הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 40491-12-18

מספר בקשה:18
בפני
כבוד ה שופטת חוי טוקר

המבקשים (הנתבעים) :

  1. מוהנד קומבוז
  2. בשאר חוויס
  3. שומרה חב' לביטוח בע"מ

על-ידי עוה"ד מאיר דואל

נגד

המשיב (התובע) :
יוחנן עודד
על-ידי עוה"ד כהן אברהם

החלטה

בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד בהיעדר התייצבות המבקשים (להלן: "הנתבעים") לישיבת קדם המשפט שהתקיים ביום 09.02.20.

הנתבעים טענ ו כי עורך הדין מטעמ ם ששובץ לדיון לא חש בטוב באופן שלא אפשר לו להתייצב לדיון שנקבע ליום 09.02.20. על כן הוא פנה בהודעת SMS לעורך דינו של המשיב (להלן: "התובע") בבקשה לדחות את מועד הדיו ן דחיה קצרה של שבוע ימים. לטענתם, עורך הדין מטעם התובע הסכים לכך, ועדכן כי יתייצב לדיון ויבקש לדחותו.
לטענת הנתבעים הוא סמך על כך כי ב"כ התובע יבקש לקבוע את התיק להוכחות, והבקשה הוגשה במועד שהוגשה תחת ההנחה כי פסק הדין יבוטל בהסכמה.
בנסיבות, הלינו הנתבעים כנגד התנה לות ב"כ התובע ועתרו לבטל את פסק הדין מחובת הצדק.
באשר לסיכויי התובענה נטען על-ידי הנתבעים כי התובע לא הוכיח את גובה הנזק שנגרם לרכב ומיהו האחראי לתאונה, מלבד הסתמכות על חוות הדעת שצורפה לכתב התביעה , דבר אשר כשלעצמו הופך את סיכויי התביעה לקלושים.
מאידך, התובע (להלן: "המשיב") טען כי משלא הופיעו הנתבעים לדיון ניתן כנגדם פסק דין בה יעדר, אף שלא עתר לכך.
לעניין סיכוי התביעה נטען על ידי המשיב כי כתב התביעה מבסס ראיות שיש בהן סיכויי הצלחה כבירים, זאת, בנוסף לחוות הדעת שצורפה להוכחת הנזק. עוד נטען כי טענות ההגנה של הנתבעים מתמצים בהכחשה גורפת של כתב התביעה, אל מול תשתית ראייתית מוצקה של התובע.
אין חולק כי הנתבעים הוזמנו כדין לישיבת קדם המשפט ולפיכך, פסק הדין ניתן כדין משלא התייצבו. יצוין בהקשר זה כי בקשה לדחיית מועד דיון נדחתה בהחלטה מיום 4.2.20 ובקשה לדחיית שעת הדיון נדחתה בהחלטה מיום 7.2.20. חרף האמור, כאמור, לא התייצבו הנתבעים לדיון.
על-פי ההלכה הפסוקה יש לבחון בכל מקרה את סיבת אי התייצבותו של בעל הדין ואת סיכוי י ההגנה. כמו כן, ישקול בית המשפט את זכות הגישה לערכאות (רע"א 1957/12 זהרה חלה נ' יוסף כהן, (22.5.12), פסקאות 10 -11; רע"א 8292/00 גבריאל יוספי נ' שמואל לויסנון, (27.2.01), פיסקה 5).
לא מצאתי נימוק מספק לאי התייצבות ב"כ הנתבעים שעה שלא הוגשה בקשה לדחיית מועד דיון. מבלי לנקוט עמדה בשאלת סיכויי ההגנה, ואף אם אניח כי הם מאוזנים, הגם שנתתי דעתי לטענת התובע לכך כי כתב ההגנה כולל הכחשה כללית, הרי שכדי לא לחסום את דרכם של הנתבעים מניהול הגנתם, יבוא הדבר לידי ביטוי בפסיקת הוצאות.
לאור האמור, אני קובעת כי פסק הדין מיום 9.2.20 יבוטל כנגד תשלום הוצאות לתובע בסך 2,500 ₪.
לא ישולמו ההוצאות עד ליום 13.9.20, יעמוד פסק הדין על כנו.
עד למועד האמור, יגיש התובע הודעת עדכון ביחס לתשלום ההוצאות.
לעיוני ביום 14.9.20.

ניתנה היום, כ"ז אב תש"פ, 17 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.