הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 75250-10-18

בפני
כבוד ה שופטת מירית פורר

תובע
פלוני

נגד

נתבעת
שירביט חברה לביטוח בע"מ

החלטה

מכיון שהצדדים לא הגיעו להסכמה בשלב זה אני קובעת כי הצדדים יגישו את ראיותיהם בתצהירי עדות ראשית.
התובע יגיש את מכלול ראיותיו עד ליום 28.10.20.
הנתבעת תגיש את מכלול ראיותיה תוך 30 יום מיום שיוגשו ראיות התובע. תצהירי חוקרים ייערכו ויחתמו במועד הגשת ראיות הנתבעת. ככל שהנתבעת תבקש להגישם לאחר שמיעת עדי התובע, תציגם לעיון בית המשפט בישיבת קדם המשפט והגשתם תהא לפי החלטות שינתנו.
התצהירים יוגשו בעותק נייר מדוגל לבית המשפט ויומצאו ישירות לצד שכנגד במועד הגשתם.
לתצהירים יצרפו הצדדים את כל המסמכים שבדעתם להסתמך עליהם. כל צד יצרף לתצהיריו את כל המוצגים אשר בכוונתו להגיש באמצעות עדיו.
צד המבקש להזמין עד שאינו בשליטתו יגיש במועד הקבוע להגשת התצהירים מטעמו הודעה מפורטת עם שמות העדים שברצונו להזמין ומדוע לא ניתן לקבל תצהיר מעדים אלה. כמו כן תפורט בהודעה תמצית עדות העד.
צד המבקש להגיש תעודות עובד ציבור, עליו לעשות זאת במועד הקבוע להגשת ראיותיו.
הדברים שיובאו בתצהירים והמסמכים שיצורפו אליהם כאמור, יחשבו כקבילים על תנאי, דהיינו, אם לא תהיה התנגדות של הצד שכנגד. צד המבקש להתנגד לאמור בתצהיר או למסמך שצורף, יגיש את התנגדותו תוך 21 יום מקבלת תצהירי הצד שכנגד.
אם מבקש מי מהצדדים לחקור את מומחה בית המשפט, יגיש על כך הודעה עד למועד הגשת תצהיריו.
בנוגע לצד שלא יגיש תצהיריו ישקול בית המשפט מחיקת התובענה או הטלת הוצאות או החלת תקנה 168 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
המזכירות תפתח תיק נייר עם הגשת עותק הנייר של הראיות.
נקבע לישיבת קדם משפט מסכם לאחר הגשת התצהירים ליום 7.4.21 בשעה 11:00.
לעיון ביום 2.11.20.
המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ג' תשרי תשפ"א, 21 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.