הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 29523-01-19

בפני
כב' הרשם הבכיר טדי ארז

תובע

פלוני

נגד

נתבעת

ס.ת.ת. מיזוג אוויר בע"מ

החלטה

בפני בקשה להורות כי התובע יפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבעת.

לאחר שקראתי את טענות הצדדים, ובפסיקה הרלוונטית אני מוצא כי יש לחייב את התובע להפקיד ערובה כמפורט להלן.

  1. תקנה 519 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות") מסמיכה את בית המשפט להורות לתובע להפקיד ערובה על מנת להבטיח תשלום הוצאות הנתבע, במידה ותביעתו תידחה.
  2. השיקולים הרלוונטיים על מנת להכריע בסוגיה זו הינם: א. מקום מגורי התובע- כאשר תושבות חוץ ו/או אי ציון מען עדכני יש בהם כדי להגדיל את הסיכוי להטלת ערובה.

ב. סיכויי התביעה ומצבו הכלכלי של התובע, כאשר ככל שמצבו הכלכלי של התובע קשה וככל שהתביעה אינה מבוססת יגבר הצורך בהטלת ערובה על התובע, להבטחת הוצאות הנתבע (ראו רע"א 2142/13 שויהדי נעמאת נ' יצחק קרמין (פורסם בנבו)).
3. כאשר עסקינן בתובעים המתגוררים מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל גוברת הנטייה לחייבם בערובה נוכח הקושי בגביית הוצאות. בנוסף קיים אינטרס בהגנה על זכות הקניין של הנתבע להבטיח כי יהיה לו ממי להיפרע הוצאותיו, אילו התביעה תדחה (ראו רע"א 5738/13 אבו סעלוק נ' שירותי בריאות כללית (פורסם בנבו))
4. יחד עם זאת, נקבע, כי אין די במצב כלכלי גרוע על מנת לחייב את התובע בהפקדת ערובה (ראו רע"א 4128/17 Lauderbaie Yachts Ltd (חברה זרה) נ' יצחק טאוב (פורסם בנבו) וכן רע"א 544/89 אויקל תעשיות (1985) בע"מ נ' נילי מפעלי מתכת בע"מ , פ"ד מ"ד(1) 647, 650).
5. על כפות המאזניים ניצבות, שתי זכויות בסיסיות, האחת - זכות חוקתית לגישה לערכאות ולהליך הוגן, השנייה – זכות קניינית להחזר הוצאות.
6. הנתבעים טוענים כי התובע הינו תושב חוץ –תושב הרשות הפלשתינית. עסקינן לטענתה בהליך הדורש השקעת משאבים כספיים מטעמה ובכלל האמור הגשת חוות דעת רפואית וככל שתדחה התביעה, לא תוכל להיפרע מהתובע הוצאותיה. עוד מציינת הנתבעת כי עומדות לה טענות הגנה טובות ובכלל האמור הסתכנות מרצון מטעם התובע ורשלנות משמעותית ותורמת מצידו.
7. התובע מתנגד לבקשה וטוען כי זכותו להגיש תביעתו הינה זכות יסוד, וכי סיכויי תביעתו גבוהים, נוכח העובדה כי המוסד לביטוח לאומי הכיר בתאונה- כתאונ ת עבודה וקבע לו נכות צמיתה . עוד נטען כי הוא עובד בישראל ומקבל משכורת ממעסיק ישראלי ומשכך ניתן להיפרע ממנו.
8. מעיון בטענות הצדדים עולה, כי התובע תושב חוץ על המשמעות הנודעת לכך בהקשר של תקנה 519 לתקנות. בנוסף, התובע לא הגיש תצהיר או כל אסמכתא בנוגע למצבו הכלכלי ולא פרט את הכנסותיו והוצאותיו. משמע עסקינן במקרה בו גוברת הנטיה לחייב התובע בהפקדת ערובה ולו בסכום כלשהו .
9. אמנם התובע עובד נכון לחודש אפריל האחרון בישראל ואף מקבל שכר מעיריית מעלה אדומים, בהתאם לתלושים שצירף לתגובתו , אולם התובע לא הצביע מעבר לכך על נכסים מהם ניתן יהיה להיפרע במידת הצורך. העובדה שהתובע עובד משך חודשים (ואפילו יותר) בישראל , אינה מלמדת על הימצאות נכסים ברי מימוש בניגוד לטענתו, ואין בה על מנת להבטיח כי בעתיד וכל עוד התביעה מתנהלת, לא ישנה הלה מקום עבודתו לעבודה בשטחי הרשות או יצא חלילה ממעגל העבודה . עיון בתלושי המשכורת שצורפו מעלה כי התובע משתכר כ-7,500 ש"ח נטו לחודש, אולם לא ניתן לעשות שימוש בנתון זה כשלעצמו ללא אסמכתא בדבר מצבו הפיננסי ובמנותק מתדפיסי חשבון בנק אשר ילמדו על יכולתו הכלכלית של התובע.
10. אשר לסיכויי התביעה קשה להעריך, בשלב זה, מהם סיכויי התביעה לאשורם, וזאת כאשר טרם הוגש כתב הגנה או למצער תצהיר אשר ישפוך אור על נסיבות אחרות וקונקרטיות מאלה שתוארו בכתב התביעה. זאת ועוד, יש לקחת בחשבון את העובדה כי המדובר בתאונה שהתרחשה לעובד במסגרת עבודתו, ותוך כדי ביצוע פעולות שהינם חלק מהמשימות שהוטלו עליו לכאורה- כיפוף מתכת במכונה יעודית לכך. כמו כן, המל"ל הכיר בתאונה כתאונה עבודה והוגשה חוות דעת במסגרתה נקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 10%.
11. בהצטרף כל השיקולים אותם פרטתי, לא שוכנעתי כי ניתן יהיה להיפרע הוצאות הנתבעת מהתובע, ככל והתביעה תדחה. יחד עם זאת אתן משקל בבואי לשום את גובה הערובה לעובדה כי התאונה התרחשה במסגרת עבודתו של התובע אצל הנתבעת , תוך שלטענתו עשה שימוש במכונה בה התבקש לעבוד, וכן ל עובדה כי התובע עובד משך תקופה בישראל ולגובה שכרו. נסיבות אלה, מובילות להשתת ערובה מינימלית על התובע.
12. יוצא איפוא כי בבואנו לאזן בין הרצון שלא לפגוע בזכותו של התובע לגשת לערכאות ולברר את תביעתו , לבין זכות ה הקניינית של הנתבעת, ובשים לב לסיכויי התביעה , לשיקולים שפרטתי ולנסיבות המקרה דנן, מצאתי להורות על הפקדת ערובה בשיעור של 2,000 ₪ להבטחת הוצאות הנתבעת.
5467831313. התובע יפקיד את הסכומים האמורים בסעיף 12 עד ליום 5. 11.2019.
1414. התיק יובא לעיוני ביום 6.11.19.

ניתנה היום, י"ט אב תשע"ט, 20 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.