הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 22575-04-20

בפני
כב' הרשם הבכיר טדי ארז

תובעים

פלוני

נגד

נתבעים

  1. הכשרה היישוב חברה לביטוח
  2. מג'ד אדריס

החלטה

1.         לנוכח המחלוקת בין המומחים מטעם הצדדים ולאחר שניתנה לצדדים האפשרות להודיע עמדתם בעניין, הגעתי לכלל מסקנה כי יש למנות מומחה מטעם בית המשפט לצורך בחינת שיעור נכותם של התובע ים. לפיכך אני ממנה את ד"ר עומרי לובובסקי משדרות החושן 44 מבשרת ציון כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה. על המינוי יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), ובכלל זה הוראת תקנה 130 (ב) לתקנות.
2.        הצדדים יפנו למומחה ישירות וימציאו לו את מלוא התיעוד הרפואי שברשותם, ובכלל זה חוות-דעת המומחים. המומחה יבדוק את כל אחד מהתובעים ויקבע ממצאים לגבי מצב ם הרפואי נו כח האירוע מיום 14.4.2017 נשוא כתב התביעה.
3.         הצדדים ישאו בשכ"ט המומחה בסך 4,500 ₪ ומע"מ על כל אחד מהתובעים בחלקים שווים וכמימון ביניים. כל אחד מהצדדים יוודא כי דרישת התשלום התקבלה לידו בתוך 21 יום מהיום. היה ולא התקבלה - יפעלו לקבלתה ולאחר מכן ידאגו לפרעון שכר הטרחה בתוך 30 יום. הצדדים יגישו אסמכתא אודות תשלום למומחה וזאת עד ליום 1.1.2021
4.         חוות הדעת תוגש לתיק עד יום 1.3.2021.

ניתנה היום, י"ד תשרי תשפ"א, 02 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.