הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא ת"א 2654-01-15

מספר בקשה:22
בפני
כבוד ה שופטת מרב בן-ארי

המבקשים:

  1. דליה קולמן
  2. רוית גלמן
  3. הדר גלמן
  4. מירון גלמן

נגד

המשיב:

רובין מלקאן

החלטה

בקשה למתן הוראות לכונס הנכסים

1. הרקע להגשת בקשה זו אינו מובן.

2. עו"ד פלדה מונה ככונס נכסים על חלקו של המשיב במקרקעין, לצורך ביצוע פירוק השיתוף.

3. מושא בקשה זו, ככל שהבנתי, הוא הליך הוצאה לפועל כלשהו, במסגרתו הזוכה הוא עו"ד דאב, שכלל אינו צד להליך פירוק השיתוף, בתביעה כספית שאינה קשורה לתיק זה.

4. בהליך פירוק השיתוף, ולצורך הליך פירוק השיתוף, בית המשפט מינה את עו"ד פלדה.

5. ככל שהבנתי, לצרכי נוחות, בהליך למימוש אותו פסק דין כספי, מונה עו"ד פלדה גם כן ככונס.

6. אין בכך כדי להפוך את בית משפט זה, למוסמך למתן הוראות בנושא ביצוע פסק דין כספי שבית משפט זה כלל אינו קשור אליו ולא נתן אותו (ואפילו נתן אותו, הרי הליכי מימוש מקומם במסגרת ההוצאה לפועל, ולא בבית משפט).

בעצם העובדה שקיים כונס בתיק זה לצורך פירוק השיתוף, אין כדי להקנות לבית משפט זה סמכות לדון בכל ענייניו של מר רובין מלקאן, לנהל את חובותיו בארץ או לאכוף פסקי דין שניתנו נגדו.

7. בית משפט זה מינה את עו"ד פלדה ככונס לצורך הליך פירוק השיתוף וזאת בלבד . לא זו אף זו, במסגרת החלטת המינוי, בית המשפט כבר נתן לעו"ד פלדה סמכות לחתום על כל מסמך בשם הנתבע 8, וזו הסמכות היחידה הדרושה להוצאה לפועל של הליך פירוק השיתוף.

בית המשפט אינו עוסק בגבייה ואינו עוסק במימוש נכסים. כפועל יוצא, בית המשפט אינו עוסק במתן הוראות לכונס שמונה לצורך מימוש נכסים לצורך גביית פסק דין כספי כזה או אחר, גם אם במקרה מדובר באותו עורך דין שבית משפט זה מינה. המוקד אינו העובדה שהכונס הוא אותו עורך דין , אלא תחום המינוי. תחום המינוי בתיק זה מוגבל לפירוק השיתוף, ופירוק השיתוף בלבד.

8. לכן – יואיל עו"ד פלדה להסביר הקשר בין ההוראות המבוקשות כעת לבין תהליך פירוק השיתוף או הסכם השיתוף.

לחילופין, אם ההוראות אינן קשורות לפירוק השיתוף או להסכם השיתוף, אלא קשורות לגביית פסק דין כלשהו, שאינו קשור לתיק זה, יש לפעול אצל הגורם האוכף פסקי דין, שכן לבית משפט זה בפשטות אין סמכות להידרש לכך.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ז, 19 יולי 2017, בהעדר הצדדים.