הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 2609-05-20

בפני
כב' הרשם הבכיר טדי ארז

תובע

פלוני

נגד

נתבעת

עירית ירושלים

החלטה

1.         לנוכח המחלוקת בין המומחים מטעם הצדדים ולאחר שניתנה לצדדים האפשרות להודיע עמדתם בעניין, הגעתי לכלל מסקנה כי יש למנות מומחה מטעם בית המשפט לצורך בחינת שיעור נכותו של התובע . לפיכך אני ממנה את ד"ר נחשון רנד ממרכז רפואי אסותא תל אביב כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה על המינוי יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: " התקנות"), ובכלל זה הוראת תקנה 130 (ב) לתקנות.
2.        הצדדים יפנו למומחה ישירות וימציאו לו את מלוא התיעוד הרפואי שברשותם, ובכלל זה חוות-דעת המומחים. המומחה יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי נוכח האירוע מיום 26.2.2019 נשוא כתב התביעה.
3.         הצדדים ישאו בשכ"ט המומחה בסך 4,500 ₪ ומע"מ בחלקים שווים וכמימון ביניים. כל אחד מהצדדים יוודא כי דרישת התשלום התקבלה לידו בתוך 21 יום מהיום. היה ולא התקבלה - יפעלו לקבלתה ולאחר מכן ידאגו לפרעון שכר הטרחה בתוך 30 יום. הצדדים יגישו אסמכתא אודות תשלום למומחה וזאת עד ליום 1.1.2021
4.         חוות הדעת תוגש לתיק עד יום 1.3.2021.

ניתנה היום, י"ד תשרי תשפ"א, 02 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.