הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 64560-09-19

לפני
כבוד ה שופטת מיכל שרביט

התובע

עמוס גבעון

נגד

הנתבעים

  1. נעמי וייל
  2. זאב וייל ז"ל
  3. עאיד קראעין
  4. מוחמד קראעין
  5. רשא קראעין

החלטה

1. בהמשך לדיון שהתקיים ביום 20.5.21 ולאור עמדות הצדדים שהוגשו לאחריו מוצע כי יינתן פסק דין כדלקמן המשקף את הסכמות הצדדים :

עו"ד ג'אבר יפקיד בקופת בית המשפט בתוך 7 ימים מעת מתן פסק הדין סך כולל של 41,424 ₪ המורכב מן הסכומים הבאים :
סך של 30,463 ₪ - שכ"ט עו"ד בסך 29,220 ₪ (מחצית מ-33.3% מסכום הפשרה בסך 150,000 ₪ בתוספת מע"מ) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 12.9.18.
סך של 10,961 ₪ - החזר מחצית הוצאות התביעה הנזיקית בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין (4,640 ₪ חוות דעתו של פרופ' הנדזל מיום 8.2.11; 4,060 ₪ חוות דעתו של ד"ר ברזנר מיום 11.8.11; 584.5 ₪ אגרה מיום 19.9.12; יצוין כי חוות הדעת הנ"ל שהוגשו במצורף לתביעת הנתבע ים 5-3 צורפו במסגרת נספח 1 לכתב התביעה , ואסמכתאות לתשלום צורפו כנספחים 16-14 לכתב התביעה).
מוצע החזר מחצית מן ההוצאות לאור פסק הדין שניתן בת"א (שלום י-ם) 39730-01-13 ג'אבר נ' גבעון (12.10.18) שלפיו בוצע קיזוז של מחצית סכומי הוצאות ששולמו על-ידי עו"ד גבעון ובכלל זה סכומי ההוצאות בתביעת הנתבעים 5-3 (ראו: פסקה 75 לפסק הדין; עמ' 4 לנספח 13 לתצהיר עו"ד גבעון שהוגש במסגרת אותה התביעה ).
לאחר שיופקד הסכום הנזכר בסעיף א' לעיל יינתן פסק דין שלפיו הנתבעים 5-3 שילמו לתובע את מלוא שכר טרחתו והסכום יועבר לידי התובע בתוך 7 ימים נוספים .
עו"ד ג'אבר יוכל לנקוט בכל הליך מתאים להבטחת זכויותיו הנטענות.
התביעה נגד הנתבעים 2-1 תדחה ללא צו להוצאות.
שאלת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד תיוותר לשיקול דעת בית המשפט.

2. ככל שעד יום 13.7.21 לא תבוא הודעה אחרת, יינתן פסק דין כאמור בסעיף 1 לעיל.

3. המזכירות תמציא לצדדים.

ניתנה היום, כ"ו תמוז תשפ"א, 06 יולי 2021, בהעדר הצדדים.