הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 9393-02-19

בפני
כבוד ה שופטת ליאת בנמלך

התובעים

  1. אילנה רבקה כהן
  2. אליהו (מורד זאדה) בן דוד

נגד

הנתבעות

  1. ר.ר.י.צ - אחזקות ונכסים בע"מ
  2. שירה הפקות בע"מ

פסק דין חלקי והחלטה

לאחר עיון בטענות הצדדים אני מורה כדלקמן:

1. הבקשה למחיקת הנתבעת 2 מן ההליך ולצירוף שתי נתבעות נוספות, מתקבלת. אציין בהקשר זה כי זהותה של שוכרת המשנה, צלילי גל -פז (1997) בע"מ, נודעה לתובעים רק לאחר השלמת הליכי הגילוי והפרטים הנוספים, ועל כן לא מצאתי ממש בטרוניות הנתבעת 1 לעניין עיתוי הגשת הבקשה. כן אציין כי הנתבעת 2 לא הגישה תגובה מטעמה לבקשה, ומכאן כי אינה מתנגדת למחיקתה מן ההליך, ללא צו להוצאות.

הבקשה לעניין הצדדים להליך מתקבלת אפוא - הנתבעת 2 נמחקת מן ההליך, ו תצורפנה אליו כנתבעות צלילי גל-פז (1997) בע"מ ונוף פלדהיים רשת חנויות ספרים בע"מ.

2. אוסיף כי התובעים לא הכתירו את בקשתם אמנם כבקשה לתיקון כתב התביעה, אך במהות הדברים התבקש תיקונה - לעניין הצדדים להליך ולהתייחסות אליהם במסגרת כתב התביעה שצורף לבקשה - ויש לבחון את הבקשה, לה ניתנה לנתבעות הזדמנות להגיש תגובה, על פי מהותה.

לאחר עיון, יש להתיר את התיקון שנעשה בכתב התביעה לעניין זהות הנתבעים וההתייחסות אליהם בכתב התביעה, אך הצדק עם הנתבעת 1 כי לא היה מקום לצירוף כתב תביעה מתוקן כהליך בסדר דין של תביעה לפינוי מושכר, לאחר שההליך הועבר לסדר דין רגיל (ויוזכר כי אף הוגשה בגדרו תביעה שכנגד). התובעים רשאים למחוק את ההליך שבכותרת ולהגיש הליך חדש תחתיו, אולם ככל שהם מבקשים להוסיף ולברר את התביעה במסגרת ההליך דנן, אין בידיהם "להשיב את הגלגל לאחור", וההליך יוסיף להתנהל בסדר דין רגיל כפי שנקבע בהחלטה קודמת .

התובעים יגישו כתב תביעה מתוקן בהתאם לאמור, עד ליום 10.8.2020.

3. בהחלטה מיום 9.6.2020 נקבע כי על הנתבעת 1 למסור לתובעים את הסכמי השכירות עם שוכרי המשנה, תוך דחיית הטענה בדבר קיומו של "סוד מסחרי". נוכח ההחלטה שניתנה לא היה מקום למחיקת נתונים מתוך הסכם השכירות, מבלי שהדבר התבקש מראש מבית המשפט. עוד אוסיף, בשים לב לאמור בתגובת הנתבעת 1, כי גם כעת לא השתכנעתי בקיומו של "סוד מסחרי", ומכל מקום, לטעמי בנסיבות העניין להסכמים המלאים עשויה להיות רלבנטיות למחלוקות בהליך דנן, כך שיש להיעתר לבקשה לעיין בהם במלואם ( וככל שמבוקשה של הנתבעת 1 הוא כי הסכומים הקבועים בהסכם לא יחשפו לצדדים שלישיים אחרים, רשאית היא להגיש בקשה מתאימה) .

על הנתבעת 1 להעביר אפוא עותק מלא של הסכם שכירות המשנה לידי התובעים, עד ליום 10.8.2020.

4. בכל הנוגע להסכם שכירות המשנה בין שתי הנתבעות שצירופן התבקש כעת, הרי שדומה כי הבקשה מקדימה את המאוחר. משצורפו הנתבעות יפנה ב"כ התובעים לנתבעות אלו במסגרת הליכי גילוי ועיון, והיה ותתעורר מחלוקת, יוכל לפנות בבקשה בעניין.

5. התובעים ימציאו את כתב התביעה המתוקן ואת החלטתי זו לנתבעות בד בבד עם הגשתו לבית המשפט, וכתבי הגנה יוגשו בהתאם להוראות הדין.

המזכירות תערוך עדכון לעניין הצדדים להליך בהתאם לאמור בסעיף 1 לעיל.

לעיון ביום 12.8.2020.

ניתנה היום, י"ג אב תש"פ, 03 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.