הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 6459-10-17

בפני
כבוד ה שופט אלעזר נחלון

תובע
בנימין לעסאג' קלוגר

נגד

נתבעים
1.בית הדין ירושלים לדיני ממונות ולבירור יוחסין
2.אברהם דב לוין
3.מרדכי אייכלר
4.דוד יהושע קניג

פסק דין

לפניי תובענה מכוח חוק איסור לשון הרע התשכ"ה-1965 (להלן: חוק איסור לשון הרע).
במסגרת קדם המשפט מיום 31.12.18 השיבו בעלי הדין לשאלות בית המשפט, ובהמשך הגיעו להסכמה דיונית. להסכמה זו, כנוסחה בעמוד 4 לפרוטוקול שהוא המחייב, ניתן בזה תוקף של פסק דין כחלק בלתי נפרד מפסק הדין שכאן.
על פי עיקרי ההסכמה, הנתבעים יפרסמו מכתב בחתימתם שבו הם מבהירים כי מעולם לא פרסמו דבר בעניינו של התובע, כי הפרסומים שנעשו בשמם הם מזויפים, וכי הם מבקשים שלא לפעול כלפי התובע מכוח אותם פרסומים ומצרים על הפגיעה בו. עוד הוסכם כי התובענה תועמד על סך של 100,000 ₪, ופסק הדין בה יינתן בדרך של פשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, כאשר טענות נגדיות שהעלו הנתבעים כלפי התובע והתנהלותו תועלינה גם כטענות קיזוז. כמו כן הוסכם כי הצדדים יוכלו להגיש טיעונים וראיות נוספות בכתב.
הטיעונים והראיות הוגשו, והגיעה עת ההכרעה.
אני מורה אפוא כדלקמן:
א. בהתאם להסכמת הצדדים, הנתבעים יפרסמו את המכתב בנוסח שבעמוד 4 לפרוטוקול שורות 14-9, וזאת עד ליום ל' ניסן התשע"ט (5.5.19; המועד נקבע בשים לב לפגרת הפסח).
ב. נוכח מכלול הנסיבות, כפי שעלו מכתבי בי הדין וצרופותיהם, מהתרשמותי מעדויות המעורבים ומן הטיעונים והראיות הכתובים שהוגשו, ותוך שנתתי דעתי, בין היתר, גם לטענות ההדדיות בנוגע לתחולת סעיף 13 (5) לחוק איסור לשון הרע על איזה מן הפרסומים מושא התובענה, לטענות הקיזוז ש העלו הנתבעים וכן לפרסום המכתב הנזכר לעיל , אני מורה כי למיצוי הטענות ההדדיות ישלמו הנתבעים לתובע סך של 35,000 ₪.
לסכום שנפסק יתוספו הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 4,500 ₪. בקביעת גובה הסכום נתתי דעתי לאופן ולשלב שבו הסתיים ההליך.
הסכום הכולל ישולם עד ליום י"ט תמוז התשע"ט (22.7.19), ואם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד מועד התשלום בפועל.
אגרה תושב לתובע בהתאם להוראות הדין.
ניתן לערער על פסק הדין במועדים הקבועים לכך בדין.
ניתן היום, י"ב ניסן תשע"ט, 17 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.