הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 28878-02-20

בפני
כב' הרשם הבכיר טדי ארז

תובעת

פלונית

נגד

נתבעת

עיריית בית שמש

החלטה

1.         לנוכח המחלוקת בין המומחים מטעם הצדדים ולאחר שניתנה לצדדים האפשרות להודיע עמדתם בעניין, הגעתי לכלל מסקנה כי יש למנות מומחים מטעם בית המשפט לצורך בחינת שיעור נכותה של התובע ת. לפיכך אני ממנה את פרופ' מאיר ליברגל מבי"ח הדסה כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה, ואת פרופ' יואב כהן ממרכז איתנים כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה. על המינוי יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), ובכלל זה הוראת תקנה 130 (ב) לתקנות.
2.        הצדדים יפנו למומחים ישירות וימציאו להם את מלוא התיעוד הרפואי שברשותם, ובכלל זה חוות-דעת המומחים. המומחים יבד קו את התובע ת ויקבעו ממצאים לגבי מצב ה הר פואי נוכח האירוע מיום 23.8.2016 נשוא כתב התביעה.
3.         הצדדים ישאו בשכ"ט המומחים בסך 4,500 ₪ ומע"מ על כל חוות דעת בחלקים שווים וכמימון ביניים. כל אחד מהצדדים יוודא כי דרישת התשלום התקבלה לידו בתוך 21 יום מהיום. היה ולא התקבלה - יפעלו לקבלתה ולאחר מכן ידאגו לפרעון שכר הטרחה בתוך 30 יום. הצדדים יגישו אסמכתא אודות תשלום למומחים וזאת עד ליום 1.1.2021
4.         חוות הדעת תוגש לתיק עד יום 1.3.2021

ניתנה היום, י"ד תשרי תשפ"א, 02 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.