הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 53944-04-15

לפני
כבוד ה שופט מוחמד חאג' יחיא

התובעים

  1. פלונית
  2. המוסד לביטוח לאומי

נגד

הנתבעים

  1. גילרו בע"מ
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

מונחת לפניי בקשת הנתבעים מיום 20.7.2021 להשלמת חקירה נגדית של התובעת וגם לדחיית עיון בתצהירי חוקרים לאחר האמור.

עיינתי בכתב הבקשה (אינה נתמכת בתצהיר כמתחייב בתקנות סדרי הדין), על החומר שצורף לה, לרבות צפייה בתקליטור. עיינתי בתגובה לה מטעם התובעת 1, שמתנגדת בתוקף למבוקש ועותרת לפסיקת הוצאות "של ממש" מהטעמים שפורטו בתגובה . התובע 2 (המל"ל) לא הגיש תגובה.

כזכור, דיון הוכחות התקיים ביום 10.8.2020. בדיון נשמעו עדות המומחה הרפואי מטעם בית המשפט, עדות התובעת ויתר העדים. אעיר בהקשר זה, כי בהחלטה מיום 21.4.2020 נדחה מועד העיון בחומר סודי של הנתבעים עד תום חקירת התובעת (המעיין יעיין בהחלטה האמורה).

ההליך כמעט הגיע עד הישורת האחרונה. ואולם, בהמשך, בית המשפט דחה את בקשת הנתבעים לפסילת חוות הדעת הרפואית הקיימת בהליך, אך נעתר לבקשתם החלופית למינוי מומחה נוסף, ובהתאם לכך מונתה מומחית מטעם בית המשפט בתחום רפואת הכאב (ראו החלטה מיום 12.11.2020). חוות דעת בנדון התקבלה בתחילת חודש יולי שנה זו. לבקשת הנתבעים, נקבע דיון לשמיעת עדות המומחית בחודש דצמבר 2021.

פרק הזמן שחלף ממועד דיון ההוכחות שהתקיים נועד אך לצורך חוות הדעת הרפואית, הא ותו לא. הוא לא נועד לאיסוף או השלמת ראיות, ולבטח שלא למקצה שיפורים על-ידי מי מהצדדים. ראיות הצדדים הוגשו זה מכבר ודיון הוכחות כאמור, כבר התקיים ונשמעו בו העדים. בנוסף, לא מצאתי בחומר החדש שצורף – תצהירי חוקרים שאינם מאושרים כדין על-ידי עורך-דין, דו"ח חקירה ותקליטור – כל הצדקה עניינית לפתוח את שלב הבאת הראיות מחדש.

נזכיר, הנתבעים לא רק שהם מבקשים לחקור את התובעת בחקירה נגדית משלימה אלא הם אף מבקשים לחרוג מסדרי הבאת הראיות, באופן זה שהחומר המוזכר יובא לעיון התובעת רק לאחר השלמת חקירתה. בנסיבות אלו, למעשה, לא מדובר בחריג לכלל, אלא בחריג שבחריג. לדידי, מלבד זאת שהחומר החדש אינו מצדיק השלמות, אלא שגם היעתרות למבוקש תביא לסבב ראיות חדש, לסרבול ההליך, וכל האמור אינו עולה בקנה אחד עם מצוות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ט-2018, שמחייבות את ניהול ההליך המשפטי, בין השאר ובעיקר, בתום לב, בהגינות דיונית וביעילות.

הבקשה נדחית.

הנתבעים יישאו בהוצאות התובעת 1 בסך 2,500 ₪ אשר ישולם לה תוך 21 יום , שאם לא כן, הסכום האמור יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד ההחלטה ועד מועד ביצוע התשלום בפועל.

החומר הסודי שצורף במעטפה סגורה , יוחזר למזכירות בית המשפט ויופקד בכספת עד יום 24.10.2021. החומר האמור הוא לעיון בית המשפט בלבד. באחריות בא-כוח הנתבעים לסור למזכירות בית המשפט עד אותו מועד ולקבלו בחזרה, אחרת – החומר האמור ייגרס ללא התראה נוספת.

המזכירות – להודיע לצדדים בהתאם.

ניתנה היום, י"א חשוון תשפ"ב, 17 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.