הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 13496-04-20

לפני
כבוד ה שופטת מיכל שרביט

התובע

אריאל פורמנובסקי
בעצמו

נגד

הנתבעת
חנה סימקין
על-ידי ב"כ עו"ד אילן שפר

החלטה

החלטה זו עניינה בשתי בקשות שנותרו להכרעה בהמשך לדיון שהתקיים ביום 21.4.21:

1. הנתבעת עותרת לסילוק התביעה נגדה על הסף בשל טענתה כי התביעה אינה עומדת בתנאי ההלכה שיצאה מלפני בית המשפט העליון ברע"א 1992/15 מ.ע.ג.ן ייעוץ וניהול נכסים בע"מ נ' אלירם ליפה (6.8.2015) (להלן: הלכת מ.ע.ג.ן) לשם הגשת תביעה נגד מומחה מטעם בית המשפט.

במסגרת הליך המתברר בבית המשפט לענייני משפחה הורה בית המשפט על מינוי הנתבעת לצורך חידוש הקשר בין התובע לבין הקטין (נספח א' לבקשה). נוכח התפקיד שהוטל על הנתבעת הרי ששאלת סיווגה כמומחית מטעם בית המשפט, להבדיל מבעל תפקיד אחר שממונה על-ידי בית המשפט, אינה ברורה מכתבי הטענות ומהחלטת המינוי לבדה (שרק היא הוגשה בשלב זה) ודומה כי היא נדרשת לבירור.

כך או כך הלכת מ.ע.ג.ן לא שללה לחלוטין את האפשרות של הגשת תביעה נגד מומחה מטעם בית המשפט, מבלי להכריע האם תוכר אפשרות כזו, אף שנקבע כי זו מחייבת ריסון וזהירות יתרים. לכן נקבע כי אחד התנאים לכך הוא שבית המשפט ישתכנע שהתובע לא היה יכול למצות את זכויותיו בגדר ההליך המשפטי שבינו לבין מי שהיה יריבו בהליך שבגדרו מונה המומחה - שהוא "הזירה הטבעית" והראויה לבירור המחלוקת - ויש להותיר את האפשרות לתבוע מומחה מטעם בית המשפט למצבים שבהם חסימת אפשרות זו תותיר את הנפגע ללא כל סעד (זאת בצד תנאים נוספים, שלא נקבעו בגדרי ההחלטה באותו עניין). לא שוכנעתי כי במקרה דנן ניתן לקבוע כבר כעת, על יסוד כתבי הטענות, כי לא התקיים תנאי זה ביחס לתביעת התובע. בהקשר זה יש לציין כי הליך חידוש הקשר נערך על-ידי הנתבעת משך מספר חודשים, שבמהלכם קיימה הנתבעת מספר פגישות עם התובע ועם האם והקטין, אך לא נערכה פגישה של התובע ובנו הקטין; ולאחר מכן הנתבעת דיווחה לבית המשפט כי נוכח התרשמותה שהמאבק בין ההורים ממשיך במלוא עוזו, אין באפשרותה להמשיך וללוות את תהליך חידוש הקשר (נספח ב' לבקשה). בו ביום, וככל הנראה קודם להגשת דיווח הנתבעת לבית המשפט, הגיש התובע בקשה למתן הוראות לנתבעת בשל אי שביעות רצונו מתהליך חידוש הקשר כפי שניהלה אותו הנתבעת (סעיף 19 לכתב ההגנה). בקשת התובע למתן הוראות לנתבעת לא הונחה לפניי, וכך גם לא החלטת בית המשפט שניתנה בה לאחר שהתקבלה עמדת הנתבעת שאין באפשרותה להמשיך וללוות את חידוש הקשר. במצב דברים זה מצאתי כי הכרעה בשאלת התקיימות התנאי הפסיקתי לעיל שעניינו מיצוי הזכויות בהליך בבית המשפט לענייני משפחה - גם בשים לב לאופי הטענות שמעלה התובע בתביעתו, ובפרט הטענות לרשלנות מצד הנתבעת בחודשי פעילותה לחידוש הקשר עם הקטין, שלא הניבו כל פגישה של התובע עם בנו ולא היה להם המשך נוכח הודעתה לבית המשפט - מצריכה בירור עובדתי ואין לשלול מן התובע על הסף את יומו לבירור טענותיו.

לאור כל זאת איני מוצאת להכריע כעניין מקדמי בטענות הנתבעת השמורות לה.

2. אשר לבקשה לגילוי המסמכים שפורטו בסעיף 1ב'-ד' לתשובת הנתבעת מיום 3.2.21 שלגביהם נטען לחסיון - עיינתי במסמכים הנ"ל שהוגשו לעיון בית המשפט במעטפה חתומה ומצאתי כי עשויה להיות להם רלבנטיות למחלוקת בתיק זה. בנסיבות אלה בטרם תינתן החלטה לעניין העברתם לעיון התובע, וככל שלא תוגש הודעה אחרת עד יום 2.5.21, המסמכים הנ"ל יועברו אל גב' אודליה אבגי וגב' מירי בן שלום על מנת לקבל עמדתן להעברת המסמכים לעיון התובע.

3. המזכירות תמציא לצדדים. התיק יובא לעיוני ביום 3.5.21.

ניתנה היום, י"ג אייר תשפ"א, 25 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.