הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 17709-09-18

בפני
כבוד ה רשמת בכירה סמאח סאבר מסארווה

תובעת
פלונית

נגד

נתבעים

  1. איילון חברה לביטוח בע"מ
  2. טוביה זילברמן

החלטה

1. לפניי בקשה מטעם התובעת למנות ל ה מומחה רפואי בתביעה המתנהלת לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975 (להלן: "חוק הפלת"ד") (להלן :"הבקשה").
העובדות הצריכות לעניין:
2. התובעת הגיש ה תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לו כתוצאה מתאונות דרכים שארעה לטענתו ביום 15.4.12 (להלן: "התאונה").
3. התובעת עובר לתאונה שירתה כמדריכת חי"ר בבסיס ג'וליס אשר הגישה תביעה לפיצוי בגין התאונה גם כנגד קצין התגמולים על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט-1959 (להלן: "חוק הנכים")
4. התובעת נבדק ה על ידי מומחה רפואי מטעם משרד הביטחון ו המומחה קבע, כי אין קשר סיבתי בין מצבה הרפואי של התובע ת לבין התא ונה ומכאן בקשתה של התובעת למנות מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה.
5. הנתבעת בתגובה לבקשה מתנגדת למינוי מומחה על ידי בית המשפט וטוענת, כי מאחר והתובעת בחר ה למצות זכויותי ה על פי חוק הנכים ומאחר וה מומחה הרפואי מטעם משרד הביטחון קבע כי אין קשר סיבתי בין תלונותיה של התובעת לבין התאונה כאמור, קביעה זו מהווה קביעה על פי דין בהתאם לסעיף 6ב' לחוק הפלת"ד, ומשכך אין התובעת יכול ה לבקש מבית המשפט למנות לה מומחה.
6. במסגרת תשובת התובעת לתגובת הנתבעת, ה יא מציי נת כי לא נקבעה דרגת נכותה בוועדה רפואית על פי חוק הנכים, אלא תביעתה נדחתה בעקבות חוות דעת מטעם קצין התגמולים, בטענה שאין קשר סיבתי בין תלונותיה לתאונה ולא הגיעה כלל לקביעת "נכות על פי דין" בוועדה רפואית.
דיון והכרעה:
7. המסגרת הנורמטיבית בענייננו הינה סעיף 6ב' לחוק הפלת"ד וזו לשון הסעיף:

" נקבעה על פי כל דין דרגת נכות לנפגע בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים, לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק זה, תחייב קביעה זאת גם לצורך התביעה על פי חוק זה;..."
8. יש לקבוע בעניינינו האם קביעתו של המומחה כי אין קשר סיבתי בין תחלואת התובע ת לבין התאונה מהווה קביעה על פי דין.
9. המלומד א.ריבלין כתב בספרו תאונת הדרכים – תחולת החוק, סדרי דין וחישוב הפיצויים, פרק שלישי-דרגת נכות שנקבעה על פי דין אחר, מהדורה רביעית 2011, עמוד 751 (להלן: "ריבלין") כדלקמן:
" כשם שאין די בקביעה על פי דין, המתייחסת לדרגת נכות, בלא שהגוף הקובע נדרש להתייחס גם לשאלת הקשר הסיבתי, כך אין די בהידרשותו
לשאלת הקשר הסיבתי (ושלילתו) בלא התייחסות לדרגת נכות. על כן מקום בו
שאלת דרגת הנכות של הנפגע כלל לא עמדה על הפרק בפני המוסד לביטוח
לאומי, או בפני בית הדין לעבודה, בערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי,
משום שהתאונה שארעה לנפגע לא הוכרה כ"תאונת עבודה", אין בדחיית
תביעתו של המערער בבית הדין לעבודה משום קביעת דרגת נכות לעניין סעיף
6ב לחוק." (ההדגשה אינה במקור). לעניין זה ר' גם ע"א 268/86 כהן נ' הסנה- חברה ישראלית לביטוח בע"מ, פד"י מ"ג[1], 391,395.
10. כך בעניינינו, העניין נסב על הוכחת הקשר הסיבתי בין תחלואת התובע ת לבין התאונה ומבלי שנקבעה דרגת הנכות, ומקום שאין התייחסות לדרגת הנכות, שלילת הקשר הסיבתי כשלעצמה אין בה להוות קביעה על פי דין, ומשכך קביעת המומחה אין בה למנוע מהתובעת לעתור לבית המשפט ולבקש מינוי מומחה רפואי מטעמו.
11. מעיון בתיעוד הרפואי עולה כי קיימת ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורתופדי בגין התאונה.
12. אשר על כן הבקשה מתקבלת והחלטת המינוי מיום 16.4.19 תיכנס לתוקפה מיום מועד מתן החלטה זו ובשינויים המחייבים.

ניתנה היום, י"ט תמוז תשע"ט, 22 יולי 2019, בהעדר הצדדים.