הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא ת"א 13396-09-19

בפני
כבוד ה שופטת חגית בולמש

תובעים

יהושע זאב זנד

נגד

נתבעים
שרה אריאס

החלטה

לפני תביעה כספית נזיקית לנזקים שנגרמו לתובע, לטענת ו, עקב מצגים שהוצגו על ידי הנתבעת, במסגרת עבודתה, ובכלל זאת מצגים שהוגשו על ידה לבית המשפט למשפחה, תוך טענה כי מצגים אלה ניתנו מבלי שהיתה לנתבעת סמכות לחתום עליהם, לכתוב אותם וללא מומחיות הנדרשת.

הנתבעת הינה מנהלת המרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה ושיקום האסיר באגף הרווחה בעיריית פתח תקווה, מיוצגת על ידה, וזו הגישה בקשה לסילוק על הסף של התובענה עקב חסינות לפי סעיף 7ב' לפקודת הנזיקין (נוסח חדש). עיריית פתח תקווה הגישה הודעה מטעמה כי היא מכירה בחסינות עובד ציבור לפי סעיף 7א' לפקודה על מעשי הנתבעת.
התובע מתנגד להודעה בהכרת חסינות וסבור כי מעשי הנתבעת חרגו מסמכותה שנקבעה לה על פי דין במסגרת תפקידה, מצגיה לבית המשפט למשפחה בתיק המתנהל בינו לבין אשתו (ה"ט 22251-04-19), נעשו ללא סמכות ומבלי שנתבקשה לעשות כן על ידי בית המשפט וגרמה לו לנזקים כבדים .
הודעתה לבית המשפט בתיק המשפחה הוגשה במסגרת תפקידה, וכחלק מהתרשמותה המקצועית במסגרת עבודתה.
בהתאם לרע"א 775/11 אברהם פלקסר נ' מדינת ישראל - משטרת ישראל‏, פ''ד סז(1) 353, על התובע מוטל הנטל להצביע מדוע לא חלה החסינות, שעה שהמדינה מכירה בחסינות זו.
מעבר להמשך טענותיו הישירות כנגד הנתבעת, לא הרים התובע את הנטל על מנת להצביע על החריגים המסירים את החסינות הקבועה בדין. כפי שקבע בית המשפט העליון בעניין זה, משעה שהוגשה הודעת המדינה (בענייננו העירייה) בדבר הכרה בחסינות עובדיה בנסיבות שפורטו בתביעה, המדינה אינה צריכה להציג ראיות במסגרת בירור עובדתי. הודעת המדינה היא החלטה מינהלית הכפופה לביקורת שיפוטית לפי כללי המשפט המנהלי , בפרט כאשר הודעה זו הוגשה לית המשפט, שהינו גורם מקצועי שדן בתיק שהתנהל בפניו.
לאחר עיון בכתב התביעה, בקשת הסילוק והתגובות, לא מצאתי כי בהתנהלותה פעלה הנתבעת ביודעין מתוך כוונה לגרום נזק לתובע או בשוויון נפש לאפשרות גרימתו במעשיה כאמור אלא פעלה במסגרת תפקידה ובמסגרת חוות דעתה המקצועית בעבודתה . דחיית החסינות במקרה זה משמעה כי עובדי ציבור לא יוכלו להגיש דעתם המקצועית בעניינים שבאחריותם לבתי המשפט ותרתיע אותם מהבעת עמדה מקצועית.
מאחר והכלל הוא, כי מקום בו הוגשה הודעת חסינות ובקשה לדחיית התביעה כנגד עובד המדינה- תידחה התובענה כנגדו (ס' 7ב(ב)), הרי שלא מצאתי מקום על פי נסיבות מקרה זה לחרוג מהלכה זו.
דלתו של התובע אינה נעולה, שכן שלל טענותיו שמורות לו, לו ביקש לעשות כן, במסגרת הגשת תביעה כנגד העירייה, חלף הגשת תביעה אישית כנגד הנתבעת. אולם, מאחר והתובע בחר, ביודעין, גם לאחר הגשת הבקשה לסילוק על הסף, שלא לתבוע את עיריית פתח תקווה ולא להוסיפה כנתבעת נוספת, כי אם תביעה כנגד הנתבעת בלבד , הרי שדין תביעה זו להידחות על הסף.

בהתאם לכך – בקשת הנתבעת לסילוק על הסף מתקבלת, והתביעה כנגד הנתבעת נדחית.

התובע יישא בהוצאות הנתבעת בגין בקשה זו בסך של 2,000 ₪.

ניתנה היום, ד' טבת תש"פ, 01 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.