הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"פ 18809-09-15

בפני
כבוד ה נשיא אביטל חן

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה

נגד

איירוס דסלין

הנאשמים

גזר דין

כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום המונה 7 אישומים בגין 7 עבירות הונאה בכרטיס חיוב אותן ביצעה הנאשמת בין התאריכים 21/11/14-7/12/14.
על פי עובדות כתב האישום במהלך עבודתה כקופאית בסניף שופרסל בקרית יובל בירושלים גנבה הנאשמת מהקופה הרושמת סך של 3,500 ₪ באמצעות כרטיסי אשראי של שבעה לקוחות, כמפורט בכתב האישום.
על פי הנטען בכתב האישום, בחרה הנאשמת בלקוחות מבוגרים ובאופן שאינו ידוע למאשימה, העבירה את כרטיסי האשראי שלהם פעם נוספת וחייבה אותם במשיכת מזומן בגובה 500 ₪ במזומן מהקופה הרושמת.

תסקיר שירות המבחן
הנאשמת רווקה בת 21, עלתה לישראל מאתיופיה בהיותה בת 6. משפחת המוצא מונה זוג הורים ו-3 ילדים, כאשר הנאשמת היא הבכורה מביניהם.
הנאשמת כיום בחודש השישי להריונה, אינה עובדת ומתגוררת בבית הוריה, אשר מתפרנסים למחייתם מעבודה בניקיון. הנאשמת מתארת קשר קרוב ותומך מצד הוריה.
להערכת שירות המבחן הנאשמת סובלת מהערכה עצמית נמוכה והיא נוטה לעשות שימוש במנגנוני הגנה לצורך סיוע בהתמודדותה עם חסכיה הרגשיים.
עוד מציין שירות המבחן בתסקיר כי הנאשמת חוותה קשיי קליטה אשר באו לידי ביטוי בתחושות כישלון חוסר מסוגלות ובדידות רגשית.
הנאשמת השלימה 10 שנות לימוד בלבד. עד גיוסה לשירות הצבאי עבדה הנאשמת במקומות שונים, אחד מהם חנות הסופרמרקט בה בוצעו העבירות, שם הופסקה עבודתה בעקבות חשיפת העבירות.
הנאשמת סיפרה על יחס משפיל שחוותה מצד מפקדה במהלך שירותה הצבאי ועל מאסר שריצתה בכלא הצבאי על רקע נפקדות. לאחר שירות של שנה וחצי בצה"ל הרתה הנאשמת והשתחררה מהצבא.
לדברי הנאשמת, הוריה קבלו את הבשורה על הריונה בקושי רב ובמשך 3 חודשים אף נאלצה לשהות מחוץ לביתם. לבסוף השלימו הוריה עם המצב וכיום הם תומכים בה.
בשיחה עם שירות המבחן שיתפה הנאשמת ברצונה לשקם את חייה אך אין היא מאמינה ביכולותיה ובכוחותיה לעשות כן.
הנאשמת נעדרת עבר פלילי, הודתה בביצוע המעשים בהם הודתה והביעה בושה וחרטה בגינם.
שירות המבחן העריך כי חוויות הילדות הקשות שחוותה הנאשמת ובכללן, בדידות רגשית וערך עצמי פגוע, ובהיותה מצויה עדיין בתהליך גיבוש זהות אישית וחברתית, התקשתה הנאשמת להפעיל שיקול דעת עצמאי ולהבין את השלכות מעשיה.
תחת גורמי הסיכון להישנות מעשי עבירה בעתיד מציין שירות המבחן כוחות אגו דלים, בדידות רגשית, תחושת כשלון וחוסר יכולת לעמוד בציפיות של דמויות משמעותיות עבורה, העדר כלים להתמודדות במצבי תסכול ולחץ, עומס רגשי על רקע הריונה והפיכתה לאם בקרוב, כמו גם חוסר אמון במסוגלותי לנהל אורח חיים עצמאי.
מנגד, מציין שירות המבחן תחת גורמי הסיכוי את גילה הצעיר של הנאשמת, היותה בעלת מערכת ערכים נורמטיבית והרתעתה מההליך המשפטי המתנהל נגדה.
שירות המבחן סבור כי השתת עונש מאסר ולו בדרך של עבודות שירות יוסיף על הקשיים עמם מתמודדת הנאשמת ויקשה עליה להשתלב בחברה.
ביחס להרשעה מציין שירות המבחן כי הרשעה עלולה לחסום בפני הנאשמת אפשרויות תעסוקתיות, המהוות מקור להעצמתה ושיקומה העצמי.
לפיכך, ממליץ שירות המבחן לבטל את הרשעתה של הנאשמת, ולהשית עליה צו מבחן לצרכי מעקב וטיפול, התחייבות וצו של"צ כעונש מרתיע ומוחשי.

דיון וגזירת דין
הנאשמת הורשעה בשבע עבירות הונאה בכרטיס חיוב, בסך כולל של 3,500 ₪, אותן ביצעה במהלך החודשים 11-12/2014 באמצעות שימוש בכרטיסי האשראי של 7 מלקוחות החנות בה עבדה כקופאית.
הערך המוגן בעבירה של הונאה בכרטיס חיוב הינו זכות הציבור להגנה על קניינו. על חומרת העבירה ניתן ללמוד מן העונש המירבי הקבוע לצדה של העבירה, שהינו 3 שנות מאסר.
בת"פ ( מחוזי י-ם) 1271/00 מדינת ישראל נ' משה נאמרו הדברים הבאים:
"מגמת החמרה בענישה ראויה גם לגבי עבירות השימוש בכרטיס החיוב. אמצעי תשלום זה הפך בשנים האחרונות למרכזי ונפוץ ביותר. אמינות המסחר באמצעותו מחייבת, כי השימוש בו ייעשה על-ידי הבעלים בלבד. לפיכך, כל שימוש בידי מי שאינו מורשה לכך...עלול לשבש את מהלך המסחר התקין ולפגוע באמינותו של אמצעי מסחרי זה."
במקרה שלפניי, מדובר בריבוי מקרים שבוצעו בפרק זמן קצוב בן כשבועיים, כאשר בכל מקרה נגבה מכרטיס החיוב סכום זהה של 500 ₪ באותה שיטת פעולה.
בפסק הדין בעניין ג'אבר קבע בית המשפט העליון כי עבירות שיש ביניהן קשר ענייני הדוק וניתן להשקיף עליהן כמסכת עבריינית אחת יחשבו לארוע אחד (ר' ע"פ 4910/13 ג'אבר נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו [ (29.10.2014 ). על פי מבחן זה, כדי לעמוד על עצמת הקשר בין העבירות, על בית המשפט לעמוד על נסיבותיו העובדתיות של העניין ולבחון האם יש בהן כדי להצביע על קשר הדוק ביניהן. בפסק הדין בעניין דלאל קבע כב' השופט נ' סולברג מספר מבחני עזר לקביעת עצמת הקשר. על פי מבחנים אלה אם ביצוען של העבירות מאופיין בתכנון, אם מדובר בעבירות שהתרחשו בסמיכות של זמן או מקום, אם ביצועה של עבירה אחת נועד לאפשר את ביצועה של העבירה האחרת או כיוצא באלה נסיבות עובדתיות, הרי שבין העבירות מתקיים קשר הדוק ומדובר באירוע אחד. עוד נקבע שם כי קיומה של נסיבה אחת או יותר מנסיבות אלה, שאינן מהוות רשימה סגורה, עשויה להעיד על קשר הדוק בין העבירות המלמד כי באירוע אחד מדובר (ר' ע"פ 1261/15 מדינת ישראל נ' דלאל [פורסם בנבו](3.9.2015) פסקה 22 לפסק הדין).
לאור הלכה זו ונוכח הדמיון הרב בין העבירות, סמיכות הזמנים בין מקרה אחד למשנהו והתרחשותם בפרק זמן ממוקד אני סבור כי יש לקבוע מתחם עונש אחד לכל המקרים.
בחינת הפסיקה הנוהגת מעלה כי במקרים בהם הורשעו נאשמים בעבירות הונאה בכרטיסי חיוב הושתו עונשים הנעים בין מאסר מותנה ועד מאסר בפועל:
בת"פ 23813-09-16 (מדינת ישראל נ' גובראן ג'ובראן ( ניתן ביום 16.1.12) הורשע הנאשם בעבירות שעניינן גניבה בידי עובד והונאה בכרטיס חיוב בנסיבות מחמירות בכך שבעבודתו כמנהל סניף מקדונלדס, בהזדמנויות רבות, עשה שימוש בכרטיסי אשראי של לקוחות באמצעותם גנב מהקופה הרושמת מזומן בסך כולל של 48,780 ₪. בית המשפט נתן משקל להודאת הנאשם בעבירות, לחרטה שהביע ולעובדה שהשיב את רוב הסכום שגנב והשית על הנאשם של"צ, קנס ומאסר מותנה.
בת"פ 1547/02 מדינת ישראל נ' כהן, בו הורשע הנאשם ב- 43 עבירות של הונאה בכרטיס חיוב ועבירה של קבלת דבר במרמה, בשל שימושים לא כדין בכרטיסי האשראי של הוריו ושל אחותו במשך מספר שנים בהיקף של 20,000 ₪ לצרכי מותרות. על הנאשם שלא השיב את סכום הגניבה נגזרו 6 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות.
בת"פ 59889-10-12 מדינת ישראל נ' אלוני, במסגרתו הורשע הנאשם בחמש עבירות של הונאה בכרטיסי חיוב, עבירה אחת של ניסיון לקבלת דבר במרמה ו-4 עבירות של קבלת דבר במרמה. צויין כי בנסיבות העניין המתחם ההולם נע בין חודשיים-שלושה הניתנים לריצוי בעבודות שירות לבין 8 חודשי מאסר.
בת"פ 36477-10-13 מדינת ישראל נ' שבתאי מתתיהו הורשע הנאשם בביצוע עבירות של הונאה בכרטיס חיוב וקבלת דבר במרמה. הנאשם קיבל מהמתלונן את מספר כרטיס האשראי שלו לצורך התחברות לחברת הלוויין " יס", תוך שהוא מתחייב כי פרטי האשראי הם לצרכי ביטחון בלבד. בפועל, במשך כ-4 שנים השתמש הנאשם בכרטיס האשראי של המתלונן לשם תשלום המנוי החודשי לחברת יס, ובכך חויב כרטיס האשראי של המתלונן בסכום של 15,167 ₪. בנוסף, עשה הנאשם שימוש בכרטיס האשראי לצורך תשלום נוסף לחברת " יס" בסך 1,000 ₪.
נוכח הזמן הארוך שחלף ביחד עם לקיחת האחריות ונסיבותיו האישיות של הנאשם, ונוכח העובדה שהנאשם אינו כשיר לעבודות שירות, הושתו על הנאשם מאסר מותנה, קנס, התחייבות ופיצוי למתלונן.
בת"פ 15089-09-14 מדינת ישראל נ' עמרם פרץ הורשע הנאשם ב-15 עבירות שעניינן הונאה בכרטיס חיוב ובכולם מלבד אחד יוחסה לנאשם עבירה שעניינה ניסיון לקבל דבר במרמה. העבירות בוצעו מספר חודשים. נוכח גילו הצעיר יחסית של הנאשם, התהליך הטיפולי בו החל, העדר תיקים פליליים נוספים, וביצוע העבירות על רקע התמכרותו של הנאשם להימורים. בנסיבות אלו, השית בית המשפט על הנאשם של"צ, מאסר מותנה, התחייבות וצו מבחן.
נוכח נסיבות ביצוע העבירה, ובהן ביצוע העבירות ב"גל אחד", סכום הנזק הכולל שגרמה הנאשמת במעשיה, שאינו גבוה יחסית, ומנגד, בחירתה בלקוחות מבוגרים תוך ניצול תמימותם, אקבע ביחס לכל המקרים מתחם עונש אחד, אשר נע בין מאסר מותנה לבין 6 חודשי מאסר בפועל .
לא קיימים שיקולים המצדיקים סטייה מהמתחם, לחומרה או לקולא, אם כי השיקול השיקומי וחיייה הקשים של הנאשמת מצדיקים להקן עמה בתוך המתחם, כפי שיפורט להלן.

העונש המתאים לנאשמת
הנאשמת הודתה בעבירות, נטלה אחריות על מעשיה וביטאה חרטה כנה.
הנאשמת נעדרת עבר פלילי ועד לאירועים שבפניי ניהלה אורח חיים שומר חוק. מאז ביצוע העבירות שבפניי, לא ידוע על תיקים פליליים שנפתחו נגדה.
לנאשמת נסיבות חיים קשות אשר ככל הנראה השפיעו עליה בביצוע העבירות, כפי שצוין בתסקיר שירות המבחן, לרבות קשיי הקליטה עמן התקשתה להתמודד.
שירות המבחן מעריך כי הנאשמת הבינה את הפסול שבמעשיה והורתעה מההליך המשפטי המתנהל נגדה. הנאשמת בהיריון ועתידה להפוך לאם בעוד מספר חודשים.
בנסיבות אלו, ונוכח המלצתו החיובית של שירות המבחן אני סבור כי יש להקל בעונשה של הנאשמת ולהסתפק בהשתת מאסר מותנה, צו של"צ נרחב וצו מבחן לצורך בחינת אפשרויות טיפול.
ער אני להמלצת שירות המבחן בנוגע לאי הרשעה, אך סבור כי נוכח ריבוי העבירות, מתחם הענישה והכללים שנקבעו בפסיקה בנוגע להימנעות מהרשעה, אין מקום לבטל את הרשעתה של הנאשמת בדין.

לפיכך, אני דן את הנאשמת לעונשים הבאים:
250 שעות של"צ לביצוע בהתאם לתכנית שתוגש לאישור בית המשפט במשך שנה.
60 ימי מאסר, וזאת למשך 3 שנים מהיום היה ותעבור הנאשמת עבירה שעניינה הונאה בכרטיס חיוב ו/או עבירות נגד הרכוש .
מעמיד את הנאשמת תחת צו מבחן למשך 18 חודשים לצורך מעקב וטיפול, בהתאם לשיקול דעת שירות המבחן.
הנאשמת תפצה כל אחד משבעת המתלוננים בסך של 750 ₪. הסכום יופקד בקופת בית המשפט בתשלומים בני 500 ₪ כל חודש, החל מיום 12.6.17.
הנאשמת תשלם קנס בסך 750 ₪.

המזכירות תנפק 12 שוברים בני 500 ₪ כל שובר, לתשלום החל מיום 12.6.17. הסכומים הראשונים שיתקבלו יועברו לטובת המתלוננים בתיק, והיתרה לטובת הקנס.
היה ושני התשלומים לא ייפרעו במועדם, תעמוד כל היתרה לפרעון מיידי.
פרטי המתלוננים נמצאים בכתב האישום, מדובר בעדים 2-7 וכן גב' רחל גולדנברג ת"ז XXXXXX051 רח' וולטה עלית 7 ירושלים.

ניתן היום, ט"ז בשבט, 12 פברואר 2017, בנוכחות הצדדים.