הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 50344-04-17

לפני
כבוד ה שופטת מיכל שרביט

התובע
אשרף עאיש
על-ידי ב"כ עו"ד צבי שילה

נגד

הנתבעת
חברת אלחיאת להשקעות בע"מ
על-ידי ב"כ עו"ד נדים דראושה

פסק דין

1. על-פי הסכמת הצדדים, לה ניתן תוקף של החלטה מיום 30.12.19, הוסמך בית המשפט להכריע במחלוקת בין הצדדים על דרך הפשרה, ללא הנמקה, בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 על יסוד כל מה שהוגש לפני בית המשפט וטיעון קצר בעל-פה.

2. עיינתי בכתבי הטענות, בראיות שהגישו הצדדים וכן שקלתי את טיעוניהם בעל-פה. נתתי דעתי למחלוקת בין הצדדים הן בקשר למספר הטיפולים שניתנו על-ידי התובע בשתי התקופות (עד מרץ 2008 ומאפריל 2009 ועד סיום ההתקשרות); הן בנוגע לתעריף עליו הוסכם ביחס לתקופה השנייה, האם 30 ₪ כולל מע"מ או לא כולל מע"מ. מחלוקות אלה נבחנו על ידי בראי הראיות שהוגשו מטעם הצדדים. כן שקלתי את טענות הצדדים בנוגע לטענת ההתיישנות שהעלתה הנתבעת וזאת בהמשך לתביעה הקודמת שהוגשה על-ידי התובע באותו עניין באופן אישי נגד מנהלה ובעל מניותיה של הנתבעת.

3. לאחר כל זאת אני מוצאת לחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 17,000 ₪.
בנסיבות העניין ובשים לב לתוצאה אליה הגעתי לא ראיתי לפסוק הוצאות מעבר לסכום האמור שהוא סכום כולל.

4. בהינתן האופן בו הסתיים ההליך בפשרה ולעיתוי סיומו בטרם הסתיימה ישיבת קדם המשפט השלישית מבלי שנשמעו הוכחות אני מורה על החזר אגרה בהתאם לתקנה 6(ב) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007.

5. המזכירות תמציא פסק דין זה לצדדים.

ניתן היום, ג' טבת תש"פ, 31 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.