הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 35543-06-18

בפני
כבוד ה שופט אלעזר נחלון

תובעת
פרזות חברה הממשלתית עירונית לשכון ירושלים בע"מ

נגד

נתבעים

  1. שושנה מזור ביטון
  2. יוסף מזור ביטון
  3. דרור מזור ביטון
  4. אורן אדיר ביטון (ההליך בעניינו נסתיים)

החלטה

בהמשך להחלטות מיום 10.2.19 ומיום 15.4.19, ומשלא הוגשה הודעה בדבר הסכמה כלשהי, אני מורה כי בעלי הדין יקדימו ויגישו תצהירים על עדותם של כל העדים מטעמם, ותצהירים אלה יבואו במקום חקירה ראשית. כמו כן עם התצהירים תוגשנה חוות דעת. לתצהירו של כל עד יצורפו העתקי כל המסמכים שמבקש בעל הדין להגיש באמצעות העד.
ככל שבעל דין מבקש לשמוע את עדותו של עד שלא ניתן להגיש תצהיר מטעמו, יגיש בקשה מנומקת בעניין זה בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיו, שתכלול את עיקרי העדות וטעמי המניעה, ותלווה בתצהיר.
כל בעל דין ימציא ראיותיו לבעל הדין שכנגד בתוך המועד שנקבע להגשתן לבית המשפט, במסירה אישית.
התובעת תגיש ראיותיה עד ליום 7.7.19.
הנתבעים יגישו ראיותיהם עד ליום 5.9.19 (בהתחשב בפגרת הקיץ).
קדם משפט במעמד בעלי הדין עצמם יתקיים ביום 7.10.19 בשעה 09:00. הצדדים יהיו נכונים להשיב לשאלות בית המשפט, וכן ליתן התייחסות עניינית להצעה ליישוב המחלוקת בדרך מוסכמת. אי התייצבות בהתאם להוראות אלה תיחשב אי התייצבות למשפט.
ניתנה היום, כ"א אייר תשע"ט, 26 מאי 2019, בהעדר הצדדים.