הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"פ 16802-02-20

בפני
כבוד ה שופטת ג'ויה סקפה שפירא

בעניין:
מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד רינת בן יעקב
המאשימה

נגד

טארק דבעי

ע"י ב"כ עו"ד גיורא זילברשטיין
הנאשם

גזר דין

כללי
הנאשם הורשע, על פי הודאתו בעובדות כתב אישום מתוקן, בעבירת סחר בסם מסוכן.
ביום 4.1.20, התקשר סוכן משטרתי סמוי שפעל בשליחות משטרת ישראל לאדם שכינויו "חודיפה" ובמהלך השיחה עדכן חודיפה את הסוכן כי הוא עתיד להיכנס לכלא למחרת היום וכי הוא "סידר" לסוכן בחור שימכור לו סמים מסוג קוקאין, אשר ממתין לשיחת טלפון ממנו. חודיפה שלח לסוכן את מספר הטלפון של הנאשם.
באותו היום סמוך לשעה 18:30, התקשר הסוכן לנאשם והשניים קבעו להיפגש באופן מידי כדי לדון בפרטי עסקה לרכישת קוקאין על ידי הסוכן מהנאשם. הנאשם נסע מרמלה לירושלים, פגש בסוכן, אמר לו כי יש ברשותו קוקאין שאותו מוכר במחיר 400 ₪ לגרם והשניים סיכמו כי למחרת היום הנאשם ימכור לסוכן 20 גרם קוקאין.
למחרת, ביום 5.1.20 סמוך לאחר השעה 16:00, בהתאם לסיכום ביניהם, התקשר הסוכן לנאשם והם קבעו להיפגש מאוחר יותר כדי להוציא את העסקה לפועל. באותו היום סמוך לשעה 19:15, נפגשו הנאשם והסוכן במחנה הפליטים שעפאט בירושלים , הנאשם מסר לסוכן שקית שקופה ובתוכה 18.7739 גרם סם מסוכן מסוג קוקאין והסוכן שילם לו 8,000 ₪ במזומן.

הצדדים הציגו הסדר דיוני שלפיו כתב האישום תוקן, הנאשם הודה במיוחס לו והורשע. לא נערך הסדר לענ יין העונש.

תסקיר שירות המבחן מיום 4.4.21, מלמד כי הנאשם כבן 19, רווק, תושב רמלה, מצוי בתנאים מגבילים ובמסגרת זאת גם עובד כמחסנאי במרכול. הנאשם נשר ממערכת החינוך לאחר 8 שנות לימוד וכשהיה צעיר עברה משפחתו להתגורר בעיר רמלה על מנת להתרחק מקשרים שוליים. לאחר שנשר מבית הספר, עבד הנאשם בעבודות מזדמנות. הנאשם תיאר קשרים תקינים עם בני משפחתו, אך שירות המבחן ציין כי חלק מהמידע שמסר הנאשם סותר את הפרטים שמסר בחקירת המעצר.
לנאשם אין הרשעות קודמות. הוא הודה גם לפני שירות המבחן בביצוע העבירה, הביע צער וחרטה על מעשיו והבנה של השלכות העבירה וחומרת מעורבותו בה. הנאשם טען כי התבקש לבצע את העסקה על ידי חבר באופן חד- פעמי תמורת כסף , והסכים על רקע לחץ רגשי ומתוך צורך בכסף, בשל מצבו הכלכלי. הנאשם התייחס לתקופת מעצר ו כמשברית ולמחירים הכבדים ששילם כתוצאה מביצוע העבירה. הנאשם שלל שימוש בחומרים ממכרים ובדיקות לאיתור שרידי סם לימדו על ניקיונו מסמים.
הנאשם שיתף פעולה באופן מלא עם שירות המבחן, אשר התרשם כי מעשי העבירה נבעו מקשרים שוליים, צורך בשייכות חברתית והעדר דמויות תומכות ומכוונות. עוד התרשם שירות המבחן מהקושי של הנאשם לזהות גורמי סיכון.
הנאשם הביע עמדה השוללת נזקקות טיפולית ושירות המבחן סבור כי עמדה זו, לצד נטייה של הנאשם ליטול סיכונים והעדר ן של דמויות מציבות גבול ומכוונות, מקימים סיכון להישנות ביצוע עבירות דומות.
שירות המבחן נמנע מהמלצה טיפולית עקב עמדותיו של הנאשם בעניין, אך בשל גילו הצעיר, עברו הנקי ועל מנת לצמצם חשיפה לדפוסים עבריינים ולהגביר את הסיכוי לשיקום, הומלץ לגזור על יו מאסר בעבודות שירות לצד מאסר מותנה משמעותי.

המאשימה ביקשה לקבוע מתחם עונש הולם שבין עשרים וארבעה לארבעים חודשי מאסר בפועל, לצד מאסר מותנה, קנס ופסילה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה וביקשה לגזור על הנאשם עונש המצוי בתחתית מתחם העונש ההולם. בטיעוני המאשימה הודגשו סוג הסם, כמותו, התוכנית שקדמה לעסקת הסמים ושלילת הצורך בטיפול מצד הנאשם, אך מנגד הודגשו הודאת הנאשם, גילו הצעיר ועברו הנקי.

ב"כ הנאשם ביקש לקבל את המלצת שירות המבחן, תוך שהדגיש את גילו הצעיר של הנאשם, את עברו הנקי, את התקופה שבה שהה הנאשם במעצר ואת השפעותיה המרתיעות, את העובדה כי הנאשם עובד באופן רציף לפרנסתו ועל פי הנטען, אינו מנהל אורח חיים עברייני. נטען על ידי ההגנה, כי אם הנאשם ייכנס למאסר הוא עלול להתחבר לחברה שולית ועבריינית . הודגש כי הנאשם שיתף פעולה עם שירות המבחן וכי עמדתו לפיה כיום אינו נזקק לטיפול נבעה מאי הבנה, ולמעשה הוא מבקש לקבל טיפול. עוד נטען כי הנאשם לא היה ברשימת יעדי המשטרה בעת הפעלת הסוכן וכי העבירה בוצעה לאחר שאחד היעדים פנה לנאשם על מנת שיבצע את המכירה. מטעם ההגנה הוגשו תלוני משכורת של הנאשם וכן מסמכים רפואיים המלמדים על בעיה רפואית ממנה סובל הנאשם לאחרונה המצויה, עדיין , בהליכי בירור.

הנאשם עצמו אמר כי הוא מתחרט על מעשיו, כי אינו מתכוון לחזור עליה ם וכן תיאר את המצב הרפואי עמו מתמודד לאחרונה.

גם אביו של הנאשם ביקש לומר דברים במסגרת פרשת העונש וביקש להימנע מלשלוח את הנאשם למאסר, על מנת שלא יתחבר לחברה עבריינית. אביו של הנאשם תיאר את עברו הפלילי שלו עצמו ואת ההשפעה ההרסנית שהיתה לשהותו שלו במאסר על חייו. לדבריו הוא עשה כל מאמץ על מנת להרחיק את ילדיו ממוקד עבריינות ואף העביר את המשפחה להתגורר בעיר אחרת.

מתחם העונש ההולם
עבירות הסמים נועדו להגן על הציבור מפני הנזקים הישירים והעקיפים הנגרמים כתוצאה משימוש בסמים. השימוש בסמים פוגע פגיעה פיזית ונפשית במשתמשים עצמם, ויש לו השלכות פוגעניות גם על בני משפחותיהם של המשתמשים, על סביבתם הקרובה ולבסוף הוא פוגע בחברה כולה. לעיתים קרובות המשתמשים בסמים ממשיכים לנהל שגרת חיים מתפקדת לצד השימוש, ובכלל זאת לבצע פעולות שהן מסוכנות מטבען, כגון נהיגה או הפעלת ציוד מכני כבד, ובכך הם מסכנים את כל סביבתם. בנוסף, צריכת סמים קבועה מחייבת משאבים כספיים לא מבוטלים וגוררת בעקבותיה, לעיתים קרובות, ביצוע עבירות נוספות שתכליתן לממן את צריכ ת הסם.
מובן כי המלחמה בנגע הסמים צריכה לקבל ביטוי, בראש ובראשונה בדמות של ענישה מחמירה של מי שעוסק בסחר בסמים ובהפצתם.

הגם שהסוכן הופנה אל הנאשם על ידי אחר, וגם אם אקבל את טענת הנאשם לפני שירות המבחן, כי הוא התפתה לבצע את העבירה עבור אדם אחר, עובדות כתב האישום מלמדות כי הנאשם נכנס לנעליו של האחר בצורה טבעית ומהירה, ונהג כסוחר סמים לכל דבר ועניין.

מכירת הסמים לסוכן בוצעה לאחר תכנון ותיאום, ואף לאחר מפגש מקדים בין השניים. אמנם הסוכן הוא שפנה אל הנאשם וביקש לרכוש ממנו סמים, ואולם היקף העסקה ופרק הזמן הקצר שנדרש לנאשם כדי להשיג את הסמים ולהוציא את העסקה אל הפועל, מלמד על נגישות גבוהה של הנאשם לסמים.

הנאשם מכר לסוכן סם מסוג קוקאין, המקובל להתייחס אליו כאל "סם קשה" בשל השפעתו ההרסנית על בריאותם של המשתמשים בו והנזקים הקשים שהשימוש בו גורם.
גם כמות הסמים שמכר הנאשם היא גדולה מאוד - פי 62 מהכמות הקבועה בחוק ככזו המקימה חזקה כי מדובר בסם לשימוש עצמי בלבד . העסקה שביצע הנאשם היא עסקה סיטונאית, ולא מכירה ל"משתמש קצה". עם זאת נתתי דעתי לעובדה כי מדובר בעסקה בודדת.

עיון בפסיקה מלמד כי בגין מעשים דומים נגזרו, ככלל, עונשים שכללו רכיב משמעותי של מאסר בפועל. ראו למשל ת"פ (פתח תקווה) 16240-11-11 מדינת ישראל נ' זיתון (פורסם בנבו 30.9.13), הפסיקה הענפה הנזכרת שם ופסק הדין בערעור עליו בע"פ (מרכז) 20785-11-13 זיתון נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו 29.12.13)

לנוכח האמור לעיל מתחם העונש ההולם את מעשיו של הנאשם הוא בין שישה-עשר לשלושים חודשי מאסר בפועל, לצד מאסר מותנה וקנס.
משעה שמדובר בעבירה שבוצעה מתוך מניע כלכלי, ישנה חשיבות מיוחדת לגזירת רכיב עונשי כספי, על מנת להבהיר כי העבירה אינה כדאית גם בהיבט הכלכלי.

העונש המתאים לנאשם
שקלתי לזכות הנאשם את הודאתו במיוחס לו וקבלת אחריות על מעשיו, שהיה בה כדי לחסוך את הצורך בשמיעת עדים ולקצר את משפטו . קבלת אחריות מגלמת הבנה של הנאשם בדבר הפסול שיש במעשיו ומפחיתה את הסיכון להישנותם.

עוד שקלתי לזכות הנאשם את עברו הנקי ואת גילו הצעיר, כמו גם את התמדתו במסגרת תעסוקתית. כל אלה מלמדים על רצון לקיים אורח חיים נורמטיבי ומתפקד ומצדיקים הקלה ע מו.

שקלתי את ההשפעה המרתיעה שהייתה למעצר ולהליך המשפטי על הנאשם, ואת החרדה שוודאי מלווה אותו לנוכח הבירור הרפואי שהוא מצוי בעיצומו.

שירות המבחן סבור כי לנאשם נזקקות טיפולית, אך לתפיסת הנאשם הוא אינו זקוק לטיפול. העדרו של טפול מגביר את הסיכוי להישנות העבירות כפי ש העריך גם שירות המבחן עצמו. משעה שהנאשם אינו נוטל חלק בשום הליך טיפולי, מובן כי אין מקום לשקול בעניינו חריגה לקולא ממתחם העונש ההולם משיקולי שיקום. בהקשר זה אוסיף כי אף אם היה הנאשם נוטל חלק בהליך טיפו לי, ספק אם חומרת העבירה הייתה מאפשרת חריגה כאמור. מכל מקום, יש לברך על הרצון שהביע הנאשם, באמצעות בא- כוח ו, במסגרת הטיעונים לעונש ליטול חלק בטיפול כזה או אחר, ויש לקוות שישכיל להשתתף בטיפול כזה במהלך תקופת מאסרו.

מכלול הנסיבות שאינן קשורות לביצוע עבירה מחייב לגזור על הנאשם עונש המצוי בתחתית מתחם העונש ההולם.

אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

א. שישה-עשר חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו מיום 28.1.20 עד יום 12.3.20. הנאשם יתאם כניסתו למאסר עם ענף אבחון ומיון של שירות בתי הסוהר: פקס 08-XXXX314, דואר אלקטרוני [email protected], טלפון : 08-XXXX377 או 08-XXXX336.
ככל שלא יקבל הנאשם הנחיה אחרת, עליו להתייצב לריצוי עונשו ביום 4.7.21 עד השעה 9:00 במתקן המעצר בכלא ניצן ברמלה, עם תעודה מזהה והעתק גזר הדין.
עד להתייצבותו לריצוי העונש יוסיף הנאשם לשהות בתנאים המגבילים שבהם היה נתון ערב גזר הדין.

ב. שישה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסר, שלא יעבור עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים למעט החזקת סמים לצריכה עצמית וכלים.

ג. פסילה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה למשך שישה חודשים מיום שחרורו ממאסר. עם שחרורו ממאסר יפקיד הנאשם את רישיון הנהיגה שלו במזכירות בית משפט או יפקיד הצהרה כי אין לו רישיון נהיגה.

ד. קנס בסך 3,000 ₪ או 30 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב ארבעה תשלומים חודשיים שווים ורצופים הראשון עד ליום 1.8.21 והבאים עד ל-1 בכל חודש עוקב. לא ישולם איזה מהתשלומים במועדו, תעמוד מלוא יתרת הקנס לפירעון מידי.

הסמים יושמדו.

המזכירות תשלח העתק גזר הדין לשירות המבחן.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים בתוך 45 ימים מהיום.

ניתן היום, ט"ו סיוון תשפ"א, 26 מאי 2021, בנוכחות הצדדים.