הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא ת"א 20630-05-18

מספר בקשה:2
לפני
כבוד ה שופט מיכאל קרשן

המבקשים

  1. כרמל רוזיק
  2. אלברטו רוזיק

נגד

המשיב
שלמה את גבי שיווק והפצה בע"מ

בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים

החלטה

תביעת לשון הרע על סך 100,000 ₪ שעניינה פרסום שפרסמו לכאורה המבקשים (הנתבעים) נגד המשיבה (התובעת) לאחר שרכשו ממנה שולחן סלון.

בבקשת גילוי זו מבקשים הנתבעים כי התובעת תמסור להם מספר קבוצות של מסמכים אשר לטענתם הרלבנטיות שלהם להליך נובעת מעצם הזכרתם בכתב התביעה. אציין כי המסמכים הנדרשים אינם מוזכרים בכתב התביעה באופן ישיר (שאז מן הדין היה לצרפם לכתב התביעה בהתאם לתקנה 75 לתקנות ס דר הדין האזרחי תשמ"ד-1984), אלא מדובר במסמכים שעשויים לתמוך בטענות שונות שנטענו בכתב התביעה.

התובעת בתגובתה טענה באופן כללי בלבד כי כלל המסמכים הנדרשים אינם רלבנטיים לצורך בירור התובענה, ואיתורם ומסירתם יהוו הכבדה בלתי מידתית על התובעת.

קבוצות המסמכים הנדרשות:
מסמכים ועדויות לעבודתה של התובעת, אשר מעידים על השם הטוב שצברה במהלך השנים.

בשאלון שנשלח לתובעת מפרטים הנתבעים ומבקשים כי התובעת תמסור לידם את כל פרסומי התובעת במדיה בשבע השנים האחרונות בצירוף פירוט והסבר בדבר המוניטין של התובעת. ו כן כל פגיעה שבוצעה בשמה של התובעת בשבע השנים האחרונות.

לא מצאתי הצדקה למסירת מסמכים אלה. דרישה זו היא רחבה מאוד מחד גיסא ועל פניו נוגעת לעניין אזוטרי מאידך גיסא. זאת במיוחד כאשר טענתה הכללית של התובעת לשם טוב שצברה במהלך השנים אינה מורידה ואינה מעלה לעניין הוכחת תביעתה , שכן הסעד המבוקש הוא פיצוי ללא הוכחת נזק לפי סעיף 7א(ג) לחוק איסור לשון הרע תשנ"ט-1998 .

כלל התביעות שהוגשו נגד התובעת בעקבות כך שלא עמדה בהתחייבויותיה כלפי לקוחות יה וכלל התביעות שהגישה התובעת בעצמה נגד לקוחותיה. זאת בשל טענתה בכתב התביעה כי היא נוהגת לעמוד בהתחייבויותיה כלפי לקוחותיה.

דעתי היא כי מסמכים אלה על פניו אינם רלבנטיים לבירור התביעה, שהלוא הפרסום מושא התביעה עניינו טענה ספציפית של הנתבעים כלפי התובעת בנוגע לעסקה אחת ושירות בעקבותיה. לפיכך לא מצאתי לנכון לזכות את התובעת בסעד המבוקש גם ביחס לקבוצת מסמכים זו.

תיעוד כלל המקרים בהם אמרו לקוחות שונים לתובעת כי "חבל שלא קראתי את מה שכתבו עליכם באינטרנט – כי אז בטח לא היי נו קונים". זאת גם כן בהתבסס על טענתה של התובעת כי משפט זה נאמר לה לא פעם.

פירוט הנזקים שהתובעת טוענת שנגרמו לה בעקבות הפרסום.

שתי קבוצות מסמכים אלה נוגעות לנזקים שנגרמו לכאורה לתובעת בעקבות הפרסום מושא התביעה. נכון כי התובעת טענה בכתב תביעתה כי הפרסום הסב לה נזק וכך אף ציינה את תגובותיהם של לקוחות שונים לאחר שקראו את דבר הפרסום. אך כאמור, בסופו של יום הסעד המבוקש הוא של פיצוי ללא הוכחת נזק (ראו גם סעיף 3 לתשובת התובעת למענה לשאלון). משכך אין כמובן כל צורך ב תיעוד ופירוט אודות הנזקים שנגרמו לתובעת, על פי טענתה.

תיעוד לכך שהפרסום עודנו קיים. אף זאת בשל טענת התובעת בכתב התביעה כי "העוולה נמשכת ומתמשכת כל עוד היא עומדת לעיני כל הציבור".

יש לציין כי דרישה זו לא הופיעה בשאלון שנשלח לתובעת אלא רק בבקשת הגילוי. על אף זאת מצאתי לקבל דרישה זו שהינה רלבנטית לאור טענת התובעת שהנתבעים נמנעו מהסרת הפרסום לאחר פנייתה אליהם.

סעיף 5 למכתב הפנייה

חרף העובדה כי בקשת הנתבעים לסעד בעניין זה נזכרה במפורש רק בתשובה לתגובת התובעת ( בבקשה המקורית עתרו הנתבעים לצו גילוי מסמכים ספציפיים ולא בחיוב הנתבעת להשיב על שאלון ) ראיתי להיעתר לה. השאלה האם העלתה התובעת טענה כלשהי בעניין הפרסום בפני גורמים אחרים רלבנטית בהחלט לבירור התביעה שלפניי, בה כופרים הנתבעים באחריותם לפרסום.

התובעת תמסור את התיעוד לכך שהפרסום עודנו קיים ותשיב על סעיף 5 למכתב הפנייה, וזאת עד ליום 10.1.2019. יתר דרישותיהם של הנתבעים נדחו כאמור לעיל.

בנסיבות העניין לא אעשה צו להוצאות .

ניתנה היום, י"ח טבת תשע"ט, 26 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.