הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 31393-04-18

בפני
כבוד ה שופט אמיר דהאן

תובעים

זבולון לוי

נגד

נתבעים

 1. ישעיהו ברון
 2. משה אייזנברג
 3. פנינה בראון(אייזנברג)
 4. ברוך אייזנברג
 5. איתמר זר
 6. יצחק זר
 7. אושרה בידה זר
 8. אביעד זר
 9. אימאני בן חור
 10. משה שם טוב
 11. זלמן סולומון בלאק

מבקשת שירה בלאק

החלטה

התובע הגיש תביעה כנגד 11 נתבעים כאשר לטענתו אחראים כולם להשיב לו כספים ולפצות אותו בגין הלוואה שנתן לנתבע 1 על פי חוזה הלוואה מיום 23/08/15 שהוא חוזה אשר בא לעולם במרמה.
אחד הנתבעים – הנתבע 11 , זלמן בלאק, הגיש תביעה שכנגד יחד עם רעייתו על עצם הוצאת לשון הרע והדיבה הגלומה בתביעה וכן על אירועים שאירעו בין הרעייה – הגב' שירה בלאק לבין התובע בזמן מסירת כתב התביעה.

ביום 02/07/2018 נתן בית המשפט החלטה קצרה, ביוזמתו ולפיה, נוכח הוראות פרק ו' סימן ב' לתקנות סדר הדין האזרחי נמחקת תביעתה של הגברת שירה בלאק אשר היא תביעה שכנגד של אדם שאיננו נתבע .

בקשה לביטול החלטה
בבקשתה לביטול החלטה טוענת הגברת בלאק מפי ב"כ כי יש להשיב אותה אל ההליך, רוב טענותיו עוברות להיעדר הגינות דיונית של הצד שכנגד אשר לא המציא לו את כתב ההגנה וטען באופן מוכמן כי יש למחוק את התביעה שכנגד וכן לכך שלא קיבלה הזדמנות להגיב על שאלת המחיקה .

לתמיכה בטענתו מביא ב"כ של הגברת בלאק פסיקה וספרות משפטית העוסקת בצירופם של תובעים חדשים וטען כי תקנה 54 אינה חוסמת צירוף של תובע שכנגד חדש, גם א ם אינו נתבע, אם דרוש הוא להכריע ביעילות ובשלמות בעניין שבפני בית המשפט .

בתגובתו טוען התובע כי אין מקום לבטל את ההחלטה בהיעדר הליך של עיון מחדש בתקנות סדר הדין האזרחי, כי התביעה שכנגד זרה להליך וכי כתב ההגנה הובא לעיונו של ב"כ של שירה בלאק באמצעות מערכת נט המשפט.

בתשובתו לתגובה חזר ב"כ של שירה בלאק על בקשתו לבטל את ההחלטה אך הוסיף לה בקשה חלופית למחיקה, להשבת האגרה על מנת שיתאפשר לו להגיש את התובענה בהליך נפרד.
דיון והכרעה
סימן ב' לפרק ו' לתקנות סדר הדין האזרחי ברור לחלוטין אדם אשר איננו נתבע איננו לברר את עניינו במסגרת תביעה ש כנגד. זהו הכלל וגם על פי הפסיקה אין לחרוג ממנו אלא על דרך של הוספת בעל דין דרוש – הדרוש להכרעה במחלוקת בין הצדדים.
המקרה האמור אינו מיוחד או חריג.

כל כולו של כתב התביעה שכנגד אחוז בעצם הגשת התביעה כנגד בעלה של שירה בלאק, הדברים שנטענו בה והאופן שבו בוצעה מסירת כתבי בי-דין.

אין המדובר בעילה שכנגד הקשורה בתביעה ואשר יש לבררה יחד עם התביעה לשם ייעול הדיון אלא להיפך מזה מדובר בעילות לשון הרע ופגיעה בפרטיות שיסודן בעצם ניהול ההליך . אלה עילות נזיקיות נפרדות ומנותקות מן הפרשה האמורה בכתב התביעה.

עיון בכתב התביעה שכנגד מראה שעילתה של הגברת שירה בלאק נובעת כולה מאירוע מסירת של כתב התב יעה. החשש שמא צילם אותה בביתה כשהיא חובשת מטפחת ולא פאה נוכרית, וכיוצא בזה פגיעות בפרטיות אשר כרוכות היו במעמד המסירה של כתב התביעה וכוונתו המיוחסת של התובע לפרסם את הצילומים של הנתבעת בביתה.
כך או כך בית המשפט לא מוצא לנכון לברר תביעה שכזו יחד עם התביעה העיקרית שכלל איננה קשורה לעילה הכספית של התביעה העיקרית ואיננה קשורה לאיש מן הנתבעים במסגרת התביעה העיקרית והתביעות שכנגד לבד מן הקשר המשפחתי לנתבע 11 .

בסיום ההחלטה לשם שיקול הדעת בעניין ההוצאות ולקראת קדם המשפט נראה כי הצדדים כולם עושים כל שלאל ידם לסבך את הדיון בתביעה במקום לפשטו ותחת לקרב את בית המשפט לבירור ה שאלות אשר באמת שנויות במחלוקת ניכרת מגמה הפוכה. עיון בכתבי הטענות מראה כי לא בעלי דין נוספים ופרשות עובדתיות חסרים לבירור המחלוקת אלא שלכאורה מסתבר ההיפך מזה ושאלות אלה יתבררו במסגרת קדם המשפט.

בנסיבות העניין ברור היה וברור עדיין לבית המשפט שאין מקום לחרוג מהוראות התקנות ולהוסיף תובעת שכנגד שאיננה כלל נתבעת המעלה פרשת תביעה שאין לה כל קשר משפטי לתביעה העיקרית שבפני בית המשפט. מ חיקה זו נעשתה ביוזמת בית המשפט בתוקף סמכותו המפורשת על פי תקנה 24 למחוק בעל דין שצורף שלא כהלכה בשל שאלה שאינה כרוכה כלל בתובענה.

נוכח הסעד החלופי שנתבקש, וטוב שנתבקש סעד שכזה בכתב התשובה, ולשם ייעול הדיון מאשר בית המשפט מחיקת כתב התביעה שכנגד שהגישו נתבע 11 ורעייתו ובהתאם לכך את השבת האגרה עד למרב האפשרי על פי התקנות.

בנסיבות העניין לא מצא בית המשפט לנכון לעשות צו להוצאות לגב' שירה בלאק בגין תביעתה שכנגד ועניין הוצאות הליכי התובענה שכנגד ובקשה זו לנתבע 11 – יובא הדבר בחשבון בעת שומת ההוצאות הכללית בפסק הדין הסופי ותוך שקילת תוצאות המשפט.

ניתנה היום, י"ז חשוון תשע"ט, 26 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.