הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"פ 65225-09-16

המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמת
סהא עבאסי
<#2#>
נוכחים:

ב"כ המאשימה עו"ד ניצנית פזואלו ועו"ד ליטל אריאלי
בא כוח נאשמת עו"ד אוסמה חלבי והנאשמת
מתורגמן בית המשפט לערבית

פרוטוקול

ב"כ המאשימה: לאור נסיבותיה המיוחדות של הנאשמת, ולאור התסקיר, הגענו להסדר לפיו הנאשמת תבצע 200 שעות של"צ כפי שהומלץ בהמלצת שירות המבחן, מאסר על תנאי בעבירות אלימות מסוג פשע, מאסר על תנאי בעבירות אלימות מסוג עוון, חתימה על התחייבות, צו מבחן למשך שנה.

ב"כ הנאשמת: ההסדר מקובל על הנאשמת, נבקש לכבדו בשל הנסיבות המיוחדות הן אלו המפורטות בתסקיר שירות המבחן והן אלו שמסרתי לחבריי גם בגיבוי של מסמכים רפואיים.

הנאשמת: אני מבינה את ההסדר.

<#3#>
גזר דין

הנאשמת תושבת ירושלים ילידת שנת 1995, הורשעה על פי הודאתה בעבירה של תקיפה סתם, קטין, על ידי אחראי לפי סעיף 382(ב) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

הודאתה ניתנה במסגרת הסדר טיעון אליו הגיעו הצדדים לפיו, נשלחה הנאשמת לשירות המבחן להכנת תסקיר וכן לממונה על עבודות שירות.

בדיון זה הגיעו ב"כ הצדדים, לאור האמור בתסקיר שירות המבחן ובנסיבותיה המיוחדות של הנאשמת, לידי הסדר טיעון אותו אני מכבד.

אשר על כן, אני גוזר על הנאשמת את העונשים הבאים:

  1. מאסר על תנאי לתקופה של 6 חודשים והנאשמת לא תרצה עונש זה אלא אם תעבור תוך שנתיים מהיום על כל עבירת אלימות מסוג פשע.
  2. מאסר על תנאי לתקופה של 3 חודשים והנאשמת לא תרצה עונש זה אלא אם תעבור תוך שנתיים מהיום על כל עבירת אלימות מסוג עוון.
  3. הנאשמת תבצע שירות לתועלת הציבור בהיקף של 200 שעות על פי תכנית שתוכן על ידי שירות המבחן ותדווח לבית המשפט תוך 30 יום ללא צורך בקיום דיון נוסף.
  4. הנאשמת תחתום על התחייבות בסך 3,000 ₪ להימנע מביצוע כל עבירת אלימות וזאת למשך שנה מהיום. לא תחתום, תיאסר למשך 7 ימים.
  5. ניתן צו מבחן למשך שנה אחת. הנאשמת מצווה להיות בקשר עם שירות המבחן ואם לא תעשה כן, תהא רשאית המאשימה לבקש עונש חלופי אחר.

העתק יישלח לשירות המבחן.

הודע על זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום מהיום.

<#5#>

ניתן והודע היום י"ט חשוון תשע"ח, 08/11/2017 במעמד הנוכחים.

יצחק שמעוני, שופט