הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 42919-01-17

בפני
כבוד ה שופטת מירית פורר

תובעת בת"א 42919-01-17

בסט קאר חברה לשרותי רכב בע"מ
נגד

נתבע בת"א 42919-01-17
תובע בת"ק 2590,50409-02-17

נתבע בת"ק 2590-02-17

נתבע בת"ק 50409-02-17

1. צחי גנון

2. עמית שגב

3. יוסי זוהר

פסק דין

בפני שלוש תובענות שהדיון בהן אוחד בפני, בהן הסכימו הצדדים, כי בית המשפט יפסוק לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 בטווח שבין 5,000 ש"ח לבין 15,000 ש"ח, על יסוד כתבי הטענות, הראיות וסיכומי הצדדים .

לאחר ששקלתי את מכלול טענות הצדדים בכתבי הטענות ובסיכומים ועיינתי בראיותיהם , החלטתי כי חברת בסט קאר ת שלם למר צחי גנון, לסילוק סופי ומלא של הטענות, סכום כולל של 10,000 ש"ח. בהכרעתי, הערכתי את הסיכונים והסיכויים של כל צד לפי הדין והתחשבתי בשיקולי צדק, הוגנות וסבירות. מובהר כי אין בפסק דין זה משום קביעת ממצאים או קביעות בעניין מהימנות.

ניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים לפיה מר צחי גנון מתחייב בזה לחדול מכל הפגנה ומחאה נגד חברת בסט קאר, וככל שלא יעשה כן, תהא לחברת בסט קאר זכות לאכוף התחייבות זו באמצעות פקודת ביזיון בית המשפט.

הסכום ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין עד לתשלום בפועל.

האגרה ששולמה תושב לתובעת בת"א 42919-01-17.

המזכירות תשלח את פסק הדין אל ב"כ הצדדים.
ניתן היום, א' כסלו תשפ"א, 17 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.