הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"ט 34717-08-20

בפני
כבוד ה שופטת ליאת בנמלך

התובע

אפרים מדר

נגד

הנתבע
דוד קורץ

החלטה

1. הנתבע-המבקש עותר למתן ארכה להגשת התנגדות לביצוע שטר, וכן לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל כנגדו ולביטול עיקולים.

2. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת הזוכה-התובע - המתנגד לבקשה - ובתשובה לתגובה, סבורה אני כי הכף נוטה לקבלת הבקשה להארכת מועד.

כידוע, השיקולים לבחינת בקשה מעין זו הם בין היתר טעמי המחדל, מידת ההסתמכות של הצד שכנגד, וכן סיכויי ההליך שמבוקש להגישו באיחור ( השוו: רע"א 7092/11 איוב מ.ט.ח בצוע פרויקטים בע"מ נ' קרן הסיטי בע"מ (16.8.2012)). במקרה דנן טוען הנתבע כי ההתנגדות לא הוגשה במועד מחמת טעות. על פי הנטען בא-כוח הנתבע הסתמך על אישור מסירה של האזהרה שהיה מעודכן בתיק ההוצאה לפועל, לפיו האזהרה נמסרה ביום 31.7.2020 ( וצורף עותק של אישור המסירה), ועל בסיס זה כלכל את צעדיו ובהתחשב בפגרת הקיץ סבר כי המועד האחרון להגשת ההתנגדות הוא ביום 29.9.2020. ואולם, כך נטען, בדיעבד הסתבר כי קיים אישור מסירה נוסף ממועד מוקדם יותר (5.7.2020), ומיד כשנודע למבקש על כך, ביום 11.8.2020, הגיש התנגדות ולצידה בקשה להארכת מועד.
התובע הציג את אישור המסירה מיום 5.7.2020 ותצהיר מוסר, ובא-כוחו אף הוסיף כי הנתבע פנה אליו לעניין השטר באותו היום. המסקנה היא כי ההתנגדות הוגשה באיחור, ולמעשה גם הנתבע אינו חולק על כך. נתון זה שוקל לחובת הנתבע.
לצד זאת יש ליתן משקל בענייננו למשך האיחור ( שבוע), ולכך שעל פי הנטען האיחור נבע מטעות ביחס למועד מסירת האזהרה ( וכפועל יוצא ביחס למועד להגשת ההתנגדות) - וכי זו נגרמה בין היתר בשל המועד שהיה מעודכן בתיק ההוצאה לפועל - ומכאן ההתרשמות כי מדובר היה בטעות בתום לב. עוד יש ליתן משקל ממשי לטענות שהועלו בהתנגדות עצמה - לטענת הנתבע השיק לא נחתם על ידו ( והחתימה המופיעה עליו אינה חתימתו) ולא היה לו כל קשר עם התובע. נוכח מיהותה של טענה זו לא ניתן לומר בשלב הנוכחי שהגנת הנתבע חסרת סיכוי ( וזאת גם בנותני דעתי לטענת התובע לעניין אחיו של הנתבע, וראו מנגד הטענות בסעיפים 4 ו-5 לתצהיר הנתבע המצורף להתנגדות ולבקשה להארכת מועד).
בהינתן האמור, וגם נוכח הגישה הנוהגת בפסיקה, לפיה בבחינת הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר יש מקום להקל בבחינת הטעמים המיוחדים, וזאת כדי לאפשר למחלוקות להתברר לגופן בהליך משפטי ולהגשים את זכות הגישה לערכאות, נוטה כאמור הכף למסקנה כי יש ליתן לנתבע את יומו בבית המשפט במובן זה שיש לאפשר לו את הגשת ההתנגדות.
3. המועד להגשת ההתנגדות מוארך אפוא עד למועד הגשתה בפועל. כפועל יוצא אני מורה על עיכוב הליכי ההוצאה לפועל נגד הנתבע.

שאלת ההוצאות תבחן בידי המותב אשר ידון בהליך, בתום ההליך ולאחר שתתבהרנה עובדות שעשויות להיות רלוונטיות לגביה.

4. אשר לבקשה לביטול עיקולים - הבקשה אינה כוללת פירוט לעניין העיקולים שהוטלו ( למשל לעניין הנכסים שנתפסו בעיקול). ככל שהנתבע עומד על בקשתו בעניין זה, רשאי הוא להגיש, עד ליום 7.9.2020, בקשה מפורטת הכוללת את מלוא העובדות הרלבנטיות לעניין, וזו, אם תוגש, תבחן לגופה.

ניתנה היום, ד' אלול תש"פ, 24 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.