הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 1496-03-15

בפני
כבוד ה שופט אוהד גורדון

תובעים

  1. אברהם שפרמן
  2. מרדכי זרביב
  3. יצחק רלבג

נגד

נתבעים

  1. גואד רג'אי אבו נאב
  2. ראניה אבו נאב
  3. רג'אי ערפת אבו נאב

החלטה

לפניי בקשת הנתבעים לדחיית מועד ההוכחות שנקבע ליום 22.5.19 ולאפשר להם להגיש ראיות. עיינתי בעמדות הצדדים וזו החלטתי:

הבקשה מעלה קושי של ממש. המדובר בהליך אשר מתנהל מאז שנת 2015. מועד ההוכחות נקבע חודשים מראש. אין זה מועד ההוכחות הראשון שמוגשת בקשה בהתראה קצרה לדחותו, ואפנה להחלטתי מיום 17.1.19 בה נדחה מועד הוכחות שנקבע ליום 20.1.19. צוין בה כי הנתבעים החליפו ייצוג מבלי לעדכן את בית המשפט כחודש טרם מועד ההוכחות, בדומה להחלפת הייצוג מושא החלטה זו שתדון לעיל. אם זו יצוין שהסיבה לדחייה הקודמת הייתה פטירתו של עורך הדין שקיבל על עצמו את הייצוג.
חשוב מכך, פטירת עורך הדין ארעה כאמור לפני מספר חודשים. מטיעוניו של עו"ד מאג'ד ג'נאים, עורך דינם הנוכחי של הנתבעים (בכפוף להגשת ייפוי כוח בנוגע לנתבע 3), עולה כי נעשתה למשרדו פניה ראשונה רק לפני מספר ימים, והנתבע 1 נפגש עמו לראשונה רק ביום 19.5.19. הנתבעים בחרו אפוא להמתין משך מספר חודשים לאחר פטירת עורך דינם הקודם, טרם פניה לייצוג חלופי. משעשו זאת בסמוך למועד ההוכחות, קלעו את עו"ד ג'נאים לסיטואציה בה הוא זקוק לזמן על מנת ללמוד את התיק ולהיערך להוכחות.
בנוסף, הנתבעים לא הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם, והמועד לכך חלף זה מכבר.
לכל אלה אוסיף כי ביטול מועד ההוכחות בעיתוי שכזה יפגע בתובעים, הממתינים לבירור תביעתם זה מכבר, ולא יאפשר להשתמש בזמן האולם שהתפנה לצרכי הליך אחר – כך שנמצא כי גם הציבור, המממן את הזמן השיפוטי, נפגע.

כל אלה מציגים נימוקי כבדי משקל הפועלים כנגד קבלת הבקשה. למרות זאת סבורני שיש לקבלה, תוך מתן ביטוי לנימוקים האמורים בדרך של חיוב משמעותי בהוצאות. המדובר בתביעה לפינוי מבית מגוריהם של הנתבעים, ולטעמי ראוי לאפשר להם להתגונן בפניה, להבדיל מקבלתה על יסוד מחדלים דיוניים. ניתן לקבל את טיעוני עו"ד ג'נאים כי מדובר באנשים שאינם מצויים ברזי ההליך, גם אם אין בכך מענה שלם למחדליהם. עוד אין להתעלם מן הנסיבות המיוחדות שעיקרן בפטירת בא-כוחם הקודם, כשלפי הנטען הם מתקשים לקבל ממשרדו את החומר דבר שהקשה על הערכות בסד זמנים מהיר, ואף לא קיבלו את החלטת בית המשפט שהזהירה מפני חילופי ייצוג נוספים בסמוך לדיון. לאינטרס התובעים ניתן לענות, ולו חלקית, בדרך של פסיקת הוצאות, ולעניין התצהירים יוזכר כי במידת הצורך הם רשאים לבקש להגיש ראיות הזמה. פסיקת ההוצאות תשקף גם את הפגם שבהתנהלות הנתבעים, כמפורט לעיל, ובמסגרת זו ראוי לפסוק גם הוצאות לקופת המדינה מהטעם שפורט בסוף הפסקה הקודמת.

על רקע כל אלה אני קובע כדלקמן:
א. ישיבת ההוכחות תידחה ליום 2.2.2020 בשעות 9:00-13:00. הנתבעים יורשו להגיש תצהירי עדות ראשית עד ליום 21.6.19. על הנתבעים להתייצב לישיבת ההוכחות בעצמם. המזכירות תזמן מתורגמן לשפה העברית.
ב. הנתבעים יישאו בהוצאות התובעים בסך 6,500 ₪, ויוסיפו ויישאו בהוצאות לקופת המדינה בסך 1, 500 ₪.
ג. עד ליום 21.6.19 יגיש ב"כ הנתבעים ייפוי כוח חתום של הנתבע 3, וכן תצהיר של כל אחד מן הנתבעים המוסר כי הנתבע הרלבנטי מודע למועדי ההוכחות והגשת התצהירים, ומבין כי חילופי ייצוג לא ישמשו עילה לדחיות נוספות.

ניתנה היום, ט"ז אייר תשע"ט, 21 מאי 2019, בהעדר הצדדים.