הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 33700-08-17

מספר בקשה:6
בפני
כבוד סגנית הנשיא דורית פיינשטיין

המבקשות (המגשרות):

מיכל זיו
טליה סמואלוב

נגד

המשיב (הנתבע):

בנק הפועלים בע"מ

החלטה

המגשרות הגישו בקשה לחיוב הנתבע בתשלום הוצאות בשל אי התייצבותו לפגישת מהו"ת שנקבעה, בתאום עם בעלי הדין, ליום 22.5.18.

בתגובת הנתבע נטען שהפגישה לא תואמה עמו סופית, ולפיכך, המועד הקבוע לא נרשם ביומן בא כוחו כראוי. כן נטען שניתן היה לקיים את פגישת המהו"ת באופן ענייני גם ללא נוכחותו.

להבא, על המגשרות לצרף לבקשתן תצהיר, או לכל הפחות אסמכתאות, לטענותיהן (כך, למשל, לטענתן בדבר ההזמנה שנשלחה לעורכי הדין ביום 26.2.18 ולטענתן בדבר מייל התזכורת שנשלח ביום 16.5.18), שכן אם לא תעשינה כן, עלולה בקשתן להידחות. במקרה דנן, הגעתי למסקנה שיש לחייב את הנתבע בהוצאות גם בהעדרם של אלה שכן הבסיס ל מסקנה זו עולה מתוך החומר המצוי בתיק ביהמ"ש.
במה דברים אמורים?
ביום 27.2.18 הגישו המגשרות בקשה לביהמ"ש. בבקשה זו ציינו שנקבעה פגישת מהו"ת ליום 22.5.18 ובקשו מביהמ"ש לאשר את המועד. על בקשה זו ניתנה החלטה ביום 28.2.18 המאשרת את המועד וקובעת שהוא לא יידחה ללא קבלת אישור מוקדם מביהמ"ש לעשות כן. הנה כי כן, גם אם אצא מנקודת הנחה הטובה לנתבע, שהתיאום הישיר של המגשרות עמו לא היה סופי, עדיין, משעמדו לפניו דיווח המגשרות מיום 27.2.18 והחלטתי מיום 28.2.18, אין הוא יכול יותר לטעון שלא היה מודע לכך שתואם מועד סופי ומהו.

לאור האמור, אני מורה לנתבע לשלם למגשרות סך של 1,000 ₪, כולל מע"מ, הוצאות בגין אי התייצבותו לפגישת המהו"ת. הוצאות אלה תשולמנה למגשרות בתוך 30 יום מהיום.

בהתחשב בכך שחלף זמן רב מאז הופנה התיק למהו"ת, ובכך שהוא הועבר למגשרות המהו"ת ממגשר מהו"ת אחר, לא אחייב את התובעת להתייצב שוב לפגישת מהו"ת ולא אפגע בזכותה לקיום ההליכים בזמן סביר.

המזכירות תקצה את התיק להמשך ההליכים המשפטיים.

ניתנה היום, כ"ח סיוון תשע"ח, 11 יוני 2018, בהעדר הצדדים.