הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"פ 17247-08-18

בפני
כבוד סגן הנשיא ירון מינטקביץ

בעניין:
מדינת ישראל
ע"י תביעות להב ורשות המסים

המאשימה

נגד

מתן חיים סיטיקה
ע"י עו"ד אפרים דמרי

הנאשם

גזר דין
רקע
הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות של טיפול רשלני בתרופות, עבירה על ס' 338(א)(8) לחוק העונשין, החזקה, מכירה והפצת טובין לשם מסחר, עבירות על סע' 60(א)(3) ו-60(א)(4) לפקודת סימני מסחר, קשירת קשר לפשע ולעוון, עבירות על סע' 499(א)(1) ו- 499(א)(2) לחוק העונשין, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירה על סע' 415 סיפא לחוק העונשין והפרת הוראה, עבירה על סע' 60 ו-47ה לפקודת הרוקחים וכן בעבירות על ס ע' 215 וס' 216(5) לפקודת מס הכנסה.
על פי עובדות האישום, בתקופה שבין סוף שנת 2016 ועד 20.2.17 קשרו יחדיו מספר אנשים, ובהם הנאשם, להפיץ טבליות, המכילות חומרים פעילים, אשר נחזו להיות תרופות לאין אונות המוכרות בשמות המסחריים ויאגרה וסיאליס. לשם קידום הקשר הקימו הקושרים מערך הפצה, שכלל אתרי אינטרנט ומוקד ים טלפוניים. הטבליות עוצבו כמו התרופות האמיתיות, ונארזו בקופסאות שנחזו להיות קופסאות מקוריות, על מנת ליצור מצג שוא כלפי הרוכשים כי הם מפיצים תרופות אמיתיות ובטוחות לשימוש. הטבליות אותן הפיצו הקושרים סופקו לרוכשים ללא מרשם רופא, מבלי שהקונים נבדקו ושלא דרך בתי מרקחת.
במסגרת הקשר הנאשם שימש שליח, והוא סיפק את התרופות המזויפות ל רוכשים.
על פי האישום הראשון, ביום 11.12.16 חוקר פרטי הזמין 30 טבליות ויאגרה בעבור 400 ש"ח, והנאשם סיפק לו בקבוקון ובו 30 טבליות שנחזו להיות ויאגרה והכילו חומרים פעילים, מבלי שדרש לראות מרשם רופא.
על פי האישום השני, 7.2.17 אדם הזמין 30 טבליות סיאליס בעבור 400 ש"ח, והנאשם סיפק לו בקבוקון ובו 30 טבליות שנחזו להיות סיאליס, מבלי שדרש לראות מרשם רופא.
על פי האישום השלישי בתקופה שבין 1.11.16 ועד 20.2.17 הנאשם נהג להחזיק ברשותו טבליות מזויפות וסיפק טבליות מזויפות ל- 12 רוכשים שונים.
על פי האישום הרביעי, ביום 20.2.17 הנאשם החזיק בקטנוע ובמכונית השייכים לו 120 טבליות מזוייפות שנחזו להיות טבליות סיאליס.
על פי האישום השמיני הנאשם לא הודיע לרשויות המס על עיסוקו ועל פי האישומים התשיעי והעשירי הנאשם לא ניהל ספרים בשנים 2016-2017.
עמדות הצדדים
ב"כ המאשימה הפנו לחומרת מעשיו של הנאשם, המתבטאת בהפצת טבליות ובהן חומרים פעילים, במינון לא ידוע, העלולות לסכן את בריאותם של הצרכנים, ולפגיעה שהמעשים גרמו לבעלי הזכויות בתרופות אותן זייפו הנאשמים ולצרכנים אשר סברו כי הם קונים מוצרים מקוריים. כמו כן הפנו לחומרה שבניהול עסק והפקת רווחים מבלי לדווח על ההכנסות ולשלם מסים. לאור אלה ביקשו להשית על הנאשם עונש של שלושה חודשי מאסר בעבודות שירות וקנס גבוה.
ב"כ הנאשם הפנה לנסיבותיו האישיות של הנאשם ולכך שמעורבים אחרים בפרשה, אשר מעשיהם היו חמורים יותר, נדונו למאסר בעבודות שירות. לאור אלה, ולאור הזמן השיפוטי שחסך, ביקש להקל עם הנאשם ולהטיל עליו עונש צופה פני עתיד.
הנאשם הביע צער על מעשיו ואמר כי בקרוב תוולד בתו הבכורה .
מתחם העונש
חומרת מעשיהם של הקושרים ברורה ורבה: מעובדות האישום עולה, כי הקושרים הקימו מיזם עברייני מתוחכם, אשר נועד להפצת תרופות מזוייפות לאין אונות. הקושרים הפיצו טבליות אשר הכילו חומרים פעילים, ונחזו מהבחינה החיצונית כתרופות לגיטימיות של יצרנים מוכרים – למרות שיוצרו באופן פיראטי, ללא פיקוח וב דיקה. עיקר החומרה שבמעשי הם של הקושרים הוא הסיכון אותו יצרו לבריאותם של צרכנים, אשר רוכשים את הטבליות בהנחה שמדובר בתרופות אמיתיות המיוצרות על ידי חברות מוכרות, תחת פיקוח ואישור של הרשויות, בעוד למעשה מדובר במוצרים פיראטיים, אשר אין לדעת מהם החומרים הפעילים שבהם ומה ריכוזם. כמו כן הקושרים הפיצו את התרופות ללא מרשם רופא, אשר בדק את הרוכשים ווידא כי התרופות מתאימות להם. משכך, גם לוּ היה מדובר בתרופות המקוריות, הפצתן בדרך זו עלולה לסכן את הצרכנים.
מעבר לכך המעשים גרמו לפגיעה כלכלית ביצרני התרופות המקוריות, אשר ה כנסותיהם נפגעו בשל הזיופים, וכן בצרכנים אשר סברו כי הם קונים מוצר מקורי ובפועל קבלו מזויף ששוויו נמוך יותר.
לצד זאת קיימת החומרה שבניהול עסק "מתחת לרדאר" של רשויות המס. לאור העדר נתונים בדבר הכנסותיו של הנאשם בתקופת ביצוע העבירות, עניין זה נבלע במסכת הכללית של המעשים.
בקביעת מתחם העונש יש להביא בחשבון, כי לצד החומרה שבמעשיהם של הקושרים , חלקו של הנאשם היה מצומצם, והוא היה החוליה האחרונה שבשרשרת ההפצה – שליח על קטנוע – ו על כן חומרת מעשיו נופלת במידה משמעותית מזו של המעורבים האחרים במיזם. לאור זאת מתחם העונש ההולם את מעשיו של הנאשם נע בין מאסר קצר ועד שמונה חודשי מאסר ממש.
נתונים שאינם קשורים לעבירות
הנאשם יליד 1992. נשוי ללא ילדים (אשת הנאשם בהריון מתקדם). אין לחובתו הרשעות קודמות. עובד כטכנאי מכשירי חשמל.
מתסקיר שירות המבחן עולה, כי הנאשם מקבל אחריות חלקית למעשים, ולהערכת השירות ברקע המעשים צורך של הנאשם לפצות את עצמו על חסכים שונים, וכן נטיה לטשטוש גבולות. עם זאת קצין המבחן העריך כי ההליך חידד לנאשם את הגבולות, והפנה לכך שהנאשם תפקד באופן תקין ומדובר במעורבות ראשונה שלו בפלילים. התסקיר פירט גם נתונים אישיים נוספים של הנאשם, הנוגעים לתאונת עבודה בה נפגע, שייתכן ויש להם קשר למעשים.
לאור אלה המלצת שירות המבחן היתה להשית על הנאשם מאסר בעבודות שירות.
דיון והכרעה
מרבית שיקולי הענישה פועלים לזכותו של הנאשם: הנאשם קיבל אחריות למעשיו, מדובר במעורבות ראשונה שלו בפלילים, ונראה כי ההליך הביא להרתעתו. לאור אלה, יש להשית עליו עונש הנמצא בצידו הנמוך של המתחם. לא ראיתי כי ניתן להסתפק בעונש מותנה, כפי שביקש ב"כ הנאשם, שכן הדבר מהווה חריגה מהמתחם.
לפיכך גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:
א. חודשיים מאסר בפועל, אשר ירוצ ה בעבודות שירות. תחילת ריצוי העונש ביום 22.1.20 ככל שלא יקבל הנאשם הנחיה אחרת, עליו להתייצב עד השעה 8:00 במשרדי הממ ונה על עבודות שירות במחוז הדרום. ככל שיהיה צורך בשינוי מקום ההשמה או מועד תחילת הריצוי, הדבר יעשה על ידי ממונה עבודות שירות ללא צורך בצו שיפוטי נוסף.
ב. שלושה חודשי מאסר, בו לא יישא אלא אם יעבור אחת מן העבירות בהן הורשע או עבירה על סעיף 338 לחוק העונשין תוך שלוש שנים מהיום.
ג. קנס בסך 2,500 ש"ח או שבוע מאסר תמורתו. הקנס יחולק ל חמישה תשלומים. תשלום ראשון עד ליום 1.5.20 והיתר עד הראשון בחודשים שלאחר מכן. לא ישולם תשלום במועד, תעמוד היתרה לפרעון מיידי.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 45 יום.

ניתן היום, ט' טבת תש"פ, 06 ינואר 2020, במעמד הצדדים.