הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא עמ"א 42241-11-17

בפני
כבוד ה שופט דרור קלייטמן

מבקשים

  1. טיטאנה צימפואקה
  2. גבריאל אבן

באמצעות עו"ד זוהר ברזילי

נגד

משיבה
מדינת ישראל
רישוי עסקים – מחוז מרכז משטרת ישראל
באמצעות עו"ד אלעזר שולץ

החלטה

רקע
בתאריך 19.11.17, הוגשה על ידי המשיבה בקשה לסגירת עסק המצוי בבעלותם של המבקשים וזאת בהתאם לסעיף 17 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ה-1968, וזאת לנוכח ריבוי מעשי אלימות בקרבת העסק.
בתאריך 26.11.17, הוגשה תגובת המשיבים לבקשה , אשר התנגדו לה ואף דרשו כי בית המשפט יפסוק הוצאות לטובתם בשל הגשתה.
בתאריך 14.12.17 נערך דיון בבקשה ובמסגרתו, לנוכח הערות בית המשפט, סוכם כי המשיבה תבחן את התנהלות המבקשים למשך חודשיים ותבחן את בקשתה שוב.
בתאריך 4.2.18 הוגשה בקשה על ידי המשיבה למחיקת הבקשה לסגירת עסק וזאת לנוכח העובדה כי נפסקו מעשי האלימות בסמוך לעסק.
בתאריך 6.2.18, ניתנה על ידי החלטה למחיקת הבקשה.
בעקבות מחיקת הבקשה, חזרו המבקשים על בקשתם לפסיקת הוצאות כנגד המשיבה בשל הגשת הבקשה לסגירת העסק.
בבקשתם, טוענים המבקשים כי הבקשה לסגירת העסק הוגשה בחוסר תום לב ותוך הטעיית בית המשפט וזאת מאחר ובקשה דומה הוגשה לבית המשפט השלום בפתח תקווה זמן קצר קודם לכן ובדיון בערר על החלטה בנושא, שהתקיים בבית המשפט המחוזי בלוד, בתאריך 6.11.17, הגיעו הצדדים להסכמה ביניהם על דרך המשך התנהלות העסק ולאחר שחלפו מספר ימים הוגשה בקשה זו בניגוד למוסכם ומבלי ליידע את בית המשפט על כך.
המשיבה הגיבה לבית המשפט כי לטענתה, אין כלל סמכות לבית המשפט לפסוק הוצאות בהליך מעין זה וכי הבקשה הוגשה בשל מקרי אלימות נוספים שאירעו לאחר הסיכום בבית המשפט המחוזי ועצם הגשת הבקשה הניבה תוצאות.

דיון והכרעה
לאחר שבחנתי את השתלשלות העניינים וטיעוני הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להטלת הוצאות, להתקבל.
מסמכותו הטבועה של בית המשפט, במסגרת ניהול ההליכים בפניו להטיל הוצאות במקום בו הוא סבור כי לא היה מקום להגשת הבקשה שהוגשה ועצם הגשתה גרמה להוצאות מיותרות לצד השני.
אני סבור כי יש להפעיל סמכות זו במשורה ובמקרים חריגים, יש אף לנקוט במשנה זהירות שעה שמדובר בבקשות מעין אלו אשר מוגשות על ידי המדינה למטרת אכיפה ושמירת הסדר.
הבקשה שבפניי היא בגדר אותם מקרים חריגים וזאת מאחר וזו הוגשה ימים בודדים לאחר שבמסגרת ערר על בקשה דומה, הגיעו הצדדים ביניהם להסכמות בנושא זה. למרות זאת בבקשה שהוגשה בפניי לא הוזכרו כלל הסכמות אלו ולא הוזכרה העובדה שהתנהל הליך דומה בפני בתי משפט אחרים אך זמן קצר קודם לכן. לא זו אף זו, המשיבה ביססה את בקשתה על שורה של מקרי אלימות אשר אירעו בסמוך לבית העסק עוד טרם ההסכמות שהתגבשו בבית המשפט המחוזי. למען הדיוק אציין כי בבקשה הופנה בית המשפט ל-14 מקרים שרק שניים מהם אירעו לאחר ההסכמות בבית המשפט המחוזי וכל זאת, כאמור, מבלי לציין כלל בפני בית המשפט כי התנהל הליך אחר והושגו הסכמות.
מצופה מצד הפונה לבית המשפט, ודאי אם מדובר בכזה המייצג את מדינת ישראל להציג בפניו את מלוא התמונה וודאי שלא להסתיר עובדות משמעותיות ולהסתמך על אירועים שהיוו בסיס לבקשה אחרת שנדחתה בסופו של דבר בהסכמת הצדדים.
לנוכח האמור לעיל, תשלם המשיבה למבקשים הוצאות בסך של 2,500 ₪ וזאת בתוך 30 יום מהיום.

ניתנה היום, ג' ניסן תשע"ח, 19 מרץ 2018, בהעדר הצדדים.