הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 47358-07-17

לפני
כבוד ה שופטת מיכל שרביט

התובע
פלוני

נגד

הנתבעים
1.אמיר אלמליח
2.טל אלמליח
3.אבירם אליהו

פסק דין חלקי
(בתביעה נגד הנתבעים 2-1)

1. פסק דין זה ניתן בהמשך להחלטות מיום 29.4.18 ומיום 15.10.18 שבהן נקבע כי התובע זכאי לאחוז בפסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעים 2-1.

2. נתתי דעתי לאופן תקיפתו של התובע באירוע כפי העולה מן המפורט בהכרעת הדין אשר הרשיעה את הנתבע 1 בעבירה של פציעה בנסיבות מחמירות ואת הנתבע 2 בסיוע לעבירה זו. בחנתי את הנזק שנגרם לתובע כפי המשתקף בתיעוד הרפואי שהוצג, כנטען בתחשיב הנזק מטעמו וכן כעולה מן הדברים שמסר התובע בדיון מיום 28.4.21.

לאור כל זאת אני מוצאת לחייב את הנתבעים 2-1, יחד ולחוד, לשלם לתובע פיצוי בסך 60,000 ₪ וכן לשאת בשכ"ט עו"ד בשיעור של 14,000 ₪ (כולל מע"מ) והחזר אגרה.

3. התובע ימציא פסק דין זה במסירה אישית לנתבעים 2-1 עד יום 25.5.21; ובמקביל ימציא לתיק בית המשפט אישור על ביצוע המסירה.

ניתן היום, כ"ב אייר תשפ"א, 04 מאי 2021, בהעדר הצדדים.