הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"פ 27153-10-16

בעניין:

מדינת ישראל
על ידי ענף תביעות ירושלים
משטרת ישראל

המאשימה

נגד

עותמאן עותמאן

על ידי ב"כ עוה"ד ריאד סוואעד
הנאשם

גזר דין

כתב האישום והסדר הטיעון
הנאשם, תושב אבו גוש, יליד 1994, הורשע על פי הודאתו בעבירה של חבלה במזיד ברכב וכן בעבירה של הפרת הוראה חוקית לפי סעיפים 413ה ו- 287(א) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
הודאת הנאשם ניתנה במסגרת הסדר טיעון אליו הגיעו הצדדים מיום 21.05.2017. הוסכם כי כתב האישום יתוקן, הנאשם יודה במיוחס לו ויורשע. אין הסדר לעניין העונש. הנאשם נשלח לשירות המבחן להכנת תסקיר ולממונה על עבודות שירות להכנת חוות דעת.
כתב האישום המתוקן כולל שני אישומים.
מהאישום הראשון עולה כי בתאריך 12.10.2016 בין השעות 13:30 ל-16:30 ברחוב דרך מעלה החמישה, סמוך לכפר הנוער קריית יערים, פגע הנאשם במזיד ברכב מסוג סובארו אימפרזה ל.ז. 1042423 השייך למר סלאח איברהים ( להלן: המתלונן).
באותן נסיבות הגיע הנאשם למקום ובאמצעות חפץ חד הנדמה להיות סכין ניקב את שני צמיגי הרכב, קידמי ואחורי.
מהאישום השני עולה, כי בתאריך 15.10.2016, לאחר שהנאשם שוחרר בתנאים מגבילים על ידי קצין משטרה, וכן לאחר שבתאריך 22.10.2016 שוחרר בתנאים מגבילים על ידי בית המשפט, הפר הנאשם את התנאים המגבילים המפורטים בכתב האישום בכך שנכנס לאבו גוש ונמנע מלהתייצב בתחנה עם ערב צד ג' וכן לא שהה בבית דודו בעין נקובא.
במעשיו אלה הפר הנאשם הוראה חוקית (2 עבירות) של קצין משטרה ושל בית המשפט.

תסקיר שירות המבחן
בעניינו של הנאשם הוגשו שני תסקירים. מהתסקיר הראשון מיום 16.08.201 8, עולה כי הנאשם הוא בן 24, רווק ועובד בתחום הבנייה. בתסקיר מגולל קצין המבחן את נסיבות חייו הקשות של הנאשם, אשר סיפר כי בהיותו כבן שנתיים הוריו התגרשו וכי מאז נותר ללא אב או אם מתפקדים ונוכחים בחייו. אביו נישא בשנית ומתגורר בסמוך למקום מגוריו, אך אינו מקיים עימו קשר. הנאשם סיפר כי הוא ואחיו גדלו אצל סבתם וכשהיה בן תשע שנים נשלח למשפחה אומנת. בגיל 15 החל לעבוד בעבודות שונות, ובגיל 18 התגייס לצבא ושוחרר לאחר כשנתיים עקב " אי התאמה". לאחר שחרורו מהצבא נקלע לסיטואציה משפחתית מורכבת אשר לא תפורט כאן מחמת צנעת הפרט.
שירות המבחן מציין, כי הנאשם קיבל על עצמו אחריות למעשים וטען כי המתלונן נהג להיטפל אליו ולהציק לו. כאשר פגש בו באקראי התעורר זעמו על המתלונן ולכן ניקב את צמיגי מכוניתו.
כמו כן עולה מהתסקיר, כי הנאשם הביע חרטה על מעשיו ותיאר כי ביקש את סליחתו של המתלונן. כמו כן הביע רצונו לנהל אורח חיים נורמטיבי הכולל עבודה סדירה והקמת משפחה. עם זאת, שירות המבחן התרשם שהנאשם לא מביע אמפתיה כלפי המתלונן ואינו יורד לעומק חומרת המעשים.
עוד מציין שירות המבחן, כי מעיון בגיליון רישומו הפלילי עולה שהנאשם הורשע בשנת 2017 בעבירות של הפרת הוראה חוקית וגניבת אופניים ונידון בגינן למאסר של 41 יום ( ימי מעצרו). בנוסף, הורשע בשנת 2 014 בעבירות של פריצה לבניין ובשלוש עבירות של גניבה מחייל. כמו כן הורשע בשנת 2016 בעבירה של נהיגה בשכרות ונהיגה ללא רישיון.
באשר להערכת הסיכון לעבריינות והסיכוי לשיקום, מסכם השירות כי לנאשם קיים קושי בוויסות דחפים, קושי לראות את האחר וכי הוא עלול לנהוג באופן פורץ גבול ואימפולסיבי. אלה, לפי התסקיר, מהווים גורם סיכון לחזרה על התנהגות עבריינית.
לאור העובדה שביום כתיבת התסקיר הראשון היה הנאשם עצור בגין נהיגה בשכרות, נהיגה ללא רישיון והפרת תנאי מעצר בית, ביקש שירות המבחן לדחות את מתן ההמלצה הסופית בחודשיים.
בתסקיר השני מדווח שירות המבחן, כי תיק התעבורה בגינו היה עצור הנאשם, הסתיים ונגזרו עליו עונשים של פסילת רישיון, קנס, התחייבות כספית והארכת מאסר על תנאי.
לאור האמור, ממליץ שירות המבחן להטיל על הנאשם עונש מאסר שירוצה בעבודות שירות לצד מאסר מותנה ופיצוי כספי למתלונן.

חוות דעת הממונה
ביום 27.11.2018 ניתנה חוות דעת הממונה על עבודות שירות בעניינו של הנאשם. חוות הדעת קובעת כי הנאשם מתאים לביצוע עבודות שירות.

הטיעונים לעונש
ב"כ המאשימה עמדה על חומרת העבירות שבהן הודה הנאשם וציינה את עברו הפלילי של הנאשם. היא טענה כי מעשיו של הנאשם מלמדים על בוטות וזילות של הוראת בית המשפט בכך שהפר פעמיים הוראה חוקית ופגע בסדרי השלטון.
לשיטת המאשימה, מתחם הענישה במקרה דנן נע בין מאסר על תנאי ושל"צ ועד שמונה חודשי מאסר בפועל. לאור האמור ביקשה ב"כ המאשימה להטיל על הנאשם שבעה חודשי מאסר בפועל ופיצוי למתלונן בגין הצמיגים שנוקבו.
ב"כ הנאשם טען, כי מדובר באירוע לא מתוכנן בו הנאשם בחר להוציא זעמו על רכוש וזאת לאחר שהמתלונן היה מתקשר בוקר וערב למשטרה ומודיע הודעות נגדו ו מדובר בנזק של לא יותר מ- 1,000 ₪.
לעניין הפרת ההוראה החוקית טען, כי הנאשם לא התקרב למתלונן ונאלץ בעל כורחו להפר את ההוראה החוקית משום שלא היה לו היכן לישון ולכן היה מוכרח להגיע לאבו גוש.
אשר למתחם העונש טען, כי במקרה זה נע בין מאסר מותנה למאסר קצר שירוצה בעבודות שירות וכי ראוי להטיל מאסר מותנה וקנס בלבד.

מתחם העונש ההולם
בהתאם לסעיף 40 ג(א) לחוק העונשין, יש לקבוע מתחמי העונש ההולם למעשים שבוצעו על ידי הנאשם בהתאם לעקרון ההלימה, תוך התחשבות בערך החברתי שנפגע, במידת הפגיעה בו, בנסיבות הקשורות בביצוע העבירות ובמדיניות הענישה הנהוגה. לאור העובדה כי העבירות בוצעו בסמיכות זמנים, יש לקבוע מתחם אחד לכל העבירות בכללותן.
בהתחשב בעקרון ההלימה כמהווה עקרון מנחה בענישה, בהתחשב בערכים המוגנים שנפגעו ובמידת הפגיעה בהם, ובהתחשב בנסיבות העניין ובענישה הנוהגת אני סבור כי מדובר בשני אירועים סמוכים זה לזה ועל כן יש לקבוע לשניהם מתחם ענישה אחד.
לפיכך מתחם העונש ההולם בגין שני האישומים נע בין מספר חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות ועד שנים עשר חודשי מאסר בפועל.

העונש המתאים
שקלתי את כל השיקולים הנוגעים לעניין בעבירות אותן ביצע הנאשם.
לחומרא, מדובר בעבירות של חבלה במזיד ברכב, הנאשם נקט בבריונות ואלימות. טענתו כי המתלונן הציק לו אין בה כדי להצדיק ולוּ במעט את מעשיו. עבירה זו פוגעת בערכים החברתיים של ביטחון הציבור והסדר הציבורי ושמירה על קניינו.
באשר לאישום השני, עבירת הפרת ההוראה החוקית היא עבירה הפוגעת בערכים של כיבוד בית המשפט והסדר הציבורי. הנאשם הפר פעמיים הוראות חוקיות, אחת מאת קצין משטרה והאחרת מבית המשפט. במעשיו אלה הפגין הנאשם זלזול במערכות החוק ולא ניצל את ההזדמנות שניתנה לו להוכיח כי חזר בו ממעשיו והבין את חומרתם.
בנוסף, עומד לחובתו של הנאשם עברו הפלילי. לפי שירות המבחן, גיליון ההרשעות של הנאשם כולל הרשעה בשמונה עבירות: בשנת 2017 בעבירות של הפרת הוראה חוקית וגניבת אופניים ונידון בגינן למאסר של 41 יום ( ימי מעצרו). בנוסף, הורשע בשנת 2014 בעבירות של פריצה לבניין ובשלוש עבירות של גניבה מחייל. כמו כן הורשע בשנת 2016 בעבירה של נהיגה בשכרות ונהיגה ללא רישיון.
בנוסף לכל האמור יצוין כי מדובר בתסקיר שלילי בעניינו. שירות המבחן קבע כי הנאשם פועל באופן אימפולסיבי ופורץ גבולות וכי קיים סיכון שישוב ויבצע עבירות.
לקולא, מדובר בנאשם רווק וצעיר אשר עבר מסכת חיים קשה ולא פשוטה כפי שמפורט בתסקיר המבחן בעניינו. כמו כן הנאשם הביע רצונו לנהל אורח חיים נורמטיבי והביע חרטה על מעשיו.

לנוכח כל האמור אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:
ארבעה חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות, בנווה עמית, מוצא עלית.
מאחר שמועד תחילת הביצוע חלף, מתבקש הממונה לקבוע תוך 7 ימים מועד תחילה חדש ולדווח לבית המשפט, ללא צורך בקיום דיון נוסף.

מאסר על תנאי לתקופה של 5 חודשים. הנאשם לא ירצה עונש זה אלא אם יעבור תוך שנתיים מהיום על אחת מהעבירות בהן הורשע.

פיצוי למתלונן עת/1 סאלח איברהים ת.ז XXXXXX897 בסך של 1,000 ₪. הסכום יופקד בקופת בית המשפט ב-4 תשלומים שווים החל ב-1.2.19 ובכל אחד לחודש שלאחריו.

העתק יישלח לשירות המבחן ולממונה על עבודות השירות.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום.

ניתן היום, ג' שבט תשע"ט, 09 ינואר 2019, במעמד ב"כ המאשימה המתחמה הגב' מירי טל, הנאשם וב"כ עוה"ד ר' סוואעד.