הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא ת"א 13373-12-18

מספר בקשה:8
לפני
כבוד ה שופט מיכאל קרשן

המבקש

אריה שעתל

נגד

המשיב
יורם כהן

בקשה לגילוי מסמכים

החלטה

המבקש (התובע) הגיש תובענה על סך 106,096 ₪ נגד המשיב (הנתבע). עניינה של התובענה הפרת הסכם שכירות . על פי הנטען בכתב התביעה, הנתבע ה פר את הסכם השכירות בכך שעזב את המושכר טרם סיום תקופת השכירות מבלי ששילם את מלוא התמורה עליה הוסכם.

בקשה זו לגילוי מסמכים הוגשה על ידי התובע ביום 1.9.2019. הנתבע לא השיב לבקשה כנדרש בהחלטותיי מיום 1.9.2019 ו-22.9.2019 ובסופו של יום הבקשה נדונה ב מסגרת הדיון שהתקיים ביום 10. 12.2019.

במסגרת הבקשה ביקש התובע צו לגילוי ספציפי של המסמכים הבאים: כל האסמכתאות לביצוע תשלומים לתובע בעניין דמי השכירות; כל האסמכתאות לביצוע תשלומים לתובע בעניין החשמל; חוזה השכירות בין הנתבע ובין המשכיר של הנכס החלופי ששכר הנתבע; כתבי טענות שהוגשו על ידי משכיר הנכס החלופי נגד הנתבע.

במעמד הדיון התחייב ב"כ ה נתבע למסור לתובע את כל המסמכים שביקש ב מסגרת הבקשה. עוד הצהיר ב"כ הנתבע כי ככל שיהיו מסמכים שאינם ברשותו של הנתבע יערוך הוא תצהיר בנוגע למסמכים החסרים.

כעת טוען הנתבע כי המסמכים הקשורים למשכיר הנכס החלופי, מצויים אומנם בידו אך הוא מתנה מסירתם במסירת מסמכים אחרים מצד התובע. למעשה הנתבע כרך בתשובתו בקשה נוספת וחדשה לגילוי מסמכים. לאחר שהוריתי על כך הגיש הנתבע בקשה נפרדת לגילוי מסמכים מטעמו בקשר לאותם מסמכים. טרם הגיעה העת לדון באותה בקשה, אך ברור שההכרעה בבקשת התובע אינה תלויה בה.

יואיל אפוא הנתבע לפעול לאלתר בהתאם להתחייבותו מיום הדיון וימציא לתובע את כל המסמכים אשר בחזקתו בצירוף תצהיר עדכני ביחס למסמכים שאינם ברשותו (ככל שישנם כאלה).

הנתבע יפעל כאמור עד ליום 27.1.2020.

לאחר מועד זה יודיע התובע האם עודנו עומד על בקשתו למחיקת כתב ההגנה בשל אי ציות הנתבע להוראה בעניין גילוי המסמכים (בקשה מספר 10).

הנתבע יישא בהוצאות בקשה זו בסך 1,500 ש"ח.

ניתנה היום, כ"ד טבת תש"פ, 21 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.