הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא ת"א 11189-11-20

מספר בקשה:5
בפני
כבוד ה שופט איתי רגב

מבקש

גדעון מקונן

נגד

משיבה
עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ

החלטה

לפני בקשה להורות על ביטול פסק הדין שניתן ביום 7.7.21.

המבקש טוען כי כתב התביעה לא הומצא לידיו וכי החתימה שהוצגה על גבי אישור המסירה אינה חתימתו. בנוסף, לטענתו מדובר בכתב תביעה מנופח. כך, נוכח עבודות הבנייה שהחלו בבניין לפני כשנה לא היה מקום לדרוש אלא דמי שימוש מופחתים ביחס לחלק מהתקופה שפורטה בכתב התביעה. כן טען כי המשיבה לא פעלה להוציא לפועל פסק דין בתביעה פינוי (פסק דין משנת 2017) ועתה, באופן אותו הוא מכנה כאופורטוניזם, היא דורשת דמי שכירות ביחס לתקופה משנת 2018.
המשיבה טענה, בתגובה כי כתב התביעה נסמך על ההליכים ופסקי הדין שכבר ניתנו נגד הנתבע וציינה כי זה לא פירט בבקשתו את נימוקי ההגנה. המבקש השיב כי ישטח את טענות ההגנה שלו לפני בית המשפט ויציג את הראיות התומכות בהן.

כידוע, ישנם שני מסלולים לפיהם ניתן לבטל פסק דין שניתן בהעדר התגוננות. ברע"א 6258/19 חיים כהן נ' רועי כהן (כב' הש' ד' מינץ, החלטה מיום 3.12.19) נאמר : "המסלול הראשון, "ביטול מחמת הצדק" – כאשר לא בוצעה המצאה כדין למבקש הביטול. במקרה זה ההליך פגום מעיקרו וההחלטה תבוטל ללא התייחסות לשיקולים נוספים. המסלול השני, "ביטול על פי שיקול דעת" – כאשר למרות שבוצעה המצאה כדין, אחד הצדדים לא התייצב לדיון או לא הגיש הגנה מטעמו. אז נדרש בית המשפט להביא בחשבון את הסיבה למחדל וכן את סיכוי הצלחתו של המבקש בהליך העיקרי. עם זאת, כאשר המבקש מצביע על סיכויי הצלחה, בית המשפט ייטה לקבל את הבקשה לביטול למרות מחדלו של המבקש וייתן לכך משקל בהטלת הוצאות משפט (ראו: רע"א 4487/15 פלוני נ' פלוני, [פורסם בנבו] פסקה 3 (9.2.2016); רע"א 5736/15 עובד נ' פקיד שומה טבריה, [פורסם בנבו] פסקה 5 (8.10.2015); רע"א 4405/15 Shaheen Lil-Mantogal Al Ghizieh נ' Marina For General Trading, [פורסם בנבו] פסקה 6 (8.9.2015); רע"א 2158/15 מוסטפא עיסא נ' סרסור, [פורסם בנבו] פסקה 3 (2.6.2015); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 644-639 (מהדורה שתיים-עשרה; 2015))."
כפי שציינה המשיבה בתגובתה, המבקש נמנע מלציין את נימוקי הגנתו – ולא תיקן מחדל זה גם בתשובתו לתגובה. משלא פורטו הנימוקים (ואין די באמירה כללית בדבר עצם קיומם והכוונה להציגם לפני בית המשפט בבוא העת), אין בידי בית המשפט לשקול את סיכויי ההגנה ואין בידי בית המשפט לאזן בין סיכויים אלו ובין מחדליו של המבקש. די בכך על מנת שעל יסוד שיקול דעת בית המשפט תידחה הבקשה.
באשר לביטול פסק הדין מחובת הצדק – המבקש מכחיש את ההמצאה ומבקש כי בית המשפט ישווה בין חתימתו על גבי יפוי הכח והתצהיר התומך בבקשה (תצהיר על דרך ההפניה, כנטען על ידי המשיבה בתגובתה), על מנת שיגיע למסקנה כי החתימה לא מתאימה לזו שצורפה לאישור המסירה שעמד בבסיס הבקשה למתן פסק דין.
טענה מסוג זה יש לתמוך בראיות (חוות דעת מומחה, למשל) ולא שוכנעתי כי יש בבקשה כשלעצמה כדי לבסס את טענת המבקש באופן המצדיק את ביטול פסק הדין מחובת הצדק. על בית המשפט להתרשם מגרסת המבקש, ומולה מגרסת השליח, על מנת לקבוע קביעות עובדתיות באשר לנסיבות המצאת כתב התביעה שנטען כי הומצא לידי המבקש.

אני מורה, לפיכך, כי ייקבע מועד לדיון בבקשה לביטול פסק הדין מחובת הצדק. המועד ייקבע על ידי המזכירות על פי היומן ותכנית העבודה והצדדים יזמנו לדיון כל עד רלוונטי ונדרש.
ככל שיעלה בידי הצדדים להגיע להסכמות שייתרו דיון זה (ורשמתי לפני הנטען באשר לכך שהמבקש לא משלם גם את דמי השימוש שלגרסתו ראוי היה שישלם), תוגש הודעה מתאימה מבעוד מועד. חזקה כי הצדדים ינצלו את הזמן העומד לרשותם לשם מיצוי ההדברות הישירה בנסיון כן להגיע להסכמות אלו.

ניתנה היום, ו' תשרי תשפ"ב, 12 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.