודיע תוך 3 ימים האם שולם להם סכום ההוצאות. מהודעות שלושת הנתבעים נמצאתי למד כי התובעת לא שילמה את הוצאותיהם ומהודעת המדינה אף עולה כי לא שילמה את ההוצאות לטובת אוצר המדינה.

כל הנתבעים עתרו לדחות או למחוק את התביעה עקב מחדלי התובעת. הוריתי לתובעת להשיב לבקשות אלה תוך 5 ימים וחייבתי את הנתבעים לבצע מסירה אישית. ביום 22.1.2020 הודיע הנתבע 3 כי ביום 16.1.2020 נעשה ניסיון להמציא את החלטתי לתובעת. באותו יום (22.1.2020) הודיעה התובעת כי המסירה בוצעה והיא תגיש את תשובתה עד ליום 27.1.2020 .

תשובת התובעת לא הוגשה עד ליום 27.1.2020. ביום 28.1.2020, הגישה ב"כ התובעת "הודעה" נוספת, ממנה עולה כי ביום 27.1.2020 קיבלה לידיה במזכירות בית המשפט את יתר הבקשות והיא שוקדת על הגשת תגובה. במסגרת ה"הודעה" בקשה התובעת ארכה בת 7 ימים להגשת תשובתה. בקשת התובעת נדחתה על ידי משלא צורפו לה, בהתאם לנוהל הדחיות, תשובות הצד שכנגד.

באתי לכלל מסקנה כי אין מקום להמתין עוד לתובעת (שלכל הפחות בנוגע לבקשת הנתבע 3 איחרה את המועד להגשת תשובתה) ובשלה העת להחליט בדבר המשך הדיון בתביעה לאור ההחלטה מיום 4.12.2019.

כאמור התובעת הגישה לבית המשפט מספר "הודעות" ביחס לבקשות הנתבעים. "הודעות" אלה הוגשו כולן לאחר חלוף 30 הימים שנקבע ו לתשלום ההוצאות בהחלטה מיום 4.12.2019, ב דיון בו נכחה באת כוחה. "הודעות" אלה באו במענה לבקשות הנתבעים לדחות או למחוק את התביעה בשל אי תשלום אותן הוצאות שנפסקו בהחלטתי, ובכל זאת לא מצאה לנכון התובעת לכלול במסגרת "הודעותיה" אמירה פשוטה כי בשלב כלשהו ההוצאות אכן שולמו (כולן או מקצתן) . אשר על כן אין לי אלא להסיק כי דיווחי הנתבעים בענ יין זה נכונים והתובעת לא שילמה עד היום את סכומי ההוצאות שפסקתי, לרבות ההוצאות לטובת אוצר המדינה.

במצב דברים זה תופעל הסנקציה שנקבעה באותה החלטה. התובעת לא תוכל להגיש ראיותיה בהליך בו נקבע כי העדויות הראשיות יוגשו בתצהירים.

את בקשת הנתבעים לדחות או למחוק את התביעה בשל אי הגשת תצהירי התובעת ניתן יהיה לשקול לאחר שתינתן לתובעת הזדמנות להשמיע דבריה, ועל כן ייקבע דיון בנוכחות בעלי הדין ביום 3.2.2020 בשעה 14:00.

המזכירות תודיע ללא דיחוי ותוודא טלפונית.

ניתנה היום, ג' שבט תש"פ, 29 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.